Ürün 04 MART 2013 / 17:34

StoreEver Teyp ile kapasitede 2 kat artış

HP’nin yeni çözümü HP StoreEver Depolama Portföyü, LTO-5 (Linear Tape-Open) teknolojisini altıncı kuşak Doğrusal Açık Teyp Veri Depolama LTO-6 teknolojisiyle geliştirerek, depolama kapasitesini iki kat artırdı. LTO-6 teknolojisi, LTO-5 teknolojisine göre iki kat fazla kapasite ve yüzde 44 daha yüksek performans sağlıyor.

HP StoreEver Depolama Portföyü;  kartuşları, bağımsız teyp sürücülerini ve teyp  kütüphanelerini destekleyerek tek sistemde 44 petabayttan(PB) daha fazla veri saklanmasına imkan tanıyor. HP StoreEver  kütüphanelerindeki  değiştirilebilir sürücüler kullanıcıya ve ortamlara pratikte sınırsız bir depolama kapasitesi sunuyor.

HP Türkiye Veri Depolama Sistemleri  Ülke Yöneticisi İlker Rodoplu, HP StoreEver Depolama Portföyü ile ilgili açıklamasında şu noktaları vurguladı: “Büyük veri arşivlerinin zorluklarıyla mücadele eden şirketler, veri koruma ve saklama konusunda dağınık ve ayrık altyapı yaklaşımının maliyetleri ve riskleri artırdığının farkına vardı. Bununla birlikte, teyp veri depolama talebi de yeniden yükselişe geçti. HP StoreEver’ın yüksek kapasite ve esnekliği ile daha da güçlenen HP Bütünleşik Depolama portföyü; veriyi depolama, optimize etme ve koruma konusunda sektörün en kapsamlı ve entegre yaklaşımıyla, kurumların altyapıyı daha da sadeleştirerek maliyetleri azaltmasını sağlıyor.”

Teyp tabanlı çözümlerin belli başlı özellikleri ise şu şekilde:

  • Makara çapının genişletilmesi yıpranmayı azaltıyor ve performansı artırıyor. Dinamik teyp filtresi de , teypten veri okuma hızında sürtünmeye bağlı istenmeyen yavaşlamayı önlüyor.

  • Teyp sürücüsü hızını ana makineden gelen veri akışına göre dinamik olarak  ayarlayarak çalışan veri hızı eşleştirme algoritması, güvenilirliği ve performansı artırıyor.

  • HP StoreEver TapeAssure teknolojisi teyp sürücülerini, kütüphaneleri ve kayıt ortamlarını izleyerek, teyp altyapısındaki bileşenleri güvenilir veri yazma ve okuma için optimize ediyor.

  • Sürekli dönen disk sürücülerin tersine, her zaman çalıştırılması gerekmeyen ve elektrik çekmeyen teyp sürücüler atıl durumda iken kısa sürede uyku moduna geçiyor.

  • Uzun süreli arşivleme için dönen diskler yerine kullanıldığında, teyp ortamları enerji tasarrufu yoluyla toplam sahip olma maliyetini yüzde 93 oranında azaltıyor. Disk sistemleri ise teyplerden 238 kat daha fazla elektrik tüketiyor.

  • Teyp dosyalarının yerini bulmayı ve bunları yönetmeyi kolaylaştıran “sürükle-bırak” özelliği iş süreçlerinde esnekliği artırıyor.

  • Farklı markalar ile sistemleri barındıran altyapılar arasında dosya dağıtımı ve değişimini basitleştiren sistemler yönetim süresini kısaltıyor.

  • HP StoreOnce disk yedekleme sistemi ve yedekleme yazılımı doğrudan teybe veri yükleme özellikleriyle iş riskini azaltıyor.

  • HP StoreOnce Catalyst’in HP Data Protector ve sektördeki diğer  yedekleme yazılımlarına entegre edilmesi, tüm disk, teyp yedekleme ve kopyalama işlevlerinin tek arayüzden kontrol edilmesini sağlayarak, depolama yönetim maliyetlerini azaltıyor.

  • HP Command View Tape Library (CV-TL) ile dünyadaki tüm kütüphanelerde  merkezi yönetime geçilmesi sistem karmaşıklığını gideriyor.

ETİKETLER : HP İlker Rodoplu StoreEver