Dosya Üniversiteler ve BT Eğitimleri 23 TEMMUZ 2017 / 07:05

Eğitimin temelinde üniversite – iş dünyası birlikteliği olmalı

Bilişim alanındaki teknolojik gelişmelerle birlikte uluslararası rekabet edebilirlik açısından nitelikli bilişim elamanı ihtiyacı her geçen gün artıyor.  Bilgi ekonomisine dönüşümde bilgiyi üreten ve kullanan insan gücünün niteliği en önemli faktördür. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında bilişim sektörünün rolü dikkate alındığında, sektördeki yetişmiş insan gücü açığı önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca’nın verdiği bilgilere göre burada üniversitelerimize çok önemli görevler düşmektedir. Bilgisayar, yazılım ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi bilişim bölümlerindeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve müfredatın sektör ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesinin elbette çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nafiz Arıca, “Ama bundan daha da önemlisi öğrencilerimizin sektöre hazır halde mezun olabilmesi için uygulamalı derslerin bizzat sektördeki uzmanlarla birlikte ve gerektiğinde firma bünyesinde verilmesi gerekmektedir. Ayrıca diğer sektörlerle karşılaştırıldığında bilişim teknolojilerindeki bilginin çok daha kısa sürede güncelliğini yitirmesi, örgün eğitimin yanı sıra yaygın meslek içi eğitime ihtiyacı da gündeme getirmektedir. Ara eleman açığının kapatılması ise lise ve dengi okullardaki eğitimle birlikte sertifika programlarıyla çözülebilir. Sonuç olarak, hangi düzeyde olursa olsun yetişmiş insan açığı sektör ihtiyacına cevap verecek kaliteli ve sürekli eğitimle çözülebilir” dedi.       
Bahçeşehir Üniversitesi olarak öğrencileri sektöre en iyi şekilde hazırlayabilmek için CO-OP (Cooperative Education) eğitim modelini benimsediklerini kaydeden Prof. Dr. Nafiz Arıca, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Üniversite – iş dünyası işbirliğine dayalı bir eğitim modeli olan CO-OP, öğrencilerimizin lisans eğitimi sırasında bir iş yerinde çalışmasına dayanır. Burada amaç; eğitim ile çalışma hayatını bütünleştirmek, üniversite iş dünyası entegrasyonunu sağlamaktır. Bu kapsamda üniversitemiz 1800'a yakın firma ile CO-OP anlaşması imzalamıştır. CO-OP Eğitim Modeli’nin bir diğer özelliği ‘Markalı Ders’ kavramıdır. Markalı ders, firmaların kendi alan, ürün, hizmet ve uygulamaları konusunda nitelikli insan gücü yetiştirmek için Bahçeşehir Üniversitesi’nde kendi markalarıyla açtıkları derslerdir. Firmalar uygulamaya dönük olan bu derslerin içeriklerini sektör ihtiyaçlarına göre hazırlamaktadırlar. Öğrenciler markalı dersleri seçmeli ders olarak alır ve kredi kazanırlar. 2016-2017 Bahar Döneminde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde açılan markalı derslere örnek olarak;  IBM "Big Data & Analytics", Samsung "Advanced Developing Applications for Android Devices" ve Netaş "Advanced Web Technologies" dersleri verilebilir. 
Ayrıca Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak bilişim eğitiminde ana okulundan başlayarak toplumsal farkındalık yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla Bahçeşehir Koleji'nde 5 yaşındaki öğrencilerimizin bilişimsel düşünme yöntemine (computational thinking) sahip olmaları için Kodlama dersi verilmektedir.”
İstihdam açısından bilişim sektörünün diğer sektörlerden farklı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nafiz Arıca, şunları kaydetti:
“Dünyadaki ekonomik durgunluk ve kriz dönemlerinde birçok sektörde istihdam oranları düşerken bilişim sektöründe eleman arayışı durmamıştır.  Bu açıdan bakıldığında üniversitelerde bilişim bölümlerinden mezun olan öğrencilerin iş bulma imkanının daha yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca 4. Sanayi devriminin yaşandığı son yıllarda ve gelecek teknolojik öngörülere bakıldığında özellikle yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, siber güvenlik, büyük veri gibi konularda çok sayıda yetişmiş bilişim elemanı ihtiyacı söz konusu olacaktır. Bu sebeplerle gençlerimizin bilişim bölümlerini tercih etmelerini şiddetle tavsiye ederim. 
Bahçeşehir Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi’ndeki tüm bölümlerde ‘Programlamaya Giriş’ dersi zorunludur ve ders kapsamında en az bir programlama dili öğretilmektedir. Bunun yanında yine tüm fakülte öğrencilerine veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları, siber güvenlik, web tasarımı gibi bilişim dersleri seçmeli olarak verilmektedir.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics