Ürün 24 ARALIK 2012 / 15:18

KOBİ’lerin seçimi enerji tasarrufu

OKI’nin desteği ile IDC’nin yaptığı araştırma, Avrupalı KOBİ’lerin enerji tasarrufu ve çevreciliğe odaklandığını gösterdi. Araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 61’i yeni ürün satın alırken düşük enerji harcayan, kâğıdı çift taraflı kullanan yazıcıları tercih ediyor.


Bilişim sektörüne yönelik araştırmalar yapan ve danışmanlık hizmetleri veren IDC (International Data Corporation) OKI’nin desteği ile Batı Avrupa ülkelerinde KOBİ’lerin yazıcı ve baskı sistemlerinden beklentilerini ve çözüm önerilerini dile getiren bir rapor hazırladı.


Rapora göre Avrupalı KOBİ’ler yazıcılarının enerji ve kâğıt tasarrufu yapmasını, çevreye etkisinin minimum düzeye indirilmesini, donanım ve sarf malzemelerinin geri kazanılmasını istiyor. Raporda kâğıda yapılan baskıya ve basılı görsel ürünlere olan talebin sürdüğü belirtiliyor.  Ayrıca KOBİ’lerin renkli baskıyı ofis içine taşıma eğiliminde oldukları görülüyor.


IDC raporlarına göre, baskıda enerji tasarrufu Avrupalı KOBİ’lerin yüzde 46’sı için en önemli konu haline geldi. Rapora yönelik değerlendirmelerde bulunan OKI Avrupa Genel Müdürü Terry Laidlaw şunları söyledi:


 “Avrupa’da KOBİ’ler bir yandan maliyetleri düşürmeye çalışırken, bir yandan da kurumsal çevresel performanslarını arttırmaya çalışıyorlar, zorlu ekonomik koşullara rağmen daha çevreci yazıcı kullanmak için çaba harcıyorlar. Avrupa Birliği Enerji Kullanan Ürünler (EUP) Direktifi ile KOBİ’lerin üzerindeki baskı artacak. Direktif, 2013 Ocak ayından itibaren AB ülkelerinde satılan tüm yazıcılarda belli bir sure kullanım dışı kalındığında otomatik olarak devreye girecek kapanma (auto off) modu bulunmasını talep ediyor.”


Raporda, çevreciliğin Avrupalı KOBİ’erin öncelikleri arasında yer aldığı, işletmelerin yüzde 61’inin yeni ürün satın alırken düşük enerji harcayan, kağıdı çift taraflı kullanan yazıcıları tercih ettiği belirtiliyor.

IDC anketinden çıkan bir başka sonuçta: Kurumlarda BT ürünlerini satın alma kararlarını verenlerin, yeni ürünlerin yüzde 30 daha az enerji, yüzde  20 daha az toner harcadığı konusunda hemfikir olmaları.

Laidlaw,”OKI diğer yazıcı üreticileri gibi yazıcıların çevreye olan etkilerini azaltmaya çalışıyor. IDC raporunun sonucu yeni donanıma yapılan yatırımın orta vadede kendisini geri ödeyeceğini gösteriyor.” dedi.

IDC araştırması, veri güvenliği konusunun da Avrupalı işletmeler açısından gelecek 12 ayda girişimde bulunulması gereken en önemli 10 bilişim konusu arasında yer aldığını gösteriyor. Kurumların ancak yüzde 23’ü yazılım kullanarak doküman güvenliğini sağlıyor. Kimlik doğrulama, PIN koruması, erişim engellemesi gibi özelliklere sahip gelişmiş güvenlik paketleri veri güvenliğini üst düzeye çıkartıyor.

Laidlaw, günümüzde yazıcıların çoğunun kablosuz ağlara bağlı olduğunu hatırlatarak, ağ üzerinden çalışan yazıcıları kontrol dışı maliyetten korunmaları ve önemli bilgilerin kaybını önlemek için güvenlik yazılımları kullanmaları gerektiğini söyledi.


Ağ üzerinden kontrol alanında bir başka başlığı ise “izleme” konusu oluşturuyor. Laidlaw’ın bu konudaki görüşü şöyle: “İşletmeler kendi organizasyonlarında gerçekleşen baskı miktarının farkında olup bunu kontrol altına almaları için ağ üzerine izleme yazılımı yükleyerek, işletmeler bölümler ve kişiler tarafından kullanılan baskıyı takip etmeliler.”