Dosya Veri Merkezleri Altyapısı 22 OCAK 2016 / 18:14

Bütün bileşenler göz önün alınmalı

Gelecekte birçok sistem buluta taşınacak. İşletmeler sistemlerini tamamen bulutla entegre edecekler. Bu doğrultuda sanallaştırma en önemli yatırımlardan biri haline gelecek. Sanallaştırmanın yanı sıra bu sistemlerin yönetimini kolaylaştıracak birçok ürün gün yüzüne çıkacak. Artan talep üzerine var olan sistem yapılarının da genişlemesi ile internet teknolojisinin daha da ileri gitmesi, günümüzdeki hızları büyük oranlarda katlaması gerekecek.
“Veri merkezlerinin altyapısı 4 başlıkta ele alınabilir” diyen Tetra Bilişim Satış Müdürü Geylani Gani, konuyu şöyle değerlendiriyor:
“Bu konudaki ilk başlık birleşme veya standartlaştırma olmalıdır. Bu projenin amacı büyük bir organizasyonun sahip olduğu veri merkezi sayısını azaltmaktır. Ayrıca donanım ve yazılım platformları, gereçleri ve işlemlerinin sayısını azaltmaya yardımcı olur. Organizasyonlar yaşlanan veri merkezi ekipmanlarının yenileriyle değiştirilerek kapasite ve performans artışı sağlar. Bilgi işleme, ağ kurma ve yönetim platformları standartlaştırılarak kolaylaştırılması sağlanır.
Bir diğer başlık ise sanallaştırma. Mevcut bulunan fiziksel sunucuyu sanal makinelere bölerek çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan bir yazılım çözümüdür. Farklı birçok sunucuda çalışan uygulamalar, tek bir sunucu üzerine taşındığında ortaya çıkan tasarruf, ilk etapta daha az sunucuya enerji sağlandığı için enerji maliyetlerinde önemli oranda bir düşüş ortaya çıkar. Ayrıca, soğutma maliyetleri de daha az sunucu soğutulduğu için azalır. Sunucu sayısı azaldığı için yapılması gereken bakımlarda azalacaktır.
Dikkat edilmesi gereken üçüncü başlık otomasyon olarak öne çıkıyor. Veri merkezi otomasyonu ön tedarik hazırlığı, yapılandırma, onarım, sürüm ve yazılım değişim yönetimi ve uyumluluk görevlerinin otomatikleştirilmesini içerir. Bilgi Teknolojileri ekipmanlarını otomatik olarak kontrol eden otomasyon sistemleri sayesinde, ağ ekipmanları, klimalar, depolama cihazları, enerji hatları gibi bileşenlerin hata, yapılandırma, sürüm ve değişim yönetimleri sağlanabilmektedir. Bu sayede veri merkezinde uyumluluk sağlanır, işletim hataları en aza indirilir.
Bu husustaki son bileşen güvenlik. Modern veri merkezlerinde sanal sistemler üzerindeki verinin güvenliği fiziksel altyapının güvenliği ile birleştirilmiştir. Fiziksel güvenlik, ağ güvenliği ve kullanıcı güvenliği birlikte düşünülmelidir. Burada bazı konu başlıkları sıralamak mümkün. Şirketin içinde bulunduğu sektör, BT sistemlerinin hacmi can alıcı noktalardan ikisi. Ayrıca, firmanın çeşitli güvenlik sertifikaları doğrultusunda veri merkezinin ülke içi veya ülke dışında ki bir konumda bulunması da bir kriterdir. Veri merkezinin firma bünyesinde veya yurt dışında olmaması şartı yok ise herhangi bir bulut servis sağlayıcısı ile tüm verilerini bulutta da barındırabilirler.”