Dosya Üretim Sistemleri M2M ile Değişiyor 16 EYLÜL 2017 / 19:46

TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKE OLMAK İÇİN İDEAL BİR NOKTADA

Üretim sistemlerinde yepyeni bir çağın başlangıcı olacak Endüstri 4.0, tanıtıldığı günden beri geçen kısa süre içerisinde üretim, lojistik, kalite kontrol, bakım, depo sistemleri ve üretim süreçlerini ilgilendiren diğer birçok alanda etkilerini göstermeye başladı. Özellikle, Almanya ve Amerika pazarlarında Endüstri 4.0 üzerinde büyük yatırımlar yapılıyor. Endüstri 4.0 teknolojilerindeki gelişmelerin devam etmesi, ilk pilot projelerin oluşturulması, sonuçlarının henüz görülmeye başlanması ve firmaların her geçen gün konu üzerindeki ilgisinin artması; önümüzdeki zaman içerisinde de Endüstri 4.0 konusunda birçok gelişmenin ortaya çıkacağının habercisi.

Bu eksende, 2020 yılına kadar 20 milyar ve üzeri nesnenin bağlantılı hale geleceği konusundaki araştırmalar ise Endüstri 4.0 devriminin hayata geçmesi için gerekli IoT ve M2M teknolojilerinin hızlı bir yükseliş göstereceğine işaret ediyor. “Bu aşamada Türkiye, Endüstri 4.0 yatırımlarını hızlandırmak, dördüncü sanayi devrimini yakalamak ve bu alanda teknoloji geliştiren öncü ülkeler arasında olmak için ideal bir noktada bulunuyor” tespitini yapan İnnova Yeni Çözümler Ürün Yönetimi Grup Yöneticisi Mustafa Şahin, şu analizi eklemeden geçmiyor: “Hem ilk Endüstri 4.0 teknolojilerin hazır bulunması hem ilk pilot projelerin sonuçlarının incelenmesi ve analiz edilmesiyle, Türkiye özelinde Endüstri 4.0 yatırımlarının gerçekleşeceği, IoT ve M2M teknolojilerinin yükselişinin gözlemleneceği altyapı ve desteklerin, teşviklerin yönlendirileceği sektörlerin seçimi bir temele dayandırılmış olacak.”

 
Operatörler etkin birer oyuncu olmalı
Her geçen gün etki alanını genişleten IoT ve M2M teknolojileri, iş kollarını kökünden değiştiriyor ve yeni iş kolları yaratıyor. Üretim, lojistik, bakım-onarım hizmetleri, kaynak ve kapasite planlama ve pek çok iş kolunda bu teknolojilerin getirdiği etkiler görülmeye başlandı. “Bu teknolojiler ile dijitalleşmeye doğru yol alan kurumlarda anlık takip, analiz ve hızlı karar mekanizmaları sayesinde sunulan ürün ve hizmetlerde yatay ve dikey entegrasyon, operasyonel maliyetlerde düşüş, verimlilik artışı ve hizmet kalitesinde yükseliş öngörülüyor” diyen Mustafa Şahin’e göre, kurumlar ve müşterileri için büyük avantajlar sağlayacak bu değişim, IoT ve M2M teknolojilerinin öne çıkan özellikleri arasında. Bu değişim sayesinde kurumlar ile müşterileri arasındaki mesafeler kısalıyor, kurumlar müşteri profillerine uygun proaktif çözümler sunmaya başlıyor. Mustafa Şahin, beklentilerini şu sözlerle paylaşıyor:
“Endüstri 4.0 dönüşümü orta ve uzun vadede Türk ekonomisinin en büyük bileşeni olan imalat sektörü içerisinde bulunan gıda ve içecek, tekstil, kimyasallar üretimi, otomotiv, beyaz eşya, makine sistemleri ve diğer alanlarda büyük bir verimlilik artışı sağlayacak. Bu sektörlerde IoT ve M2M teknolojilerinin kullanımı, bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin teknoloji olgunluk seviyelerinin yüksek olması ve bu teknolojilerin getireceği verimlilik ve kârlılık artışı ile hızlı yatırım geri dönüş sağlanması avantajları sayesinde daha yaygın. Sektörlerin büyüklüğü, IoT ve M2M teknolojileri konusundaki bilgi birikiminin artması ve bu alandaki teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması gerekliliği göz önüne alındığında, Türkiye’de bu konuda hızlı gelişme kaydedilmesi için telekomünikasyon operatörlerinin IoT platformunu, dikey uygulamaları ve M2M teknolojilerini içeren entegre bir çözüm sağlayıcı olarak pazar içerisinde etkin birer oyuncu olmaları bekleniyor.” 

Üretim süreçlerinde gerçek kesintisizlik  
Endüstri 4.0’ın temelinde yer alan IoT ve M2M kavramlarını somut şekilde hayata geçirmek için İnnova da kendi IoT platformu olan Skywave’i geliştirdi. “Cihaz ve sensör türünden bağımsız olarak, bir işletmenin üretim süreçlerindeki tüm makine, ekipman ve işlemleri Skywave IoT platformumuza bağlamak mümkün” diyen Mustafa Şahin, detayları şöyle anlatıyor:
“Endüstri standartlarına uygun tüm güvenlik ve iletişim protokollerini destekleyen Skywave platformu; sahip olduğu özelliklerle kesintisiz cihaz ve sistem takibine, uzaktan kontrole ve acil durumlarda müdahaleye olanak tanıyor. Skywave IoT platformu ayrıca entegre sunulan büyük veri analizi ve makine öğrenme yetkinlikleri ile işletmelerin farklı sistemlerden topladığı verileri analiz edebilecek bir altyapıyı sahip. Bu altyapı üzerinde gelişmiş makine öğrenme teknikleri ile üretim planlaması yapmak, sistemlerde oluşabilecek arızaları önceden tespit edip önleyici bakım çalışmaları uygulamak, sistemlerin kesintisiz hizmet vermesini sağlamak mümkün oluyor.”
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics