Dosya Tümleşik İletişim ile Kesintisiz İletişim 16 ARALIK 2017 / 19:07

​GÜÇLÜ PERFORMANS, KURUMSAL FAYDAYI BERABERİNDE GETİRİYOR

Hayatımızdaki pek çok şeyin akıllı hale geldiği, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde şirketler sürdürülebilir rekabet için iş süreçlerinden günlük operasyonlarına, iş modellerinden müşteri etkileşimine kadar tüm yapılarını sürekli gözden geçirmek ve değişime ayak uydurmak zorunda olduklarını fark etti. Her şirket daha az kaynakla daha fazla katma değer yaratmak, verimliliğini artırmak ve masraf kalemlerinde sürdürülebilir bir azalma elde etmek istiyor. Herkesin kendi ölçeği doğrultusunda teknolojiyi, iş süreçlerine adapte etmek dışında daha iyi bir alternatifi yok.
“Özellikle akıllı cihazların yaygın kullanımı, ofis ortamının fiziksel sınırlarıyla çevrili olan iş hayatı anlayışını ortadan kaldırdı” saptamasını paylaşan Karel Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü Gökhan Yazıcı’nın da dikkat çektiği gibi bugün artık gerçek zamanlı, çok kanallı, çok katmanlı, mekandan bağımsız bir iletişimden bahsediyoruz. Şirketler, tüm iletişimlerini bütünleşmiş sistemler yardımıyla tek merkezden yönetmek istiyorlar. Çünkü Gökhan Yazıcı’ya göre, sesli iletişimin yanı sıra görüntülü iletişim ve anında mesajlaşma gibi alternatif yöntemlerle daha verimli ve etkili bir iletişim sağlandığını biliyorlar. Kullanıcılar ise bu farklı iletişim yöntemlerini, bulundukları yerden bağımsız olarak her yerden kullanabilmeyi talep ediyor. “Yeni nesil iletişim uygulamalarının sunduğu iletişim performansı, çoklu platform desteği ve kullanıcı dostu özellikleri çalışanların başarısını doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor” yorumunu yapan Gökhan Yazıcı’ya göre, bu nedenle günümüz iş dünyası koşullarında, mobil uygulamaları tümleşik iletişimden ayrı düşünmek mümkün değil.
 
KOBİ’ler için de öncelik
 
“Son yıllarda şirketlerin satın alınan iş uygulamalarından, bulut üzerinden kiralanan masaüstü servislerine ve tümleşik iletişim çözümlerini bir hizmet olarak sunan (UCaaS) iş modellerine doğru bir eğilim içinde olduğunu görüyoruz” diyen Yazıcı’nın belirttiği gibi, bu eğilim özellikle, büyük firmalarca kullanılan iş uygulamalarına erişimlerini kolaylaştırdığı için KOBİ’ler açısından daha da önemli hale geliyor. Bulut çözümleri sayesinde KOBİ’ler bir yandan iş süreçlerini, çalışanlarını ve müşterilerini eş zamanlı ve mekandan bağımsız olarak yönetirken, diğer yandan paylaşımlı platformlar üzerinde çalışan sistemlerin şirket verimliliğine ve operasyonel maliyetlerine olan katkısını görüyorlar. Bu arada, Yazıcı’nın dikkat çektiği gibi, günümüzde önemi giderek artan siber güvenlik, bulut uygulamaları için de kritik bir unsur. Bulut servislerinin maliyet-etkin yapıları, paylaşımlı platformlar üzerinde çalışıyor olmasından kaynaklanıyor. Bu da güvenliği, her seviyede ve her açıdan daha da önemli bir noktaya taşıyor. Gökhan Yazıcı, bu başlıkta Karel’in çalışmalarını ve Ar-Ge önceliklerini şöyle anlattı:
 
Entegrasyon çözümleri ile gelen fayda
 
Tümleşik iletişimle kullanıcılarımıza ses, görüntü, yazılı mesajlaşma gibi farklı kanallar üzerinden iletişim kurma imkanı sağlıyoruz. Çoklu cihaz desteği sayesinde ise kullanıcılarımız iletişimlerini masaüstü telefon, DECT, WiFi telefon, akıllı telefon ya da tablet gibi farklı cihazlar üzerinden alabiliyorlar. Sunduğumuz çağrı merkezi çözümleriyle de firmaların müşterilerine yaşattıkları deneyime olumlu katkı sağlıyoruz. Çağrı merkezini kullanılan CRM, müşteri destek, ERP gibi iş uygulamalarıyla entegre ederek toplam faydayı arttırıyoruz. Gelişmiş Ar-Ge yeteneğimiz sayesinde sunduğumuz tümleşik iletişim, çağrı merkezi ve güvenlik çözümlerimizin, halihazırda kullanılan iş uygulamalarıyla entegrasyonu konusunda müşteriye özel çözümler geliştirme kabiliyetine ve esnekliğine sahibiz. Sunduğumuz entegrasyon çözümleriyle müşterilerimizin yapmış oldukları yatırımlardan en yüksek faydayı sağlamalarını hedefliyoruz.”
 
Mobilite; verimlilik ve üretkenlik demek
 
BT uygulamaları, mobil cihazlar ve erişim altyapılarındaki gelişmeler sayesinde son yıllarda iş yapış biçimlerinde de önemli değişiklikler yaşandı. Yeni dünyada iletişim araçlarını sadece ofiste kullanmıyoruz. Ofisler gittikçe “sanal” hale geliyor. Gökhan Yazıcı’nın belirttiği gibi, tümleşik iletişim, özellikle sahada mobil halde çalışan personelin hayatını kolaylaştıran akıllı çözümleri de beraberinde getiriyor. Tümleşik iletişim çözümlerine entegre çalışan akıllı telefon ve tablet uygulamaları, dizüstü bilgisayarlar için özel geliştirilen yazılım tabanlı telefon ve iletişim yazılımları çalışanların iş süreçlerini taşınabilir cihazları üzerinden takip etmelerine ve işlerini daha kolay yönetebilmelerine imkan sağlıyor. Gökhan Yazıcı, mobilitenin faydalarını şöyle tanımladı:
“Mobilitenin sağladığı faydaların başında üretkenlik ve verim artışı geliyor. Çalışanlar her yerden ve her zaman iş uygulamalarına ve kurum kaynaklarına erişip işlerini yapabilir durumdalar. Diğer bir avantaj ise sunduğu esnek çalışma imkanı. Bu da çalışan memnuniyetini artıran bir diğer nokta. Tümleşik iletişimin sunduğu mobil çözümler sayesinde müşterileriniz siz ofis dışındayken de size kolayca erişebiliyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, mobilite, müşteri memnuniyetinde de bir artış sağlıyor.”
 
Güvenlik risklerini en aza indirmek mümkün
 
Bu arada, çalışanların farklı mekanlardayken aynı fiziksel ortamı paylaşıyormuş gibi toplantılar yapmalarını mümkün kılan video konferans uygulamaları da günümüzde giderek daha fazla kullanılıyor. Bu şekilde katılımcılar, birbirleriyle sesli ve görüntülü iletişim kurabiliyor, doküman paylaşım özelliği sayesinde bir belge üzerinde birlikte çalışabiliyorlar. “Bu, özellikle çok lokasyonlu firmalar için hem ulaşım giderlerinde hem de zamanda ciddi tasarruflar sağlıyor” yorumunu yapan Gökhan Yazıcı, bu yapıda güvenliğin önemini ise şöyle anlattı:   
“Tümleşik iletişim kavramının temelini oluşturan entegrasyon ve mobilite dendiğinde, güvenlik dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Firmaya ait gizli bilgilere mobil çalışanlar sayesinde ofis dışından erişilebilmesi, gizli bilginin kopyalanması ya da istenmeyen taraflarca erişilmesi bir risk unsuru. Bu riski en aza indirmek için BT bölümlerinin mobil cihazları yöneterek gerekli önlemleri ve kontrolleri yapıyor olması gerek. Bu amaçla geliştirilmiş olan mobil cihaz yönetim çözümleri bulunuyor. Bu tür çözümlerin kullanılması, güvenlik riskinin azaltılmasını sağlıyor. Ayrıca bir noktadan bir başka noktaya transfer edilen gerçek zamanlı ya da gerçek zamanlı olmayan verinin şifrelenerek aktarılması da güvenlik zafiyetinin oluşmasını, gizli bilgiye istenmeyen tarafların erişmesini engelliyor.”
 
KUTU -----------------------------
 
Danışmanlık ve destek fark yaratıyor
 
Tümleşik iletişim kavramı temelde bir iletişim platformunu tarif ediyor. Bu çözüm platformu içerisinde müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak pek çok bileşen bulunuyor. Gökhan Yazıcı’nın belirttiği üzere, ihtiyaçların belirlenmesi, buna göre doğru mimari ve konfigürasyonunun oluşturulması gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer iş uygulamalarıyla entegrasyon gerektiren ihtiyaçlar da söz konusu olabiliyor. “Bu nedenle müşterinin ihtiyaç analizinin doğru bir şekilde yapılması ve en uygun çözümün birlikte çalışılarak oluşturulması hem müşteri memnuniyetini artırmak hem de beklenen iş verimliliğini sağlamak açısından önemli bir aşama” yorumunu yapan Gökhan Yazıcı’ya göre, bu aşamada müşterinin teknik çözüme hakim kişilerle masaya oturup tam anlamıyla bir ekip çalışmasına dahil olması gerekiyor. Gökhan Yazıcı, bu başlıkta sundukları destekleri şöyle anlattı:
“Karel’i rakiplerinden ayıran bir önemli unsur, satınalma karar sürecinde sunduğu danışmanlık ve yaygın satış sonrası destek hizmeti. Çünkü, bilişim sektörü bu noktada diğer sektörlere göre önemli bir farklılık gösteriyor. Teknolojiyi edinme biçimleri değişse de, konvansiyonel dağıtım kanalları önemini koruyor, hatta çok daha önemli hale getiriyor. Ancak bu kanalların kendi değişim ve dönüşüm sürecini tamamlamış olması gerekiyor. Bu süreçte şirketlerin sahip oldukları uzmanlık, eğitim, hızlı adaptasyon yeteneği kadar, pazarlama süreçlerine ilişkin trend ve teknolojileri ne ölçüde takip ettiği de büyük önem kazanıyor. Bu özellik, Karel’in 30 yılı aşkın pazar başarısının ardındaki en önemli nedenlerin başında geliyor.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics