Dosya Tümleşik İletişim ile Kesintisiz İletişim 16 ARALIK 2017 / 07:00

ARAÇLAR VE UYGULAMALAR GİT GİDE GELİŞİYOR

İletişim yapısını oluşturan sistemler, birbiri ile ne kadar “tümleşik” olursa, o kadar sağlam, verimli, ayrıca toplam sahip olma maliyeti daha düşük yapıları ortaya koyuyor.
Hatta bu tarz bir doğru mimarinin kurulumu, yeniliklerin üzerine eklenmesini de daha kolay ve etkili kılıyor. Bu nedenle tümleşik iletişim konseptini oluşturan cihazlar ve uygulamalar arasında doğru entegrasyonun inşası her adımın temeli olmalı. Her bir farklı başlığın yönetimini üstlenen iş birimlerinin arasında koordinasyonu da gerekli kılan bu unsur ile sözün özü; her açıdan kurumsal entegrasyon yetkinliği ve paylaşım ‘olmazsa olmaz’ niteliğinde. Bunun anlamı; BT ve diğer birimler arasındaki entegrasyona ve iletişime öncelik vererek, bütünsel faydaya ulaşmak. Teknolojik açıdan da önemli ve detaylı bir entegrasyon sürecini gerektiren bu yatırımlarda, herkesin hedeflere hakim olması ve bu hedefler paralelinde aynı dili konuşabilmesi önem taşıyor. İş birimlerinin ortak bir dil kullanarak verimli bir yatırımı hayata geçirmesinde, tümleşik iletişim mimarisi odaklı danışmanlık desteği ise önemli bir fayda unsuru. Böylece ilk mimari kurulumda doğru adımları atmanın yanında, bu mimarinin üstüne süreç içinde kendini gösterecek ihtiyaçlar paralelinde doğru yeniliklerin dahil edilmesi ve hedeflenen faydaya kesintisiz biçimde ulaşılabilmesi mümkün. Sonuçta danışmanlık desteği sadece farklı sistemlerin ortak standartlar çerçevesinde buluşturulmasını hedeflemekle kalmıyor. Sisteme yeni bileşenlerin eklenmesi ve yeni bileşenler ile birlikte tam entegrasyonun sağlanması için fayda sağlıyor. Böylece iletişim altyapılarının gerçek entegrasyonu da yönetim kolaylığının yanında, olası sorunlar karşısında anlık müdahale yetkinliğini beraberinde getiriyor.
 
Bulut bilişim için bir basamak
Bu dev potansiyel, küresel bazda önemli fırsatları beraberinde getiriyor. Grand View Research araştırmasına göre, küresel tümleşik iletişim pazarının büyüklüğü 2024 yılında 143.49 milyar dolara ulaşacak. Şirketlerin küresel yayılımlarının hız kazanması, ayrıca tüm sektörlerde gerçek zamanlı ve etkili iletişim sistemlerine yönelik ihtiyaç bu büyüme beklentisinin de temelini oluşturuyor. Her sektörde şirketler verimliliği sağlamak, operasyonel maliyetleri azaltmak, iş süreçlerini optimize etmek adına tümleşik iletişim yatırımlarına odaklanırken, gecikmeler devre dışı kalıyor, iş süreçlerine bütünsel bir hız geliyor. Barındırılan tümleşik iletişim sistemleri, on-premise yapılarla karşılaştırıldığında daha fazla esneklik sağlarken, bu tür sistemler, düşük bir altyapı maliyeti ile çalışanlara şirket verilerine kolayca erişim imkanı veriyor, coğrafi olarak dağıtık yapıya sahip şirketlere de destek sunuyor. Bu yönüyle tümleşik iletişim çözümleri, bulut bilişim kullanıcısı olmak veya bulut kullanımında yetkinliği artırmak adına da önemli bir fırsat.
 
Tasarruf, bulut tabanlı çözümlerde
Sağlam bir tümleşik iletişim platformu, bulut bilişime geçiş konusunda halen tereddütte olan şirketlerin bu kaygıyı aşması için geçiş noktası olabilir. Tümleşik iletişim, bulut tabanlı sistemleri benimsemeyi tercih etmeyen şirketler için bir ilk adım olabileceği gibi, Nemertes Research’ün 800’e yakın şirketle gerçekleştirdiği araştırmanın gösterdiği gibi, şirketlerin ortalama yüzde 20'den azı bulut tabanlı iletişimin sağladığı birçok avantajdan yararlanmayı planlıyor. Bu noktada, araştırmada da dikkat çekildiği gibi, değerlendirmeye vakit ayıran veya bu teknolojiyi kullanma ihtimalini dahi düşünmemiş olan şirketler, bulut tabanlı çözümleri kullanmaya aktif olarak geçmek için hazır değillerse tarih olacaklar. Bu yönüyle güçlü bir tümleşik iletişim platformu kullanmak şirketlerin buluta girmesini kolaylaştırabilecek bir unsur ve VoIP telefon görüşmesi, video konferansı gibi tümleşik iletişim çözümleri, şirketlerin tasarruf etmek ve yeni gelir potansiyeli bulmak için bulut tabanlı çözümleri kullanma dünyasına ilk adımı atmaları adına önemli fırsat olabilir. 
 
2018’de bu eğilimler öne çıkacak 
İş dünyası iletişim süreçlerinde karmaşayı en aza indirmenin yollarını ararken, kurumsal ekinliği, müşteri sadakati ve kurumsal verimliliği de artırma çabasında. Bu ihtiyacı gören BT şirketleri de yeni işbirliği araçlarını sunarak, bu başlıkta iletişim şirketlerinin tahtına ortak oluyor. Bu arada, sosyal medya platformları ve uygulamalar da iletişimde gerçek zamanlı, açık ve web tabanlı uygulamalar da hayatımızda daha çok yer alıyor. Bu da tümleşik iletişimi, ‘bağlamsal’ iletişim haline getiriyor. Yani bir uygulama veya web sayfasından iletişim kurulmak istenen kişiyi tıklamak iletişim için yeterli oluyor. Bağlamsal iletişim, kullanıcı deneyimlerini eylem ve konum itibariyle sadeleştiriyor. 
Bağlamsal iletişim dışında, tümleşik iletişim platformlarının korunması da önem taşıyor. Barındırılan platformun, satıcıya veya son kullanıcıya karmaşıklık getirmeksizin yerleşik ve esnek güvenlik ve şifreleme özelliğine sahip olması önemli. Hele bir de riskler çeşitlenirken, güvenliği sürekli gündemde tutmak da şart.
 
ETİKETLER : 1151

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics