spot 08 TEMMUZ 2012 / 14:19

Sigortacılık sektöründe hızdan çok zekâya ihtiyaç var

Günümüzün değişen müşteri profili, sigortacılık sektöründe de köklü değişimleri ihtiyaç haline getiriyor.

Sigortacılık sektörü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir değişim yaşıyor. Riskin yeni baştan tanımlanması, risk modellerinin yeniden kurgulanması ve kullanıcılara ortak bir risk atamak yerine her bir kullanıcının sahip olduğu riski bağımsız olarak ortaya koyabilen sistemler, sigortacılık alanında giderek yaygınlaşıyor. Riskin bireysel olarak hesaplanması ve primlerin buna göre belirlenmesi gibi müşteriye özel yaklaşımlar, arka planda iyi kurgulanmış ve güçlü BT stratejilerinin varlığını gerektiriyor.
Bu konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmak üzere, geçtiğimiz haftalarda IBM’in sigortacılık sektörü konusunda uzman yöneticilerinden Paul Robinson, sigorta sektöründe IBM’in yenilikçi çözümlerini paylaşmak üzere İstanbul’daydı. Sigortacılık sektöründeki değişen iş modelleri ve yeni nesil müşteri yaklaşımları konusunda deneyimli bir isim olarak öne çıkan Robinson, sektörün ihtiyaç duyduğu BT stratejilerinin kurgulanmasına dair birikimini ve IBM’in bu alanda sunduğu çözümleri katılımcılarla paylaştı.
Biz de sigortacılık alanında değişen iş modelleri ve rekabette bilişimin rolü gibi konulardaki sorularımızı kendisine yönelttik.

» Sigortacılık sektöründeki iş modellerinin değişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Genel olarak bu alanda gördüğüm 3 temel eğilim var. Birincisi, şirketler artık çok daha müşteri odaklı olarak hareket etme eğilimindeler ve müşterilerini daha yakından tanıyabilecekleri çözümlere sahip olmak istiyorlar. İkincisi, sigorta ürünlerinin satışında kanal yapısı ve çeşitliliği önem kazanmaya başladı. Çünkü doğru müşteriye, doğru zamanda doğru ürünü sunmanın anahtarı müşteriyle kendi tercih ettiği kanaldan iletişime geçmekte yatıyor. Üçüncüsü, tüm bunları yönetirken arka plandaki operasyonları mümkün olduğunca basite indirgemek istiyorlar.
» Sektör yeni neslin ihtiyaçlarına uyum sağlamak için nasıl bir strateji izliyorlar?
Şu anda tüm şirketler bu dönüşümü en iyi şekilde nasıl gerçekleştireceklerine dair arayış içindeler. Bu alanda farklı şirketlerin farklı şekilde davrandığını görüyoruz. Örneğin bazı şirketler merkezdeki yapıyı daha esnek yapılarla değiştirerek bir çözüm üretebileceklerini düşünüyorlar. Ben, ön planda iş yapış süreçlerine dair alışkanlıklar değişmedikçe bu tarz altyapı değişimlerinin çok da faydalı olacağını düşünmüyorum.
Bence işe yarar bir dönüşüm, şirketin tüm bilgi sistemlerini ve iş anlayışını kapsayacak kadar geniş düşünülmelidir. Bu işin başarısında veriyi bilgiye dönüştürebilme becerisi yatıyor.

» Geçtiğimiz aylarda IBM Global CEO Study 2012 araştırmasının sonuçlarını yayınladınız. Bur çerçevede sigortacılık sektörü yöneticilerinin konuya bakışı nasıl?
Araştırmaya göre sigortacılık sektöründeki yöneticiler şirketleri müşteri odaklı hale getirmek için belirgin adımlar atıyorlar. Araştırmada yer alan sigortacılık sektörüne dahil 147 CEO’nun yüzde 76’sı müşteri anlayışını kritik yatırım alanı olarak tanımlıyor.
ETİKETLER : Sayı:879

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics