Ürün Teknoloji 16 MART 2015 / 07:39

Bina içi internet zorunluluğu

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na göre yeni inşa edilecek binalarda internet altyapısı zorunluluğu getiriliyor.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, bina içi internet altyapısı kurulumunun zorunlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda, fiber erişim altyapısı maliyetlerinin düşmesi ve yatırımların artmasına katkı sağlamak üzere bina içi iletişim altyapısına ait standartlar belirlenecek, söz konusu altyapının paylaşımına ve bina sahiplerinin sorumluluklarına yönelik gerekli düzenlemeler yapılacak ve bunların uygulanması sağlanacak. Yeni inşa edilen binalarda sabit internet altyapısının bulunmasına yönelik zorunluluk getirilecek. Genişbant internet altyapısının binalarda kurulumunu zorunlu kılacak teknik şartname ve yönetmelikler hayata geçirilecek ve bu uygulama denetlenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda yürütülecek çalışmalarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bilgi Teknoljileri ve İletişim Kurumu ile yerel yönetimler işbirliği yapacak.

Bu kapsamda bina içi internet altyapısı kurulumunun zorunlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar şu şekilde olacak:
- Yeni inşa edilen binalarda bina içi sabit internet altyapısının bulunmasını teminen gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacak.
- Yapılan düzenlemenin uygulaması denetlenecek.
- Okullar ve hastaneler gibi yeni inşa edilecek tüm kamu binalarında internet altyapısının tesisine yönelik tedbirler alınacak.

 
ETİKETLER : 1013

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics