spot 22 AĞUSTOS 2010 / 18:00

Faturalar elektronik ortamda

E-Fatura hizmeti ile kurumlara önemli fırsatlar sunuluyor.

397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile şirketlerde uygulamaya alınan e-Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun elektronik faturaların, tarafları arasında güvenli ve yasal geçerli bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirildi.
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde günümüzde bilgi ve iletisim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle mükelleflere ait iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığına dikkat çekilerek bu durumun, özellikle yüksek sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kağıt ortamında yürütmek zorunda olan mükelleflere yönelik, gelişen teknolojiye uygun yeni usül ve esasların belirlenmesini zorunlu kıldığı vurgulandı.
Bu tebliğde düzenlenen e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olacak. Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi bu tebliğde yer alan şartlar çerçevesinde e-Fatura da düzenleyebilecekler.
Faturaların elektronik belge olarak oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format ve standartlar www.efatura.gov.tr internet adresinde duyuruldu. Bilgiişlem kapasiteleri yeterli olan kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun bütünleştirmeyi sağlamaları koşulu ile e-Fatura Uygulaması’nı doğrudan kendilerine ait bilgiişlem sistemleri aracılığı ile kullanabilecekler. e-Fatura Uygulaması’nı bütünleştirme yolu ile kullanma konusunda yeterli altyapıya sahip olmayan kullanıcılar ise uygulamadan yararlanabilmek için Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Fatura Portalı üzerinden işlemlerini yürütebilecekler.

Mali mühür yeni bir uygulama olacak e-Fatura bünyesinde kullanılmak üzere hayata geçirilen Mali Mühür Uygulaması, tüzel kişi ile diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturuldu. TÜBİTAK UEKAE tarafından sağlanacak olan mali mühürü belirlenen süre içerisinde kullanıcıların temin etmesi gerekiyor. Mali mühür yetkili kullanıcılar tarafından kullanılacak.
Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre e-Fatura Uygulaması’na geçmek üzere şu ana kadar 3 şirket başvuruda bulundu.
e-Fatura Uygulaması’nın; fiziksel faturalara bağlı maliyetler ortadan kaldırması, şirket genelinde izlenilebilirliğin artırılması, kontrol ve otokontrol mekanizmalarının daha hızlı ve verimli çalışması, müşteri – tedarikçi arasındaki işbirliğini geliştirmesi hedefleniyor.

e-Fatura kullanımı

• Kullanıcı hesapları üzerinden yapılacak. Her kullanıcının farklı yetkileri olabilecek.
• e-Fatura başkanlık tarafından belirtilen format ve standartlara uygun olacak.
• İşlem hem gönderme hemde alma işlemini kapsayacak.
• Gönderme ve alma zamanları ile mali mühür barındıracak.
• Uygulama fatura dışında farklı kullanım alanlarına uygun inşaa edilerek ilerleyen zamanlarda bu kullanım alanları e-fatura portalı üzerinden duyurulacak.
• e-Fatura iki yolla yapılabilecek: Bilgiişlem bütünleştirmesi ve e-fatura portalı aracılığıyla
• e-Fatura uygulaması hem e-fatura portalı hem de bütünleştirme yolu aynı anda kullanılamayacak.
• Müşteri e-fatura yerine basılı fatura talep edebilecek.
• Basılı fatura talep edildiği durumlarda aynı mal için e-fatura düzenlenmeyecek. Yani fatura hem basılı hemde elektronik olarak oluşturulmayacak.
• Hem alıcı hem de fatura gönderen tarafın e-fatura hesabı olması zorunlu olacak.
ETİKETLER : Sayı:785

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics