Telekomünikasyon 09 EKİM 2013 / 14:56

Yatırım ve inovasyon için eşit rekabet

Türk Telekom Grup CEO Hakam Kanafani, Financial Times ve Avrupa Telekomünikasyon Ağ Operatörleri Birliği (ETNO) tarafından 8 Ekim 2013 günü Brüksel'de düzenlenen FT-ETNO CEO Summit 2013 zirvesinde, "ABD ve Asya ile Uçurumu Kapatmak" konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Kanafani, Avrupa, Asya ve ABD telekomünikasyon sektörlerinin durumunu değerlendirerek, atılabilecek sonraki adımlar hakkında önerilerde bulundu.

Avrupa Komisyonu'nun düzenlemelerinin telekomünikasyon sektörüne yönelik olası etkilerinin tartışıldığı zirveye; iş dünyası liderleri, karar vericiler, düzenleyiciler, girişimciler, fikir sahiplerinin oluşturduğu yaklaşık 300 üst düzey yönetici katıldı. Avrupalı telekom operatörlerinin daha geniş bir iş ölçeğine ulaşmak, inovasyonu ateşlemek ve rekabetçiliği yeniden inşa etmek için izlemeleri gereken yolların tartışıldığı panele, Kanafani’nin yanı sıra GSMA Genel Direktörü ve Yönetim kurulu Üyesi Anne Bouverot ile Huawei Altyapı Ağ İş Grubu CEO’su Ryan Ring de konuşmacı olarak katıldı. Paneli, Financial Times'ın Telekomünikasyon Editörü Dan Thomas yönetti.

Kalkınmada telekom sektörünün rolü belirleyici

Konuşmasında Avrupa'da telekomünikasyon sektörünün içinde bulunduğu durumla ilgili bir değerlendirme yapan Hakam Kanafani, telekomünikasyon sektörünün günümüzde giderek yükselen maliyetlerle tüketicinin artan talepleri arasında bir denge yakalamanın yollarını aradığını vurguladı. Telekomünikasyon sektörünün ekonomilerin verimliliğinde ve rekabetçiliğinde büyük bir katkısı olduğunu da vurgulayan Kanafani, telekomünikasyon sektörünün sadece kendi sürekliliği için değil, faaliyet gösterdiği ekonomileri desteklemek için de yatırım yaptığının altını çizerek şunları söyledi:

“Telekomünikasyon sektörünün kaydettiği ilerlemeler olmasaydı, bugünkü dünyamız da mümkün olamayacaktı. Ödeme sistemlerinden insan kaynaklarına, pazarlama iletişimi ve lojistiğe kadar her alanda telekomünikasyon sektörü olarak oynadığımız rolü çok daha iyi anlatabilmemiz gerekiyor. Sektörün diğer sektörlere hizmet edebilmesi için inovasyon temel şart. İnovasyonu sürdürmek için ise belirli bir kârlılığın sağlanabiliyor olması gerekir. Girişimcilerin, araştırmacıların, iş adamlarının bu alana girmesi ve inovasyonun sürdürülebilmesi için telekomünikasyon sektörüne fırsat verilmeli.”

Ekosistem anlayışı etkin olmalı

Avrupa'nın inovasyonu, yeni iş modellerini, yeni pazar deneyimlerini ve dinamik rekabeti teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Kanafani, tüm oyuncular için eşit vergilendirme koşullarında, aynı oyun kurallarının geçerli olması ve eşit pazar şartları sağlanması gerektiğini vurguladı. Kanafani, gelişmekte olan ülkelerin Avrupa’yı örnek olarak gördüğünü, bu nedenle Avrupa’daki devletlerin ve düzenleyici otoritelerin yakınsama sürecini çok iyi anlamaları gerektiğini ifade etti.

Telekomünikasyon sektörünün gündemindeki konuların bir ‘ekosistem’ yaklaşımı ile ele alınması gerektiğini belirten Kanafani, “Bilgi teknolojileri ve iletişim alanında yakınsama süreci devam ediyor. Öyle ki, önümüzdeki iki yıl içinde bu ikisi arasında belirsiz bir çizgi bile olmayacak. 21. yüzyılda yaşıyoruz ve sektörün gündemindeki konuları 20. yüzyıl yaklaşımıyla ele almak doğru değil. Bu ekosistemdeki tüm oyuncular için aynı kurallar geçerli olmalı; değişim, tüm ekosistem çapında olmalı” dedi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics