Dosya Tümleşik İletişim ile Kesintisiz İletişim 16 ARALIK 2017 / 08:00

TÜM PAYDAŞLARIN BULUŞMA NOKTASI: KURUMSAL FAYDA

IoT, mobilite, bulut bilişim, üstüne bir de Y ve Z nesli ile büyüyen esnek çalışma kavramı ile iş dünyası da tepeden tırnağa değişim içinde.
Ofis bağımlılığı azalırken veya bir yönüyle bu bağımlılık farklı ihtiyaçlarla gelişirken, ‘tümleşik iletişim’ konseptini bir tercihten ziyade, kurumsal devamlılık ve bireysel başarı için olmazsa olmaz haline getiriyor. Sade ve kolay yönetilebilir bir sistem altyapısıyla farklı iletişim modellerini bir araya getiren şirketler, maliyet, iş gücü ve iş süreçleri bakımından önemli avantajlar sağlıyorlar. Sonuçta iletişimin bir bütün olarak yeni nesil teknoloji araçları, mobil cihazlar ve akıllı sistemleri kapsayacak şekilde zenginleşmesiyle beraber iş süreçlerinde de doğal olarak bir hızlanma kendini gösteriyor. Her sektörde tüm iş süreçlerinin temelini oluşturan ‘iletişimde gelişim’ karşısında, çalışanların gelişmiş iletişim olanaklarına tek noktadan erişebilmesi, yeni iş süreçlerinin gerekli kıldığı esnekliği de beraberinde getiriyor. Tümleşik iletişim teknolojileri de iş süreçlerinde kolaylaştırıcı, ilgili maliyetleri azaltan ve toplam verimliliği arttıran nitelikleri ile kendini gösteriyor.
Tümleşik iletişim çözümlerine entegre çalışan akıllı telefon ve tablet uygulamaları, dizüstü bilgisayarlar için özel geliştirilen yazılım tabanlı telefon ve iletişim yazılımları çalışanların iş süreçlerini taşınabilir cihazları üzerinden takip etmelerine ve işlerini daha kolay yönetebilmelerine imkan sağlıyor. Akıllı telefon, tablet, giyilebilir cihazlar günlük hayatın gerekleri halini alınca, işletmeler de bu araçlarla hem müşterilerine hem çalışanlarına ürün, servis, içerik sağlayarak erişim alanlarını genişletmeye, müşteri ve çalışan memnuniyetlerini bu şekilde artırmaya odaklanıyor.
 
Yatırımın geri dönüşü hızlı oluyor
Geleneksel iş modellerinin tahtı yıkılalı birkaç yıl oldu. Maliyetleri azaltan ve değişimlere hızlı uyum sağlamayı kolaylaştıran yeni iletişim araçları ise mevcut tüm iş modellerinin merkezinde konumlandı, bu iş modellerinin de yeniden tanımlanmasını sağladı. Bu arada, her sektör ve her ölçekte şirket için mesai saatinin giderek daha büyük kısmı ofis dışında geçen sorumlu ve uzmanların sayısı da artıyor. Mobil çalışma konseptinin çıkış noktalarından olan bu unsur, mobilite ve kurumsal iletişim altyapılarının iş sürekliliği için doğru entegrasyonunu da gerekli kılıyor. Sonuçta taraflar arasında zaman veya mekan bağımsız biçimde iş sürekliliğini, sadece şirket içinde değil, müşteriler veya tedarikçiler gibi paydaşlarla da, hem de misal seyahat masrafı yapmaksızın hayata geçirebilmek, kaliteli iletişime ulaşabilmek mümkün. Günümüzde şirketlerin haklı maliyet duyarlılığını göz önüne alınca, tümleşik iletişim ile elde edilen entegrasyonun ilk yatırım maliyetine karşılık birçok başlıkta uzun vadeli faydaları beraberinde getirdiği de görülüyor.
 
Sürekli bağlantı gerekliliği esas
Tümleşik iletişimin ses, görüntü, anlık yazışma, dosya paylaşımı gibi özellikleri ile farklı cihazlardan kullanılabilir çözümlerle gelmesi, doğal olarak küresel BT sektöründe hızlı büyümeyi de sağlıyor. Kurumsal iletişim ürün ve çözümlerinde küresel bazda önde gelen cihaz, uygulama ve yazılım üreticileri böylece geliştirme çalışmalarına, ayrıca farklı uygulamalarla entegrasyon ihtiyaçlarına yanıt veriyor.
Yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi, bulut bilişimin bir tercih değil gereklilik olarak algılandığı bir dünyada iletişimin tekil yürümesi de beklenemez. Şirketlerin kendine has, ama geçmişe kıyasla kat be kat kapsamlı iletişim ihtiyaçları için kurulan kurumsal ağ yapıları; aynı zamanda yerel sistem yapılandırmalarını ve danışmanlık hizmetlerini gerektiriyor. Odağında bu ihtiyaçlara dönük yazılım ve donanım sunumu olan şirketler, bulut çözümlerinden de yararlanıyor. Şu bir gerçek ki, iş dünyası ve iş yapış biçimleri yeniden şekilleniyor. Artan hız ile yoğunluk karşısında, mekan ve zamandan bağımsız yeni nesil iletişim yöntemlerine ihtiyaç aşikar hale gelirken, tümleşik iletişim yöntemleri de internete her noktadan, güvenli ve yeterli bant genişliğinde, makul bir maliyetle erişebilmeyi, farklı cihazlarla bağlı kalarak bir arada çalışabilmeyi mümkün kılıyor.
 
Müşteri ile iletişimde verimlilik
Bu yapı, kurum içinde olduğu kadar saha ekipleriyle, farklı noktalardaki çalışanlarla ve hatta müşterilerle daha etkin ve verimli iletişimi, dolayısıyla ölçülebilirliği ve faydayı beraberinde getiriyor. Tümleşik iletişim çözümleri iş süreçlerinin daha hızlı, esnek ve verimli olmasına önemli katkı sağlıyor. Misal satış ekibi, bir müşteri ziyareti sırasında sorulan ‘ürünün teslimat bilgisi’ odaklı soruya yanıt vermek için tümleşik iletişim yapısından depo sorumlusuna veya stok takibinden sorumlu ekip arkadaşına ulaşarak yanıt alabiliyor, böylece müşteri gözünde duruşunu da güçleniyor.
 
Gündelik hayatın kanalları iş hayatında
Hızla değişen teknolojiyi takip ederken, mevcut sistemler ile uyumluluğu da gözetmek şart. Bu imkanı doğru mimari kurgu ile beraberinde getiren tümleşik iletişim çözümleri, iş süreçleri ve iş yapış şekillerinde avantajları beraberinde getirirken, BYOD kavramı ile de bütünleşik bir yapıyı ortaya koyuyor. Öyle ki, bireylerin gündelik hayatta kullandıkları mesajlaşma uygulamaları, tümleşik iletişim araçları içerisinde doğal olarak yerini alıyor. Bunu sesli ve görüntülü görüşme veya konferans sistemlerinin takip ettiği görülüyor. Böylece yenilenen teknoloji, hızla değişen kurumsal gereklilikler ve müşteri ihtiyaçları sadece tümleşik iletişim hizmeti sunan firmaların değil, temelde tüm BT şirketlerinin iş yapma şekillerini farklılaştırıyor.  
 
Danışmanlık desteğini almak gerek 
Bu yönde bir yatırım kararını, bu kadar avantaj ışığında almak tek başına yeteri değil. Geleneksel konsepti yeni nesil tümleşik platforma taşıma kararı almış bir firmanın bu nedenle ilk etapta kapsamlı bir çalışmayla karşı karşıya olduğunu bilmesi gerek. Aksi halde, yani modaya uyarak yüzeysel olmaktan öteye geçmeyecek çalışmalarla, dijital dönüşümle hedeflenen kapsamlı performans artışının hayal olması maalesef hiç de zor değil. İşte bu nedenle tümleşik iletişim dönüşüm kararını tüm yönetim kademelerinin ve tüm departmanların katkısını sağlayabilmek, herkese faydaları ve gereklilikleri doğru ve net biçimde aktarmak, değişime karşı olası direnci bilgilendirme ile aşmak öncelik olmalı. Sonuçta belirttiğimiz gibi, tümleşik iletişim bir BT ve iletişim yatırımından çok daha fazlasını, kurumsal dijital dönüşümün belkemiğini oluşturuyor. Bu nedenle üst yönetim bu yönde bir değişime ‘tamam’ dediği anda, BT birimi ile birlikte çalışanları, iş ortaklarından müşterilere uzanan tüm paydaşları da bilgilendirmek zorunda.
 
Tümleşik yapı, mobilite ile büyüyor
Mobilite, tümleşik iletişim konseptinin de çıkış noktalarından biri. Çalışanların zaman planlarını yapmalarını kolaylaştıran, kesintisiz biçimde, zaman ve mekan bağımsız iletişim ihtiyaçlarını, hem de giderek kurumsal bir yük olan ulaşım masraflarını en aza indiriyor. Böylece gerçek zamanlı iletişim de çok kanallı bir hale dönüşüyor. Sesli iletişimin yanı sıra görüntülü iletişim ve anında mesajlaşma gibi alternatif yöntemlerle daha verimli ve etkili bağlantılar kurulurken, tümleşik iletişimde mobil uygulamaların kullanımı da artıyor. Böylece sağlanan iletişim performansı, çoklu platform destekleri ve kullanıcı dostu yapılar kurumsal faydayı beraberinde getiriyor.
 
Kurumsal verimliliğin temeli 
Web konferans uygulamaları ve doküman paylaşım özelliği sürekli güçlü bağlantıyı gerekli kılıyor. Ekipler arası kesintisiz iletişim hizmetlerinin sunumu, BT ekiplerinin de bütünüyle desteklediği güvenlik standartlarına sahip mesajlaşma, sesli görüntülü iletişim çözümleri tümleşik iletişim uygulamalarına yönelik kurumsal ilgiyi de pekiştiriyor. Sonuçta hızlı ve kesintisiz, aynı zamanda kapsamlı iletişimin sağlanması, sadece firmalar için değil, bireyler için de önemli. Her yerden ve her zaman bilgiye ulaşma ihtiyacı mobilite ile desteklenirken, şirketlerin verimliliklerini artırmaları da kesintisiz iletişimi gerekli kılıyor. 
ETİKETLER : 1151

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics