spot 08 TEMMUZ 2012 / 13:58

ODTÜ’den sürdürülebilirlik için enerji projeleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, YESAP adını verdiği inisiyatifi geliştiriyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2009 yılında başlattığı ‘Yenilenebilir Enerji, Ekosistemler ve Sürdürülebilirlik için İleri Araştırmalar Platformu’ (ODTÜ-YESAP) adını verdiğini inisiyatifi; mühendislik, temel bilimler, sosyal bilimler ve tasarım disiplinlerini bir araya getiren bir araştırma ağı olarak geliştiriyor. Bu kapsamda, ODTÜ bünyesinde son üç yıl içinde üç ayrı disiplinler arası mükemmeliyet merkezi kuruldu: 2009 yılında Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM), 2011 yılında Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (RÜZGEM) ve 2012 yılında “Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi” (DEKOSİM).  ODTÜ, “Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik”  çalışmalarına 2011 - 2016 yıllarını kapsayan ODTÜ Stratejik Planı’nda da öncelikli araştırma alanı olarak yer veriyor.
ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Acar konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Sürekli artan dünya nüfusu ve tüketim, tüm dünyada enerji, gıda, su ve diğer doğal kaynaklara olan talebi hızla artırmaktadır. Diğer taraftan, çevre kirliliği ve iklim değişikliği de ‘yenilenebilir’ ve ‘sürdürülebilir’ alternatif kaynak arayışlarının yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Araştırmaların ve çözümlerin, çok disiplinli hatta disiplinler arası yaklaşım gerektirdiği ortadadır. ODTÜ olarak, temiz çevre, ekosistemler, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konusundaki eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerimizi bir platformda birleştirerek kısa sürede çok önemli sonuçlar aldık. Önümüzdeki yıllarda, bu alandaki çalışmalarımız daha da hızlanacaktır” dedi.

“Güneş enerjisi Türkiye için önemli bir seçenektir”
2011 yılı başında çıkan Türkiye’de, güneş enerjisi kullanımını artırmaya ya da teşvik etmeye yönelik yasayla; yerli ürün kullanımına fazladan destek sağlanıyor ve yerli teknoloji gelişimi de teşvik ediliyor. ODTÜ de bu doğrultuda 2009 yılının başında, DPT desteğiyle Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (GÜNAM) kurdu. Merkez hem teknoloji geliştirerek güneş gözelerinin Türkiye’de üretimini sağlamayı hedefliyor hem de diğer üniversitelere, kurumlara, özel sektöre hizmet veriyor.
GÜNAM Müdürü Prof.Dr. Raşit Turan; “Doğalgaz, kömür ve petrol kaynakları kısıtlı olduğundan, güneş enerjisinin kullanımı rüzgarla birlikte en önemli seçenektir” dedi.
Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (RÜZGEM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Oğuz Uzol ise merkezle ilgili olarak; “RÜZGEM, ODTÜ’deki sekiz farklı bölümün işbirliği ile (Havacılık ve Uzay, Makina, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Metalurji ve Malzeme Mühendislikleri ile Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve İşletme Bölümleri) ve üç senelik bir DPT projesi desteği kapsamında kurulmaktadır. RÜZGEM, önümüzdeki seneler içerisinde uluslararası seviyede araştırmaların yapıldığı, rüzgar enerjisi teknolojileri konusunda ulusal bir odak noktası haline gelmeyi hedeflemektedir” açıklamasını yaptı.
ETİKETLER : Sayı:879

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics