Ürün Teknoloji 16 EKİM 2016 / 13:28

​Bu devrimde geride kalırsanız silinirsiniz!

Dell Technologies'in yeni araştırmasına göre, işletmelerin yüzde 78'i, dijital girişimlerin bugün ya da gelecekte kurumlarına karşı bir tehdit oluşturacağına inanıyor. Bu da yenilikçi şirketleri ileri iterken, yenilikçi olmayanların da işini zorlaştırıyor. 16 ülke ve 12 sektör genelinde orta ile büyük ölçekli kurumlardan 4 bin liderle Vanson Bourne'nin (VB) yaptığı anket çalışmasına katılan işletmelerin yüzde 45’i yeni dijital şirketlerin yarattığı rekabetten dolayı gelecek 3-5 yıl içinde işletmelerinin modası geçmiş durumuna düşmesinden korkuyor. İş dünyası liderlerinin yüzde 52’si ise dijital teknolojilerin ve IoT’nin sonucu olarak, geçen üç yıl içinde sektörlerinde yıkım yaşarken, küresel bazda işletmelerin yüzde 48'i de üç yıl içinde sektörlerinin nasıl şekilleneceği konusunda fikir sahibi değil. 
Sonuçları değerlendiren Dell Technologies CMO’su Jeremy Burton, "Dördüncü sanayi devrimi öncekiler gibi acımasız olacağını gösterdi. Şirketler buna ayak uyduramazlarsa geride kalacaklar veya daha kötüsü olacak. 'Yarına erteleme' yaklaşımı, kesinlikle işe yaramayacak. Yakın gelecekte neredeyse her işletmenin temelinde yazılım geliştirme uzmanlığı olacak. Bu şirketlerin çoğu, tamamen yeni olacakken, diğerleri yani 20 yıldır tek satır kod yazmayanlar ise treni kaçıracak. İşletmeler kat be kat fazla kullanıcıyı ve veriyi yönetmeye çalışırken, yeni dijital ürünler ve hizmetler de BT altyapısının dönüşümüne yol gösterecek" yorumunu yaptı.
Araştırmada çoğu işletmenin sadece bir kısmı, dijital olarak düşünür ve bu yönde hareket ederken, yüzde 73 gibi bir çoğunluk da dijital dönüşümün kurum genelinde daha yaygın olabileceğini kabul ediyor. On şirketten yaklaşık altısı ise daha iyi güvenlik, hizmet ve bilgiye 7/24 daha hızlı erişim gibi müşterilerin başlıca taleplerini karşılayamazken, yaklaşık üçte ikisi, alınan istihbaratlara zamanında tepki veremediklerini kabul ediyor.  
 
İnovasyon modeli belirleme çabası etkin
Dell Technologies'in Dijital Dönüşüm Endeksi de araştırmayı tamamlıyor ve şirketleri anket katılımcılarının firmalarının dijital dönüşüm performansı hakkındaki görüşlerine dayalı derecelendiriyor. Karşılaştırmaya göre işletmelerin sadece yüzde 5'i kendilerini ‘Dijital Liderler’ grubuna koyarken, neredeyse yarısı geride kalıyor.
Ağır yıkım riskini göz önünde bulunduran işletmelerin yüzde 73’ü işletmeleri için merkezi bir teknoloji stratejisine öncelik vermeleri gerektiğini kabul ederken, yüzde 66'sı, BT altyapısına ve dijital beceri liderliğine yatırım yapmayı planlıyor, yüzde 72'si de yazılım geliştirme becerilerini genişletiyor
Öte yandan, katılımcıların dörtte biri ile üçte biri arası, tam bir dijital kâr elde ettiğini, işletmelerin yüzde 35’i açık bir inovasyon modeli benimsemek için yeni girişimler ile ortaklık kurduğunu belirtti. İşletmelerin yüzde 28’i de kurumun bir bölümünü ayırarak yeni bir şirket kurmuş veya ihtiyaç duydukları becerileri birleşme veya satın alma yoluyla kazanma çabasında. 
 
ETİKETLER : Dell Technologies 1092

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics