Dosya Üniversiteler ve BT Eğitimleri 23 TEMMUZ 2017 / 07:12

Yeni çağa yön vereceklerin eğitimi

Üniversiteler aslında toplumda üretken bir birey olmaya temel oluşturan en önemli kurumlardır. Üniversitede verilen bilgilendirme ve yönlendirmeler ile bireyin toplumda hangi yetkinlikte ve statüde katma değer sağlayacağı şekillendirilir.  Mutlak bir gerçektir ki formal eğitim ile kişinin doğuştan gelen yeteneklerinin yanı sıra aile ve toplumla şekillenen kabiliyetlerini geliştirmesi önemsenir.
Tüm bunlar günümüzde dijital çağa ayak uydurmak, dönüşüme ve değişime sahip çıkmak ve geleceğimizi şekillendirmek için eskisinden çok daha fazla önem arz etmektedir. Yeniçağa yön verecek bireylerin bu çağın gerektirdiği öngörü, inovatif yaklaşım, sürdürülebilir tasarımlar ve stratejiler ile donanmaları en doğru yatırım olacaktır.
Fujitsu’nun insan odaklı inovatif teknolojiler vizyonunun temelinde bu anlayış yatmaktadır. Biz inanıyoruz ki BT teknoloji yatırımları ve stratejileri insan ile başlar ve merkezinde insanın refah içinde yaşamına yönelik gereksinimlerini anlamakta yatar. Bu yaklaşım ise bizi yeniçağa adapte olacak bireylerin eğitimine önem vermek ve bu çerçevede katkıda bulunabilecek çabalara yönlendirir.
Dijital teknolojilerin ivmelendiği alanlarda aslında en temelde iş birliği ve iletişimin önem kazandığını anlıyoruz. Bu da bizi artık lineer ekonomi düzleminden (üret-kullan-at), döngüsel ekonomi (üret-kullan-geri dönüştür-tekrar kullan) anlayışına gelmemizi sağlamalıdır. Bu anlayışla BT teknolojileri çerçevesinden elbette düşük maliyetli ancak yüksek performanslı, yenilenebilir enerji ile yüksek verimlilikli, sahiplenme yerine hizmet olarak kullanım, modüler yapılar ile döngüsel teknolojide sürekli kendini geliştiren ancak işe yaramaz durumda bağımsız parçalar ile yeni yapılara entegre olabilme özellikli bileşenler tasarlamamızı gerektirmektedir.    
Dijital teknolojiler (Mobil, bulut, IoT, AI) üreticilerden artık platform olarak sağlanmaktadır.  Kullanıcıya sadece bu platformları kullanarak kendi problemlerine ya da iş amaçlarına uygun gerekli entegrasyonlar ile (APIs) yeni modeller oluşturmak ve stratejiler geliştirmek kalacaktır.
Dolayısı ile BT eğitimlerinin, mevcut platformları yeniden keşfi yerine söz konusu dijital teknoloji yapı taşlarından, sürdürülebilir inovatif iş modelleri nasıl oluşturulabilir, ekosistem içindeki tüm paydaşların ortak-üretim/yaratım stratejileri neler olabilir, otomasyon, entegrasyon ve en önemlisi tüm bu bileşenlerin orkestrasyonunun nasıl olabileceği temalarında müfredatlar oluşturulması toplum yararına olacaktır.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics