spot 22 TEMMUZ 2011 / 11:30

Nitelikli ve sertifikalı işgücü için kaliteli eğitim

TÜBİDER, sektöre nitelikli iş gücü sağlayacak.

TÜBİDER’in bilişim sektörü mesleklerinde test ve sertifikasyonu sağlayan bir kurum olmasını sağlayacak Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-Test Merkezleri) projesi Avrupa Birliği destekli bir proje. Projede donanım bakım teknisyeni ve ağ teknolojileri uzmanı alanlarında yasal mesleki standartları ve sertifikasyonu TÜBİDER oluşturuyor. Proje ile ilgili Proje Koordinatörü Niyazi Saral ile konuştuk.
VOC Test Merkezi projesinin TÜBİDER’in kanuna ve mesleki standartlara dayalı bir sektör birliği oluşturma konusundaki vizyonuyla örtüşen bir proje olduğuna değinen Saral, projeyle beraber sektör birliğine temel sağlayacak mesleklerin bazılarında ölçme ve değerlendirme yapan, sertifikasyonu sağlayan bir kurum olacaklarını belirtti. Projenin iki yıl süreceğini açıklayan Saral, şunları söyledi: “Ana hedef, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) BT sektörünün ‘bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı’ alt sektöründe; Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi kurmasına ve işletmesine katkıda bulunmak. Mesleki standartlar ve yeterlilikler çerçevesinde soru bankası oluşturulmak, bilgi bankası çalışması, VOC-TEST merkezleri kurulması ve bu merkezlere ülkenin her yerinden kolayca ulaşmayı sağlamak için ise test merkezleri oluşturmak. TÜBİDER’in bilişim sektörü mesleklerinde test ve sertifikasyon veren kurum olmasını sağlayacak olan proje, bilişim alanında mesleki standartların oluşturulması ve sertifikasyonun sağlanması açısından son derece önemli bir adım. TÜBİDER iki yıl sürecek projenin sonunda donanım bakım teknisyeni ve ağ teknolojileri bilişim meslek dallarına ait ikişer seviyede meslek standartlarını, yeterliliklerini belirleyerek sertifikasyon için bir test merkezi açacak. Daha da önemlisi bu çalışmanın bilişim meslek dallarında diğer belirlenen standartlar ile birleşerek TÜBİDER’in bu konuda yapacağı yasal girişimlere altyapı sağlaması olacak. VOC Test Merkezleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen meslek standartları ve yeterlilikleri çerçevesinde mesleki sertifikasyon sağlanması amacı ile 11 sektörde kurulması planlanan test merkezleri. AB’de benzer test merkezleri aracılığı ile mesleki sertifikasyon yapılmış olup MYK bu konuda AB deneyimlerinden de faydalanmakta. Ayrıca iki meslek dalı için 6 bin soru hazırlanacak.”

İnternet bazlı sınav sistemi

Proje dahilinde internet bazlı test ve sınav sistemi uygulandığını anlatan Saral, bu modelin herhangi bir sınav sisteminde iletişim aracı olarak internetin kullanılması, sınava gireceklerin farklı fiziksel mekanlarda bulunabilmeleri ve sınavı uzaktan alabilmeleri anlamına geldiğini söyledi. Saral, “Daha çok e-öğrenme eğitim uygulamalarında öğrenciler internet tabanlı sınav adı verilen sınav ile belgelendirilirler. İnternet tabanlı sınavlar internet ve web teknolojilerine uygun program dilleri ve iletişim protokolleri kullanarak oluşturulmuş olan sınav sistemleridir” dedi. Proje ile ilgili daha detaylı bilgi www.voctest.org sitesinden alınabiliyor.
ETİKETLER : Sayı:831

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics