Dosya Üretim Sistemleri M2M ile Değişiyor 16 EYLÜL 2017 / 09:40

​BT sektörü ve reel sektörün yatırımlarının temeli

M2M başlığında küresel bazda hızlı gelişim ve büyüme herkesin malumu. Bireysel hayatta kullanılan birçok elektronik cihaz halihazırda M2M uyumlu. Bireysel hayatta yerini alan bu yapı, kurumsal hayatta tüm sektörlerde kendisi için en uygun biçimde hayata geçiyor. Örneğin sağlık sektöründe hastaneler, kapsamlı M2M uygulamalarına imza atıyor. Ama konu sadece işlerin M2M teknolojisi ile yürütülmesi ile sınırlı değil. M2M hizmetleri büyük veriyi hiç olmadığı kadar büyütürken, IoT uygulamaları ile birleşen bu gelişim gerçek zamanlı analiz yetkinliğini her ölçek için gerekli kılıyor. Büyük veri, bulut bilişim dünyasında yerini alırken, doğru, daha doğrusu ihtiyaçlara, önceliklere ve sektör bazlı düzenlemelere uygun bulut kullanımının önemi de artıyor. Sektör uzmanlarının hemfikir olduğu bir konu da, zor olsa bile bu konuda ortak standartları belirlemek, bu standartların gerekliliği.
 
Kritik altyapılar sürekli geliştirilmek zorunda
 
Bu paralelde, küresel M2M pazarında oyuncular çeşitleniyor. Ama büyük ölçekli telekom şirketlerinin egemenliği de yadsınamaz bir gerçek. Küresel telekom şirketlerinin yoğun biçimde öncelikli yatırım alanını oluşturan, Ar-Ge çalışmaları, hatta satın alma ve birleşme kararlarında belirleyici hale gelen M2M, BT dünyasında istikrarlı gelişimin gerekçesi halini aldı desek abartmış olmayız. Sonuçta M2M hizmet pazarında, yazılım ve uygulamalarda hem büyük ölçekli şirketler hem de KOBİ ölçeğindeki yapılar için gelir başta olmak üzere birçok alanda büyük fırsatlar var.
Küresel M2M hizmet pazarının itici güçleri olarak; fiber ağların yayılımı ve internet bağlantı gücünün gelişimi esas. Çünkü M2M iletişiminde büyük ölçekli verilerin iletimi için fiber optik yapıları kullanan mobil ağlar belirleyici oluyor. Geçen yıllar içinde internet bağlantı gücü ve bağlantı hızında sağlanan gelişim herkesin hemfikir olduğu bir gerçek. Ama M2M hizmet sağlayıcıların gelişmiş ve entegre çözümleri, hele de farklı endüstrilere sunabilmesi için bu kritik altyapının sürekli geliştirilmesi de şart. Bir tarafta da M2M servis sağlayıcılarının sunduğu bulut çözümleri birçok cihazda kullanılabiliyor ve yüklü veri transferinde büyük kolaylık salıyor. M2M hizmetleri bu yönüyle operasyonel maliyetlerde önemli bir düşüşü beraberinde getiriyor.
 
 
Güvenlik risklerine karşı işbirliği
Bir siber saldırı esnasında değerli veri hırsızlığının muhtemel etkileri M2M hizmet pazarında küresel büyümeye fren yaptırıyor. Bunun sebebi de net aslında: M2M hizmeti bir şirketin arka uçtaki BT altyapısındaki birçok M2M hizmeti ile bağlantı halinde. Bu tabloda tek bir platformda farklı cihazlarda biriken bilgilerin haklanması gibi bir risk de maalesef var. Yine de, neyse ki sektördeki şirketler de bu acı gerçeğin farkında. Bu nedenle farklı güvenlik yapıları tasarlayarak M2M platformlarının güvenliğini sağlamayı öncelik olarak görüyor, bu yolda M2M iletişim teknolojilerinin güvenli kullanımı konusunda M2M kullanıcıları ile güçlü bağlar ve iletişim kurmaya önem veriyorlar.
 
ETİKETLER : 1138

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics
ETKİNLİKLER