Dosya Tümleşik İletişim Özel Dosyası 26 KASIM 2016 / 17:05

Çeşitlilik, iletişimde kazandırıyor

İletişim kanalları çeşitlenir ve güçlenirken, kurumsal verimliliği bireysel tercihlerle geliştirmek de önem kazanıyor. Bu noktada tümleşik iletişim sistemleri zaman ve mekandan bağımsız kolaylıklarıyla tüm paydaşlara önemli faydalar sağlıyor.
İletişimin daha kapsamlı, içinde mobil sistemler, masa telefonları, bilgisayarlar ve örneğin akıllı saatleri de kapsayacak şekilde gelişmesi gerektiği herkesin hemfikir olduğu bir konu. Bu başlığı kapsayan tümleşik iletişim teknolojileri işte bu yönüyle şirketler için birçok avantajı sunuyor. Bu başlıkta tümleşik iletişim; ses, e-posta, konferans, faks ve anlık mesajlaşma gibi iletişim için kullanılan farklı cihaz ve uygulamaları tek noktada buluşturarak, aynı platform üstünden sunulmasını sağlıyor. Bu gibi farklı uygulamaların aynı platform üzerinden yönetimi, iş süreçlerini basitleştirerek, yönetim kolaylığını beraberinde getiriyor. Tümleşik iletişim yapılarının mobil çalışma ortamına uygun olması ile zaman ve mekan bağımsız iş yapış modelleri de giderek daha yaygın hale geliyor. Tüm bu yapıların işbirliği içinde çalışabilme yetkinliği böylece hayata geçiyor. Hatta iş süreçleri yönetiminin yanında, bu tümleşik yapılar misal şirket çalışanlarının eğitiminde de etkili ve geleneksel eğitim yöntemlerine kıyasla çok daha düşük maliyetli ve etkili bir yöntem olarak kendini gösteriyor. Öte yandan, gelişen internet hat kapasiteleri ve yedeklilik de bu teknolojilerin yaygınlaşmasında önemli paya sahip. Bu çözümler birçok BT operasyonunu kolaylaştırmakta, maliyetleri düşürmekte ve güvenlik başlığında da iyileşme sağlamakta. İletişimi görüntülü veya doküman paylaşımlı olarak gerçekleştirebilmek, tümleşik iletişim yöntemlerinin sunduğu en önemli avantaj olarak kendini gösteriyor. Tümleşik iletişim yöntemleri, internete her noktadan, güvenli ve yeterli bant genişliğinde, uygun maliyetle erişimi, farklı cihazlarla bağlı kalarak bir arada çalışabilmeyi mümkün kılıyor. Böylece farklı noktalardaki kişileri bir araya getirmek için gereken ulaşım giderlerinden tasarruf edilirken, kullanıcılar da zamanlarını daha etkin ve verimli kullanabiliyor.
 
KOBİ’ler için bulutla avantajlar öne çıkıyor
Sonuçta mobilitenin yaygınlaşması ile çalışma modelleri de kaçınılmaz olarak değişiyor. Ayrıca şirketler için çalışanlarına bu tip cihazları sağlamak açısından maliyet tasarrufu da gündeme geliyor. Tümleşik iletişim yapılarının yetkinliklerinin gelişmesi ise iş ortamında doğal olarak verimliliği geliştiriyor. Örneğin raporlama için bu teknolojiler giderek daha fazla şirket tarafından tercih ediliyor. Öte yandan, bulut bilişim gücü tümleşik iletişim yapılarında da kendini gösteriyor. Son yıllarda her ölçekte şirketin tercihi halini alan bulut bilişim ekseninde, tümleşik iletişim hizmeti sunan şirketlerdeki mevcut sistemlerin de bulut bilişim ile entegre çalışabilecek melez yapıyı desteklemesi önem kazanıyor. Bulut yapısı ile tümleşik iletişim kanallarının buluşması özellikle KOBİ ölçeğindeki şirketler için önemli avantajları beraberinde getiriyor. Sonuçta kurumsal ölçek ve departman bazında bu eğilimin daha da yaygınlaşmasını, hatta maliyetlere karşı duyarlı KOBİ’lerde mobil çalışan sayısının artmasını beklemek mümkün.
 
Yönetim adına kolaylık
Geldiğimiz noktada mobil cihazlar ile birlikte çalışma şekilleri ve yöntemleri de değişim içinde. Bu nedenle kullanılan yeni nesil mobil cihazlar üzerinden hem iş hem özel işleri yürütebilmek hızı beraberinde getiriyor. Bu açıdan baktığımızda, birçok özelliğin tek noktadan yönetilebilmesi, kurumsal iletişimi esnek ve basit hale getirirken, kurumsal BT kanadına yönetim avantajı da sağlıyor. Çünkü geldiğimiz noktada istenen anda mesajlaşmak, e-posta gönderebilmek, sesli ve görüntülü iletişim, sosyal ağlara bağlanabilmek, resim, video ve içerik paylaşmak gibi kavramlar sadece bireysel değil, kurumsal ihtiyaç olarak da kendini gösteriyor. En azından çalışan beklentileri de bu yönde evriliyor.
 
Şube ağı ile iletişim kolaylığı
Tümleşik iletişim ile şirketler veri, görüntü ya da ses tabanlı tüm bilgileri tek kanal üzerinden paylaşabiliyor. Örneğin telefon teknolojisi ve sesli iletişim teknolojisinin kurumun veri ağı üzerine taşınması ile ortaya çıkan bütünleşik ağ altyapısı temelde telefon sisteminin ek işletim maliyetlerinin düşmesini sağlıyor. Birden fazla ofisi olan şirketlerin de bu şubeleri arasındaki görüşmeleri söz konusu veri ağı üzerinden taşınacağı için iletişim maliyetlerinde önemli azalma söz konusu oluyor. Tümleşik iletişim sayesinde karmaşa ortadan kalkarken, tüm iletişim yöntemlerinden en uygun olanı da hızlı ve pratik biçimde kullanılabiliyor.
 
Üreticiler trendi takip ediyor
Mobiliteyi kurumsal yapılarına doğru biçimde kazandıran şirketler; sadece çalışanları ile değil, müşterileri, tedarikçileri yani şirket dışı bağlantılarla da hızlı ve verimli iletişim kurarak zaman ve maliyet avantajı sağlıyor, tüm taraflarda memnuniyeti artırabiliyor. Mobilite ile iş modellerinin alışılagelmiş iş takibi süreçleri, yüz yüze toplantı etkinlikleri gibi çalışma şekilleri daha esnek tercihlerle güçleniyor. Kurumsal iletişim alanında önde gelen üreticilerin de iletişim sistemleriyle entegre çalışan mobil cihaz uygulamaları, internet tarayıcı uygulamaları, gelişmiş çağrı yönetim özellikleri gibi unsurlar tümleşik iletişimi de gerçek anlamda bütünsel bir yapı haline getiriyor.
 
Mekandan bağımsız iş süreçleri öne çıkıyor madem…
Tümleşik iletişim teknolojileri, mekandan bağımsız bir modele dönüşüm sağladığı için iş süreçlerinin ve çalışan rollerinin, yetkilendirmelerin yeniden ele alınmasını gerekli kılıyor. Belge ve bilgi iletimi kayıt altında olduğu için, bu sistemlerin kullanımı öncesinde her ölçekte şirketin kendi iç organizasyonunu tepeden tırnağa ele alması bir gereklilik halini alıyor. Kurum içi kullanımda olduğu gibi tümleşik iletişim teknolojilerinin kullanımında da yetkilendirmeler bu noktada önem kazanıyor. Şirketlerin bu gibi konularda danışmanlık desteği almaları ise işlerini kolaylaştıracak bir unsur olarak gösteriliyor.
 
ETİKETLER : 1098

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics