spot 22 NİSAN 2012 / 13:44

TBV’den “İstanbul Bilişim Enstitüsü” için ilk adım

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), İstanbul’daki yenilikçi potansiyeli bularak, Bilişim Enstitüsü kurulması için adım attı.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), İstanbul’daki yaratıcı ve yenilikçi potansiyeli araştırıp bularak, buradan üretilecek katma değeri ülke kalkınmasına yönlendirecek bir Bilişim Enstitüsü kurulması için adım attı. Enstitünün kurulmasına ilişkin fizibilite raporu tamamlandı. TÜBİSAD, TESİD, TBD ve ECİD’in proje ortakları arasında yer aldığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programlarından yararlanan proje ile BT alanında  İstanbul’u cazibe merkezi haline getirmek ve yetkin insan kaynağı dönüşümünü hızlandırmak hedefleniyor.
Bu projeyle önce, İstanbul’da yoğunlaşan bilişim sektörünün yapısal gücünün somut verilerle ortaya konulması hedefleniyor.  Buradan hareketle, İstanbul’u “bilgi temelli ekonomi”ye dayanan bir yapıya kavuşturarak, küresel rekabette daha güçlendirmek amacıyla, bilişimi “hızlandırıcı bir araç” olarak kullanacak mekanizmalar oluşturulması planlanıyor.
Enstitünün kurulmasına ilişkin hazırlanan fizibilite çalışması, 13 Nisan’da düzenlenen toplantı ile açıklandı. Tanıtım toplantısında konuşan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Bu enstitüyü kurmayı tasarlarken amacımız, en büyük, en dinamik ve potansiyeli en yüksek şehrimiz İstanbul’un; bilişimi hakkıyla kullanarak, tüm ülkemizin ileriye sıçramasını sağlayacak bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi olmasını sağlamak” diye konuştu. Eczacıbaşı’ndan sonra söz alan ve İstanbul Bilişim Enstitüsü Fizibilite Raporu’nu hazırlayan İstanbul Dijital Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı, ve TBV Üyesi Zafer Kurdakul, fizibilite raporu ile İstanbul’un Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü Gereksinim Analizi sonuçları ve Bilişim Enstitüsü’nün kuruluş amacı, fizibilite raporu çalışmasındaki aşamalar, enstitü için kurgulanan organizasyon şeması, faaliyet alanları ve enstitü gelir modelleri gibi noktaları da katılımcılarla paylaştı. Bilişim Enstitüsü yapısının bir şemsiye örgüt olarak sektörün istasyon ya da merkezi gibi konumlandırmak ve değerlendirmek gerektiğini belirten Kurdakul, bu yapının vereceği hizmetleri de eğitim başta olmak üzere danışmanlık, genel ve özel araştırmalar, araştırma kitapları satışı, yayınlar ve endesk türü çalışmalar olarak özetledi. Milli Emlak’a ait Karaköy’de restorasyonu süren beş katlı bir binanın da Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsis edildiği projede, binanın restorasyonun yıl sonunda sonlanması ile 2013 itibariyle projenin işlerlik kazanacağı belirtildi.
ETİKETLER : Sayı:868

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics