Dosya Uydu Teknolojileri 27 MART 2016 / 09:50

Uyduların sinyali geniş alana iletilmesi rakipsiz bir avantaj

Sektörün rol alan bileşenlerini öncelikle tanımlarsak, uydu olarak isimlendirdiğimiz nesne, kütle cinsinden 5-6 tonluk bir elektronik malzemeler yumağı, mekan cinsinden yeryüzünden 40.000 km uzaklıkta bir yörüngede 10 - 15 yıl (yeni uydularda bu süre 30 yıla çıkmıştır) faaliyet ömrüne sahip olan ve esas işe yarayış tarafıyla da yeryüzünün herhangi bir yerinden almış olduğu elektromanyetik sinyali gerisin geri yeryüzünün istenen herhangi bir noktasına gönderen bir teknolojidir. Eutelsat Bölge Satış Direktörü Ömer Karataş, uydu teknolojileriyle ilgili şunları anlattı:
“Uydunun alıp belli işlemden sonra geri gönderdiği sinyali yeryüzünden gönderen ve yine yeryüzünden alan Uydu Yer Sistemleri diye isimlendirdiğimiz bir teknoloji ailesi mevcuttur.  Bir de yeryüzünde imal edilen uydunun bulunacağı konum ve mesafeye taşınması için rol alan Taşıyıcı Roket teknolojileri vardır. Bu kapsamda değerlendirecek olursak, ülkemizde erken zamanlarda bu sektörün içine dâhil olma süreçleri yaşanmış olmasına karşın, bu bileşenlerin hepsinde de tatmin edici bir konumda olduğumuzu  ifade etmek zordur. Kuşkusuz uydu sahipliği, işletmeciliği ve yer donanımları konusunda üretici ve kullanıcı olmak da küçümsenmeyecek bir varlıktır. Ancak Türkiye’nin, gerek coğrafya, gerek insan gücü ve gerekse teknolojiye olan adaptasyon genleri sorgulandığında başka ülkelerle kıyas yapmaksızın uydunun kendisi üzerinde henüz arzu edilen aşamaya gelinmemekle birlikte,  yer donanımları konusunda başarılı, ölçekli ve ekonomik kaldıraç etkisi yapabilecek boyutları vardır. Ciddi bir iş gücü ve iş yerleri sektörün her daim canlı ve üretken olması, kalması ve yaygınlaşması yönünde başarılı çalışmalara sahiptir.
Uydunun bulunduğu lokasyonda dünya ya göre sabit duran bir alıcı verici olması, kendisine verilen bir sinyalin aynı anda geniş bir coğrafyaya iletilmesi gibi rakipsiz bir avantajı öne çıkartmaktadır. Bundan dolayı uydu yoğunluklu olarak televizyon yayıncılığında başrol almaktadır. Var olan ve kurulan her yeni televizyon kanalı, takipçilerine en hızlı ve pratik ulaşmak adına öncelikli olarak uyduyu kullanır.   Son 15 yıl içinde platform işletmecileri adı altında bu iletim işini belli bir disiplin ve teknolojik zenginlik kapsamında icra eden hizmet sektörü oluşmuştur ki, sektörün varlığına, gelişimine, zenginleşmesine ve teknik yenileşmesine öncülük etmiştir. Platformların varlığı ile birlikte,  sadece bir TV kanalı çerçevesinin dışına taşılmış,  bireysel, kitlesel, coğrafik, içerik üretimi, tematik kümelendirme, isteğe bağlı çeşitlendirme, etkileşim destekli zenginleştirme gibi bileşenler üretmiş, iş kollarını genişleterek, istihdam konusunu ve fonksiyonel çeşitliliği artırmış, üretmeyi, tüketmeyi kayıt altında tutup ekonomik sisteme dâhil etmiştir. Ülkemizdeki  uydu platformların çevresindeki üretici, dağıtıcı, tüketici iş kolları, sahada rol alan hizmet dallarını sorguladığımızda ekonominin önemli bir kaydi bileşeni olduğunu görebiliyoruz. Platformların futbol gibi benzeri ekonomik ölçeğe sahip olan bir sektöre yapmış olduğu ekonomik katkının boyutundan dahi nasıl bir türev etki yaptığını görebiliriz.
Uydu yer teknolojilerinin öne çıkan ne önemli ve faydacı karakteristikleri, taşınabilir, kısa zamanda kurulabilir ve uydu kapsama alanı içinde elektrik sağlanabilen her coğrafyada mesafe bağımsız hizmet sunabilir olmasıdır.   IP teknolojisi ile işlenen ve bir araya getirilen, ses, data, görüntü sinyalleri her ölçek ve hızda uydu üzerinden güvenli bir şekilde iletilebilir. Savunma sanayi de bu kapsamda faaliyetlerine yönelik olarak her ölçekte, daimi ve geçici rejimlerle bu teknolojiden faydalanabilir. Haberleşme uydularının haricinde Gözlem ve Yönlendirme uyduları da vardır ki, temel kullanıcısı savunma sanayi olabilir.”

4K yayınlar ve uydu
Tarihçesi yüzyıla dayanmış olsa da, televizyon yayıncılığında görüntü işleme ve iletme tekniklerinde son 20 yılda kat edilen iyileştirmeler baş döndürücüdür. Burdan hareketle evde kullandığımız alıcılar, TV ekranları hızlı bir değişim yaşamış, yaşamaya da aynı hızla devam etmekte.  Analog yayından, sayısala geçiş, standart olarak kabul edilen teknik ölçekten,  yüksek standarda geçiş ve güncel olarak da Ultra yüksek standart gibi bir kalite çıtasının yükseltilmesi gerçekleşmiştir.  Gözle doğrudan baktığımız bir manzaraya TV ekranlarından baktığımızda görmediğimizden fazlasını net bir şekilde görür olduk.  Her bir detayın bir bilgiye tekabül ettiğini varsaydığımızda,  bilgilenme ve seyirden keyif alma duygusuyla bu teknolojik gelişim sektöre ve kullanıcı kesime olumlu yansıyacaktır.
Uydu, TV dünyasındaki bu gelişmeler, olumlu değişimler, sektör bileşenlerinin, oyuncularının da iş dinamiklerine etki edecek,  yatırım ve kazanç fırsatlarını önlerine getirecek,  teknolojilerin vermiş olduğu eşit fırsat imkânından bireysel ve kurumsal bazda her kesim, zamanın her anında fırsatını ticarete ve faydaya dönüştürebilecek.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics