spot 26 ŞUBAT 2012 / 17:18

Hedef önce yurtiçinde daha çok müşteri, daha sonra yurtdışında da adını duyurmak

Likya Teknoloji 2008’de kurulmuş genç bir şirket. Amacını “Veriyle ilgili ihtiyaçları ve problemleri doğru analiz ederek müşterilere maksimum katma değeri sağlayacak çözümler sunmak” şeklinde tanımlayan şirketin çekirdek ekibi alanında yirmi yıla yakın tecrübeli BT uzmanlarından oluşuyor. Likya Teknoloji Yönetici Ortağı Ender Öztaş, “Çözümlerimiz veri madenciliği ve BT otomasyonu olarak iki alanda yoğunlaşıyor. Raporlama, kredi risk skorlama, müşteri değer, davranış ve ihtiyaç segmentasyonları, başvuru skorlama, kötü kullanım tespiti gibi analitik çözümlerimizle müşterilerimize karar alma süreçlerinde katkı sağlarken, tamamlayıcı olarak verinin çıkarılması, dönüştürülmesi, yüklenmesi kavramlarını ifade eden ETL süreçlerinin geliştirmesi, veri madenciliğine yönelik veri ambarı tasarım ve geliştirilmesi, veri kalitesi iyileştirilmesi, geliştirilen sistemin performansının izlenmesi gibi hizmetler de sunuyoruz. Uzaktan veya yerinde operasyonel destek de sağlıyoruz.” Likya, BT otomasyonu alanında çözüm üretmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Tlos iş yükü yönetimi yazılımı ve merkezinde bu yazılımın olduğu çözümlerle müşterilerin BT otomasyonu alanındaki ihtiyaçlarını karşılayan şirketin çözümleri tekrarlı BT işlerinin yönetilmesinde insan kaynağına olan ihtiyacı azaltarak verimlilik artışı sağlıyor, insan kaynaklı hataları azaltıyor.
Şirket, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılacak
BT otomasyonu alanında 2010 sonunda başladıkları ve TÜBİTAK tarafından Ar-Ge desteği sağlanan Dağıtık İş Yükü Yönetimi Projesi yazılım geliştirme projesi üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Öztaş, bu proje kapsamında dağıtık sistemler ve XML teknolojileri gibi alanlarda önemli bilgi birikimi sağladıklarını, çözüm geliştirme kapasitelerinin arttığını söyledi. Öztaş, şu şekilde konuştu: “2011’de satışlarımızda bir önceki yıla göre yüzde 37’lik büyüme yakaladık. Krizin getirdiği fırsatlardan birisi olarak gördüğümüz risk alanında yeni projelere başladık. BT otomasyonu alanında 2012’de de müşterilerimizin operasyonel hayatlarını kolaylaştırmaya ve verimliklerini artırmaya devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde BT iş yükü yönetimi  ürünümüzün dağıtık sistemler için olan sürümünü çıkarmayı planlıyoruz. Bu sürümle birlikte BT otomasyonu alanında çözüm üretme kapasitemiz ve hitap ettiğimiz müşteri sayımız artacak. 2012 ve sonrasında ürün ve çözümlerimizin bilinirliğini artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası etkinliklere de katılmayı planlıyoruz. Öncelikli hedefimiz yurtiçinde daha çok müşteriye ulaşıp çözüm sunabilmek ancak belli bir BT iş yükünün mevcut olduğu tüm işletmelerde otomasyon çözümlerine ihtiyaç olduğunun bilincinde olarak ürün ve çözümlerimizi küresel şirketler tarafından da kullanılabilecek şekilde çok dil desteğine sahip olarak tasarlıyoruz. Risk alanındaki çalışmalar 2012’de yoğunlaşacak. Bankacılık ve sigortacılıkta bu alandaki ihtiyaçlar artacak. Bu alanda uluslararası çözüm sağlayıcılarla stratejik işbirlikleri de yapabiliriz.”
ETİKETLER : Sayı:860

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics