spot 11 NİSAN 2010 / 18:00

ODTÜ’den sağlık bilişimine katkı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü, yeni bir sertifika programı başlattı.

2003 yılında Türkiye’de sağlık bilişimi alanında ilk anabilim dalını kurmuş olan ve bu alanda lisansüstü eğitim veren ODTÜ Enformatik Enstitüsü, “Sağlık Bilgi Sistemleri” temel sertifika programını başlattı. Sertifika programının teorik birikim ile uygulamayı birleştirerek sağlık ve bilgi sistemlerinin her alanına ilgi duyan sağlık çalışanlarına yeni açılımlar sağlamayı amaçladıklarını dile getiren ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Nazife Baykal, özetle programın hedefinin ülke kaynaklarının kısıtlı olduğu, sağlık bilgi sistemleri alanında herkesin arzu ettiği katma değeri sağlayabilmek şeklinde ifade etti.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık bilgi sistemleri alanında kayda değer bir büyüme olduğunu ifade eden Baykal, sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanında kapsamlı değişiklikler yapıldığını, bu değişikliklerin bilgi sistemlerinin kullanımını zorunlu hale getirdiğini ve konuyla ilgili profesyonel düzeyde bilgisi olan tüm çalışanlara ciddi fırsatlar sağladığını söyledi.
Türkiye’de sağlıkta her alanda yaşanan insan gücü sıkıntısının bilinen bir gerçek olduğunu belirten Baykal, “Sağlık hizmetlerinin giderek karmaşıklaşması, toplanan veri miktarının hızla artması, tıp alanında kullanılan ölçüm ve görüntüleme yöntemleri, test, analiz ve izleme cihazlarında yaşanan hızlı gelişimin yanı sıra sağlıkla ilgili sorunların bedelinin giderek artması... Tüm bunlar, sağlık hizmetlerinin ilk aşamasından başlayarak her düzeyde bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanabilen insan gücü gereksinimini artırmaktadır. Bu yüzden sağlık sektöründe her alanda teknoloji konusunda yetkin insan gücüne gereksinim vardır” şeklinde konuştu.
Sertifika programı hakkında bilgi veren Baykal şunları söyledi: “Programın süresi 150 saat. Dersler asenkron olarak uzaktan yürütülecek. Ders malzemesi internet ortamında yer alacak, gerekli durumlarda hafta sonları uzaktan senkron dersler yapılarak eşgüdüm sağlanacak. Tüm sertifika programı 8 ay sürecek ve iki ayrı dönem olarak verilecek.”

Türkiye’de öncü
Sertifika programına başvuru için bir üniversite ya da yüksekokulu bitirmiş olmanın programa katılım için yeterli olduğunu belirten Baykal, sertifika programını başarı ile bitirenlere ODTÜ olarak master ve doktora programlarında da kullanmak üzere üniversite kredisi vereceklerini de sözlerine ekledi. Baykal şunları söyledi: “Kredi vererek sertifika programına olan güvenimizi de ortaya koyuyoruz. Bu Türkiye’de bir ilk olacak.”
Programın yedi farklı modülden oluştuğunu açıklayan Baykal, “Programda, sağlık ve bilgi sistemleri, hastane bilgi sistemleri, sağlık alanında bilgi sistemleri, sağlık bilgi sistemlerinde güvenlik ve etik, sağlık bilgi sistemlerinde proje yönetimi, bilgi yönetimi ve gelecek uygulamalarına yer vereceğiz” dedi.
Sağlık bilgi sistemleri alanında aktif görevleri olan hekim, diş hekimi, eczacı, sağlık yöneticisi gibi sağlık çalışanları ve sağlık bilgi sistemleri arasındaki şirketlerin analiz, tasarım, geliştirme bölümlerinde istihdam ettikleri personel ve yöneticilerin hedef kitlelerini oluşturduğunu ifade eden Baykal, “Ülkemizde gerek sağlık bilgi sistemi üreten arz tarafındaki profesyonellerin gerekse bu ürünleri tedarik eden ve kullanan talep tarafındaki sağlık çalışanlarının bilgi ve birikimlerini artıracak olan bu sertifika programının, Türkiye’de sağlık bilişimi alanında önemli bir katma değer yaratacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü

2 Nisan 1996’da kurulan ODTÜ Enformatik Enstitüsü, farklı disiplinlerden gelen akademisyen ve uzmanları bir araya getirerek farklı arka planları olan öğrencilere yönelik disiplinlerarası yüksek lisans ve doktora programları yürütüyor.
Şu an 400’e yakın öğrencisi olan Enformatik Enstitüsü’nde beş anabilim dalına bağlı sekiz lisansüstü program var. Enformatik Enstitüsü’ndeki anabilim dalları ve lisansüstü programlar; Bilişim Sistemleri, Bilişsel Bilimler, Modelleme ve Simülasyon, Sağlık Bilişimi, İş Yaşamı Temelli Öğrenme olarak sıralanıyor.
Enformatik Enstitüsü’nde; bilgi sistemleri, yazılım, bilişim güvenliği, bilgisayar ağları, e-sağlık, tıp bilişimi ve teletıp, uzaktan eğitim (e-öğrenme), biyoinformatik, beyin araştırmaları ve sinirbilim, bilgisayarlı görme, çokluortam, oyun geliştirme, görüntü ve ses işleme, insan-makine etkileşimi, savunma bilişimi ve e-devlet alanlarında araştırmalar da gerçekleştiriliyor. Enstitüde, bu araştırma alanlarına özgü araştırma grupları ve laboratuvarlar da var.
ETİKETLER : Sayı:766

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics