spot 04 NİSAN 2010 / 18:00

Ortadoğu ve Afrika cazibe merkezi

“Cisco Networkers Bahrain 2010”, bölge bilişim dünyasını bir araya getirdi.

Geleneksel hale gelen Cisco Networkers buluşmasının yeni ayağı Bahreyn’de gerçekleşti.
28-31 Mart tarihleri arasında Bahrain International Circuit’de ‘Bilgi Güçtür’ temasıyla gerçekleşen Cisco Networkers Bahrain 2010, bilişim profesyonellerini yeni teknolojilerle buluşturdu. Bu paralelde küreselleşme, beraber çalışma, yeni nesil ağlar, sınırsız ağlar, güvenlik, sanallaştırma gibi pek çok konu ele alındı.
Gelişmekte olan ülkeler pazarı çoğu uluslararası şirketin olduğu gibi Cisco’nun da odağında yer alıyor. Bölgenin yeni nesil teknolojiler konusunda henüz olgunlaşmamış olması, burayı teknoloji sağlayıcı şirketler için cazibe merkezi yapıyor. Bu paralelde Bahreyn, bu yıl etkinliğin ev sahibi oldu. Bölge pazarının dinamik yapısına işaret eden Cisco Başkan Yardımcısı Wim Elfrink, Ortadoğu ve Afrika Bölgesinden beklentilerinin yüksek olduğu mesajını verdi. Elfrink, bölgenin sahip olduğu genç insan kaynağı dolayısıyla inovasyon gücüne dikkat çekti.
Küreselleşme yaklaşımları paralelinde bölgede ağ uzmanlarıyla buluştuklarını kaydeden Elfrink, “Cisco olarak müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza en yakın şirket olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Stratejik pazarların büyümesi amacıyla yeni iş modelleri ve ekosistemlerin ortaya konması gerekliliğine inanıyoruz” dedi.
Küreselleşme kapsamında altyapıların dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Elfrink, ayrıca Cisco’nun akıllı birbirine bağlı topluluklar kavramı hakkında bilgi verdi. Kırsal kesimden şehirlere göçün artışına işaret eden Elfrink, “Yeni şehir yapıları oluşuyor. Bu noktada akıllı iletişim halinde topluluklar üzerine düşünmeliyiz. Şehirler kalabalıklaştıkça yeni çalışma modelleri; yeni internete ve bilgiye erişim modelleri ortaya çıkacak” dedi. Mobilitenin yeni ana
platform olacağını belirten
Elfrink, bu paralelde gelişecek yeni iş modellerinin ortaya çıkacağını ifade etti.

Genişbant erişimi pahalı
Dört ana eğilimin dünyayı değiştireceğini kaydeden Cisco İnternet İş Çözümleri Grubu Gelişen Pazarlar ve Küreselleşme Başkan Yardımcısı Mohsen Moazami, “Gelişmiş ülkelerin iş gücü yaşlanıyor. Gelişmekte olan ülkelerde nüfus artıyor. Ekonomik güç gelişmekte olan ülkelere geçiyor. Dünya nüfusu kentleşiyor” dedi.
Genişbant erişimin yeni nesil servislere erişimde kritik nokta olduğunu vurgulayan Moazami, genişbant erişimin, gelişmiş ülkelerin aksine, gelişmekte olan ülkelerde pahalı olduğunu hatırlattı. Bunun ciddi bir problem olduğunu kaydeden Moazami, bu durumun gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücünü azalttığını söyledi. Videonun iletişimin en baskın yöntemi haline gelmeye başladığını belirten Moazami, yeni çözümlerin bu eğilim üzerinde şekillendiğini kaydetti.

Eğitim BT yapılarına taşınıyor

Etkinlik kapsamında düzenlenen basın toplantılarında Cisco, Bahreyn Krallığı ve Eğitim Bakanlığı ile iki yeni işbirliğini de duyurdu. Cisco’nun Bahreyn Krallığı Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiği işbirliği eğitim süreçlerini BT altyapıları üzerine taşımayı amaçlıyor. Bölgede ilk olarak nitelendirilen proje kapsamında, Cisco ülke eğitim sistemini bilgi ve iletişim teknolojileriyle bütünleştirecek. Bu sayede yönetsel verimlilik artırılırken eğitim kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
Bahreyn Krallığı Eğitim Bakanı Dr. Majid Al Nuaimi, bu işbirliğini, Cisco ve Krallık arasında sinerji yaratılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Projeyle klasik eğitim yapısından BT bazlı metodolojiye geçiş sağlanacağını belirten bakan, “Geleceğin okulu sadece elektronikleşmiyor. Aynı zamanda BT metodolojilerini tümleşik olarak uygulayan bir platform haline geliyor” dedi.
Cisco Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı Duncan Mitchell ise bölge ülkelerinin gelişme yolunda içinde oldukları rekabete dikkat çekti. Bahreyn 2030 vizyonuna değinen Mitchell, bu vizyonun hükümet, ekonomi, işgücü pazarı ve eğitim ayaklarının söz konusu olduğunu söyledi.

Ortadogu2İnternet altyapısının gelişimi için işbirliği

Duyurulardan biri Bahrain Internet Exchange (BIX) üzerine oldu. Cisco, BIX işbirliğinde yeni nesil ağ platformu kurulmasına yönelik ulusal bir projede yerini alıyor. Bu projeyle Bahreyn Krallığı’nın ulusal ve bölgesel gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda hayata geçecek projelerin başında uluslararası internet erişimi maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra erişim hızlarının yükseltilmesi geliyor. Cisco ve BIX, ayrıca Krallık sınırlarında genişbant servislerinin geliştirilmesi konusunda da işbirliği gerçekleştiriyor. Bahreyn Krallığı Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Şeyh Ahmed bin Ateyatallah Al Khalifa, daha hızlı, güvenilir ve maliyet etkin internet bağlantısı sağlayan yeni nesil ağların Bahreyn Krallığı’nın gelişme sürecinde yeni bir sayfa açacağını vurguladı. Bu sayede, Bahreyn Krallığı’nı körfez bölgesinin ticari üs olmasını sağlayacak yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor.
Cisco Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı Duncan Mitchell ise toplantıda, genişbant erişim hizmetlerinin ekonomik gelişim süreci için öneminin altını çizdi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics