Ürün Teknoloji 03 EYLÜL 2017 / 20:10

​Mebitech’ten İSG için kapsamlı yazılım

İş Kanunu ile her işletmede zorunlu hale getirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSG), çalışanların sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, onlara gerekli eğitimin verilmesi ve işyerinde olası kazaların sıfıra indirgenmesi için yasal olarak kabul edildi. İş Kanunu ile zorunlu olan İSG biriminde, evrakların takibi, faaliyetlerin doğru ve etkin yönetilmesi şirketler için büyük önem taşıyor. Mebitech de geliştirdiği İSG yazılımıyla tüm işletmelerde verimli sonuçların elde edilmesini sağlıyor. Mebitech’in işletmelere sunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı; firmaların ve firmalara bağlı olan işyerlerinin tüm verilerini, anlık olarak raporlayarak istatistiklere anında ulaşabilme imkanı veriyor.  
Her şirket ve kurumun İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin bünyesinde bulunması gereken Mebitech’in İSG yazılımı, birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor. İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin kayıt altına alınması, İSG Katip sözleşmelerinin elektronik ortamda tutulması ve takibi, alt yüklenici ve şirket personel bilgilerinin elektronik ortamda erişimi, kurul planlaması, iş sağlığı kapsamında verilen muayene ve diğer sağlık kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve veriye erişiminin denetlemelerde kolaylaştırılması, iş güvenliği planlama, iş güvenliği makine ve ekipmanlarının, periyodik kontrollerin ve iş izinlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması, acil durum planlarının oluşturulması ve takibi, kişisel koruyucu donanımların zimmet ve takibi, iş kazası ve düzenleyici önleyici faaliyetleri, çevre ve atıklar ile ilgili tüm süreçlerin elektronik ortama aktarılması, takibi ve tüm bu süreçlerin kolay erişilebilir, raporlanabilir hale getirilmesi gibi özellikler de bu yazılımla geliyor.  
ETİKETLER : ​Mebitech 1136

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics