Ürün 07 MAYIS 2013 / 10:43

Ambalajlamada “Perfect Package” devri

Bir üç boyutlu deneyim kuruluşu olan Dassault Systèmes, firma yenileşme süreçlerini uyarlayarak ürünün rafa çıkış süresini kısaltan Perfect Package deneyimini pazara sundu.

Dassault Systèmes’in Perfect Package çözümünde marka yöneticileri, tasarımcılar ve ambalaj tedarikçileri bir arada çalışarak hızlı ve yenilikçi tasarımları koordineli bir şekilde oluşturarak hem karar verme sürecini hızlandırıyor hem de ambalajlama sürecinde ortaya çıkacak hataları en aza indiriyor.

Perfect Package çözümünde öncelikle müşteri analizi yapılarak müşterilerin mevcut eğilimleri ve pazar trendleri inceleniyor. Marka yöneticileri ve pazarlama yöneticileri ürün tasarım sürecini ve brieflerini bu çözüm üzerinde interaktif bir biçimde oluşturuyorlar. Tasarımcılar çizimlerini tablet ya da ekranda çiziyor ve bir sonraki aşamada bu taslaklar üç boyutlu hale dönüştürülüyor. Üç boyutta hayat kazanan ambalaj üzerinde renk oynamaları yapılıyor, metin ve logolar yerleştiriliyor. Simülasyon üzerinde üretim hattına konulan ambalaj, olası üretim hatalarını minimize etmek için test ediliyor. En sonunda ise yine Dassault Systèmes’in Perfect Shelf çözümü ile marketteki raflara yerleştirilen ürünün mağazada yaratacağı etki ve olası en uygun konumlandırılmasına karar veriliyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics