Dosya Tümleşik iletişim 06 NİSAN 2015 / 09:11

Şirketler tümleşik iletişim araçlarıyla tasarruf sağlıyor

İnternet ağı ve diğer ağ teknolojilerinin tamamını iletişim teknolojileri olarak genellersek- dünyanın ilk zamanlarında iletişim ihtiyacı minimum olan ve olmasa da sorunlarını çözebilecek şekilde işleyen "ticaret" artık bunlar olmadan işleyemez hale geldi. İş dediğimiz olguyu destekleyen tüm BT sistemlerinin iletişimi artık bir zorunluluk.

İş hayatına destek olan sistemlerin  en önemlilerinden birisi ise "Tümleşik İletişim". İletişim teknolojilerinin tamamının yerel ve internet ağı üzerinden gerçekleştirilmesine dayanan, eskiden PSTN vb sistemler üzerinden verilen iletişim artık yetersiz hale geldi.

Artık  iletişimin tamamının daha kapsamlı, içinde mobil sistemler, masalarımızdaki telefonlar, diz üstü bilgisayarlar ve yakın zamanda akıllı saatleri de kapsayacak şekilde gerçekleşmesi gerekliliği ortaya çıktı. Bunun sonucu ise aslında uzun zamandır hayatımızda tümleşik iletişim sistemleri var ve kullanımı artmakta. Gelişen internet hat kapasiteleri ve yedekliliği ile sağlanan yüksek kullanılabilirlik bu teknolojilerin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadı. Firmalar için ise bu aslında temel iş ihtiyacı olan iletişimin tamamen veri tabanlı ve yaygın bir şeklide sağlanması ile verimin ve karlılığın artması olarak yansıdı.
Bugün tüm firmalar tümleşik iletişim sistemleri ile tanışmış değil fakat çok uzun olmayan bir süre içinde yavaş yavaş geçiş sağlanacaktır. Özellikle orta ve büyük işletmeler için bu çözümlerin varlığı birçok BT operasyonunu kolaylaştırmakta, maliyetleri düşürmekte ve güvenlik anlamında iyileşme sağlamakta.

Bulutta güvenlik soru işareti olmaya devam ediyor

Diğer bütün iş kollarında olduğu gibi tümleşik iletişim sistemleri için bulutta bir pazar var.
Bu pazardan özellikle orta katman müşteriler için maliyet ve operasyon anlamında çok büyük bir fayda sağlanacak gibi görünüyor.

Fakat bulut tabanlı sistemler maliyet avantajları ve operasyon kolaylığı ile beraber birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Özellikle güvenlik, şirket iletişimlerinin tamamının 3. parti bir hizmet sağlayıcı tarafından sağlanması ile bu endişeler daha da artıyor.
Olaya yüksek karlı tümleşik iletişim hizmeti sunan şirketler açısında bakarsak orta katman pazarı kaybedeceklerini öngörebiliriz ama en azından bir süre daha mutlaka büyük kurumsal şirketler- güvenlik konusunda hassasiyet taşıyan firmalar açısından bu firmaların tercih edilmeye devam edileceğini söyleyebiliriz.

Labris Genel Müdür Yardımcısı Baran Erdoğan
ETİKETLER : 1016

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics