Dosya Üniversiteler ve BT Eğitimleri 23 TEMMUZ 2017 / 11:00

Bilişim bölümü mezunlarının iş alanları hızla gelişiyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok alanda kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bu alanların başında ise bilişim geliyor.  Bu konuda iki ayrı sorunun göze çarptığını dile getiren Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu, “Birincisi, farklı nitelikteki elemanların verimli olabilecekleri işlerde çalıştırılmamasıdır. Örneğin, meslek yüksekokulu mezunu gibi ara elemanların istihdam edilebileceği bazı işlerde bilgisayar mühendisi gibi daha nitelikli elemanlar çalıştırılmaktadır. Diğer sorun ise, üniversitelerimizde bilişim sektörünün beklentilerine yanıt verebilecek şekilde beceriler kazanmış mezunların yetiştirilememesidir. Günümüz teknolojisinin hızlı değişimi göz önüne alındığında, bilgisayar mühendisliği bölümü müfredatlarının bu değişime koşut olarak sık sık yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu gereklilik, üniversite-endüstri işbirliğinin yalnızca araştırma-geliştirme değil aynı zamanda bilişim alanlarında eğitim veren lisans programlarının güncellenmesi açısından da önemini ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, aralarında bilişim sektörü temsilcileri ve meslek örgütlerinin de bulunduğu Fakülte Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda lisans ders planlarını sık sık gözden geçirmekte ve güncellemektedir” dedi.
Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün, kurulduğundan bu yana lisans eğitimi konusunda benimsediği sürekli gelişim yaklaşımı ile her zaman önder konumda olduğunu kaydeden Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu yaklaşıma örnek olarak, geçmişte Kurumsal Kaynak Planlaması, Gezgin Uygulama Geliştirme gibi birçok dersin ülkemizde ilk kez bölümümüz tarafında ders planına dâhil edildiğini söyleyebiliriz. Bu konudaki en son örnek 2015 yılında, Khas-Philips Akıllı TV Laboratuvarı’nın da kurulmasıyla birlikte müfredata alınan Akıllı Çoklu Ortam Sistemleri dersidir. Ayrıca, tüm dünyada yayılmış bir ağ üzerinde açık tasarım kavramının hayata geçirildiği Türkiye’nin ilk FabLab’i de Kadir Has Üniversitesi’nde kurulmuştur.
Bugün, yeni gelişen ve iş olanakları henüz tam olarak yaygınlaşmamış bazı mesleki alanlarla ilgili geleceğin mesleği tanımlaması yapılmaktadır. Oysa bilişim alanını, diğer birçok alandan farkı kılan, hem günümüzün hem de geleceğin mesleği olmasıdır. Nanoteknoloji, genetik, tıp gibi gelişmekte olan birçok alan, hesaplamalı yaklaşımları benimsemeye başlamıştır. Öte yandan, akıllı uygulamalar hukuktan turizme, sağlıktan spora hemen hemen her alanda giderek daha fazla öne çıkmaktadırlar. Tüm bunlar bilişim bölümü mezunlarının iş alanlarını giderek daha da büyütmektedir. Bilişim sektöründeki hızlı gelişme ve bunun güncel hayatımızı son beş-on yıldır nasıl değiştirdiğini düşünmek, bu alanda edinilecek uzmanlıkların gelecekte ne kadar önemli bir mesleki değer oluşturacağını görmek için yeterlidir.
Kadir Has Üniversitesi’nde tüm Mühendislik ve Doğa Bilimleri bölümleri temel düzeyde programlama derslerini Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden almaktadırlar. Bunun ötesinde, bu bölümlerin her birinde gerekli olabilecek diller (MATLAB, Java, Assembly, vs.) bölümlerin kendi meslek dersleri içinde öğretilmektedir. Tüm diğer fakültelerin öğrencilerine açık olacak şekilde verilen ve temel kodlama ilkelerinin anlatıldığı seçmeli programlama dersleri de mevcuttur. Ayrıca, üniversitemizin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından organize edilen dijital pazarlama ve e-ticaret, iOS ile uygulama geliştirme, nesnelerin interneti gibi bilişim alanındaki birçok sertifika programlarında öğrencilere indirimler yapılmaktadır.”
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics