Dosya Teknoloji eğilimleri 30 ARALIK 2013 / 08:28

e-Dönüşümün başarıya ulaşması için şeffaflık büyük önem taşıyor

e-Devlet kavramı içinde vatandaş mutluluğunun tüm Anadolu’da hissedilebilmesi; yerel yönetimlerdeki projeleri de ortaya çıkarmak, farkındalık yaratmak ve destek mekanizmalarını oluşturmaktan geçiyor. 2014’e bu yaklaşımla girmek e-Devletin verimli kullanımı adına büyük rol oynuyor.

Bu sene, Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde rekabeti artırıcı, bilgiye dayalı, e-Hizmetlere odaklanmış dönüşümü hızlandırmak amacıyla düzenlenen eTR Ödülleri’nin 11. toplantısında aday olan ve ödül alan projelere baktığımızda; gerek kamudan iş dünyasına gerek kamudan vatandaşa ve elbette kamudan kamuya hizmetlerde çeşitlilik ve tasarrufa odaklanma ön plana çıktı. Yerel yönetimlere yönelik verilen ödülleri de özellikle konuşmamız şart. TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından ‘Özel Ödül’ almaya hak kazanan ‘Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Ceylanpınar Sulama Projesi’ ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, “Bu proje ile geleneksel anlamda devlet işletmelerinin zarar etmeden kullanılabileceğini gösterdik” yorumunu yaptı. ‘Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler’ kategorisinde, ‘Dışişleri Bakanlığı - e-Vize’, ‘Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler’ kategorisinde , ‘Ekonomi Bakanlığı - Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)’,’Kamudan Kamuya e-Hizmetler’ kategorisinde ise ‘Sosyal Güvenlik Kurumu - Görüntü Paylaşım Projesi’ projeleri ödül kazandı. Yerel yönetimlere yönelik kategorilerde ise; ‘Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi’nde, ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi - Mobil Arıza Takip Sistemi’, ‘Orta Ölçekli Belediye Kategorisi’nde, “Yalova Belediyesi - Zamandan ve Mekândan Bağımsız Kamu Yönetimi (ZAMBAK)’, ‘Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi’nde, ‘Seferihisar Belediyesi - Seferipazar e-Ticaret’ projeleri ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve önceki yıllarda eTR ödülü almış projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi kapsamında TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından verilen ‘En İyi Gelişim Gösteren Proje’ ödülüne ‘Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü - Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi’ projesi ile sahip oldu. TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Eğer devlet, elindeki kamu verisini; kamuoyuna, girişimciye, araştırmacıya, bilim adamına ne kadar bol sunarsa, ne kadar çok açarsa vatandaşın, bundan yararlanma şansı o kadar artar. Oysa bugün ülkemizde kamu verileri sadece kamuya ait ve kamu kurumları arasında bile paylaşımı sorunlu. Bu durum, Türkiye’de e-Dönüşümün başarıya ulaşmasının önünde bir engel teşkil ediyor. Dünyada devletler daha açık, daha saydam, daha paylaşımcı adımlar atarken, Türkiye’nin, kamu verilerini paylaşmayan, saydamlıktan uzak bir tavrı sürdürmesi mümkün olamayacak. Bu konuda bir zihniyet değişikliği gerekiyor” yorumunu yaptı. eTR Ödülleri’nin adayları her geçen sene artış gösterirken, 2014 yılında çok daha fazla aday çekeceğine eminiz. Bu noktada yerel yönetimlerdeki çalışmaların ön plana çıkması ve teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İlhan Uran, görev verilmesi durumunda yerel yönetimlere yönelik e-Devlet çalışmalarında daha kapsamlı hizmet verebileceklerini dile getirmişti. e-Devlet kavramı içinde vatandaş mutluluğunun tüm Anadolu’da hissedilebilmesi; yerel yönetimlerdeki projeleri ortaya çıkarmak, farkındalık yaratmak ve destek mekanizmalarını oluşturmaktan geçiyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın gelişmiş ülkelerin bilgi trafiğinin bizim çok önümüzde olduğuna vurgu yaparak yaptığı açıklama yol gösterici nitelikte: “Sürekli, ara vermeksizin mutlaka yatırıma devam etmemiz lazım. Bugün 16 milyon vatandaşımız bütün zihinsel dirençlere rağmen e-Devleti kullanır oldu. Bilgi toplumu olmak için zihinsel dönüşüm şart. En büyük tehdidimiz; zaman planlaması yapamıyoruz. Eğer Türkiye 2013’te 10 büyük ekonomi içinde yer alacaksa bilgi toplumu bunun merkezinde yer almalı.”
Vatandaşın devlete güven hissi artırılmalı
‘2013’e 10 Kala’ başlıklı e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantısı’nda Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanı Kâmuran Yücel, e-Dönüşüm sürecinde, projelerin paralel ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti. Bu süreçteki projelerin önünü açmanın; mevzuat düzenlemelerini yapmaktan geçtiğinin altını çizerek birlikte çalışabilirliğin önemini vurguladı. Aslında bu kısa cümleler; başarının anahtarını işaret ediyor. Ayrıca, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürü Adem Onar da, belirsizliklerin değil kararlılığın e-Devlet projelerini başarıya taşıdığını kaydetti. Devlet Malzeme Ofisi Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Yenal Arslan kamu olarak vatandaşlarla ve paydaşlarla daha fazla empati kurulması gerekliliğini dile getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Yalçın Özdemir, e-Devlet uygulamalarında standartların olmamasının büyük sorun teşkil ettiğini söyledi. Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan Hâkim Yavuz Güllü, vatandaşın devlete güven hissinin artırılması gerekliliğini vurguladı. Güllü, UYAP’ın yurtdışına ihracı konusunda bir protokol imzaladığını belirterek 7 ülkede çalışılmaya başlandığını da ifade etti. Aslında bugün UYAP gibi projelere imza atılırken, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından 2011 yılında yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistiklerinde; ülkemizde öngörülen bütçe ve zaman zarfında bitirilen projelerin tüm projelere oranı yüzde 24, ortalama proje tamamlanma süresi ise 2 yıl olarak belirtiliyor. Bu verilere göre de; BT projelerinin, kullanıcı ihtiyaçlarını ve memnuniyetini odak noktasına koyan bir yaklaşımla tasarlanmasının önemi ön plana çıkıyor. Vatandaşı anlamak ve ne istediğini bilmek, vatandaş memnuniyetini sağlayacak kamu projelerinin hayata geçirilmesinin altyapısını oluşturacak. Bu arada, uluslararası camiada, ‘e- Devlet 3.0’ kavramı konuşulmaya başlandı. Başbakanlık e-Devlet Danışma Grubu Başkan Yardımcısı Mustafa Afyonluoğlu bu kavramı; devletin verebildiği kadar hizmeti vatandaşa sağlamak değil de vatandaşın ihtiyacı kadar olan hizmeti devletin sağlaması olarak açıklıyor. Bu da, verimlilik ve kaynak olarak, vatandaşın katkı sağlaması anlamına geliyor. Dolayısıyla vatandaşa da çok daha güçlü bilgilendirme yapılması büyük önem taşıyor. Aktif katılıma ve karar süreçlerine dahil olmaya teşvik edilmeleri, şeffaflığın sağlanması ön plana çıkıyor. Vatandaşa; kablosuz internet, mobil iletişim gibi araçların kullanımının sağlanması hedefleniyor.
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Daire Başkanı Emin Sadık Aydın, var olan çalışmaları daha verimli kılmanın yolunun BT’yi daha etkin kullanmaktan geçtiğini belirterek yatırımın geri dönüşü konusunda ciddi sorgulamaların yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan Lütfi Varoğlu, sektörü tamamen kavrayacak bir yapılanmaya ihtiyaç bulunduğunu kaydediyor. Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı Haldun Koç da, e-Devlet kavramının, kurumlararası iş birliğini artırmaya çalışmaktan geçtiğini özellikle vurgulayarak ayrıca Dışişleri Bakanlığı olarak Afganistan, Somali, Yemen’deki bilişim altyapılarını kurduklarını ifade ediyor. Diğer yandan, 2013 yılında güvenlik; tüm kurumların ortak konusuydu. 2014’de de yine yatırımların büyük kısmı bilgi güvenliğine harcanacak ve ulusal siber güvenliğin yolu yerli üretimden geçecek. Ulusal Veri Merkezi çalışması devam ederken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Fersin Keskin, standartlar konusunda teknolojik bir BT dönüşümü yapmak istediklerinin altını çizerek Tarım Bilgi Sistemi’nin tamamlanacağını dile getirdi. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, sağlık bilişiminin çok disiplinli bir alan olduğunu ifade ederek projelerinin hemen hepsinin devamlılığı olduğunu belirtti. Son kertede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru’nun da ifade ettiği gibi nihai hedef; tüm kurumların e-Yazışma yapabilmesi.
ETİKETLER : Sayı:952

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics