Ürün Teknoloji 06 MART 2011 / 18:00

Paralel programlamada kolaylık

NVIDIA GPU’larını kullanarak paralel uygulamalar geliştirmek için yararlanılan NVIDIA CUDA Toolkit’in son sürümü meraklıların beğenisine sunuldu. NVIDIA CUDA 4.0 Toolkit, paralel programlamayı daha da kolaylaştırmak ve daha fazla kullanıcıya uygulamalarını GPU’lara taşıma olanağı vermek için tasarlandı.
Bu yeni yapı, üç önemli unsura hayat veriyor. Bunların ilki; tek bir sunucu veya işistasyonu içerisinde eş düzeyde iletişim için destek sağlayan, böylece daha kolay ve hızlı çoklu GPU programlama ve uygulama performansı sağlayan NVIDIA GPUDirect 2.0 Teknolojisi. İkinci faktör; Birleştirilmiş Sanal Adresleme (UVA). Bu yapı; ana sistem belleği ve GPU bellekleri için tek bir bellek adres alanı sağlayarak, daha kolay ve hızlı paralel programlamaya olanak sağlıyor. Üçüncü özellik ise C++ geliştiricileri için programlamayı kolaylaştıran, güçlü açık kaynak C++ paralel algoritmaları ve veri yapıları beraberinde getiriyor: Thrust C++ Şablon Performans Kitaplıkları.
Sektör uzmanlarına göre; birleştirilmiş sanal adresleme ve GPU’lar arasında daha hızlı iletişim, sonuç olarak geliştiricilere de GPU’ların hesaplama olanaklarından yararlanma kolaylığı sağlıyor.
CUDA 4.0 mimarisi sürümü, birçok farklı özelliklere sahip. Bunlardan biri; CUDA uygulamaları ile MPI bütünleşmesi. Ayrıca GPU’ların çok izlekli paylaşımı da bu yapıda öne çıkıyor. Tek GPU izleği tarafından çoklu GPU paylaşımı ile, yeni NPP görüntüsü ve bilgisayar vizyon kitaplığı da bu özellikler arasında yerini alıyor. Ayrıca Visual Profiler’da otomatik performans analizi, Cuda-gdb ve MacOS için eklenen destekte yeni özellikler, C++ özellikleri için yeni/sil ve sanal fonksiyonlar gibi ek destek, yeni GPU binary (iki terimli) disassembler da son sürümde.
Bilgi için:
www.nvidia.com/cuda
ETİKETLER : Sayı:811

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics