Dosya Veri Merkezleri ve Altyapı 13 NİSAN 2015 / 09:01

GEREKLİ AKREDİTASYONLAR TAMAMLANMALI

Veri merkezi tasarım esaslarında yer seçimi büyük önem taşımaktadır. Özellikle risk koşulları izlenebilir bir veri merkezi kurmak olası sıkıntıları önceden görüp önlem alabilme olanağı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra network ve sistem bileşenlerinde de felaket senaryoları geliştirilmeli, sistemler buna göre tasarlanmalıdır.

Günümüzde veri merkezi ihtiyacı, özellikle bulut servisleri, online işlemler, kullanıcı sayıları, felaket kurtarma, iş sürekliliği gibi kavram ve ihtiyaçlar nedeniyle artmıştır. İdeal veri merkezinin asgari gereksinimleri arasında; 7/24 çalışabilmesi, enerji tüketiminin olabilecek en düşük seviyede olması ve yapımından sonraki süreçte en az 5 yıl daha kullanıcısına hizmet verebilmesi yer almaktadır. Bunun dışında veri merkezleri işlevsel, izlenebilir, yönetilebilir, ileriye dönük, modüler sistemler kurulmadığında hizmete girdiği andan itibaren yaklaşık 1-2 sene içinde ilk gün sergilediği performansından uzaklaşmakta ve ilk gün oluşturulan standartların dışına çıkmaktadır. Bu da sistem yöneticilerine zaman kaybı ve risk olarak geri dönmektedir. Bunların önüne geçebilmek için veri merkezi tasarımında o günün koşulları değil, 5 sene içindeki hedef ve iş sürekliliği görünümünün düşünülerek işlevsel, genişleyebilir ve güven sağlayan veri merkezi konsepti dikkate alınmalıdır.

Güvenlik, şirketlerin bulut bilişim hizmetini seçerken değerlendirmeleri gereken en önemli hususlar arasında. Güvenlik alanında gelişen teknolojilerin kullanımı ile birlikte bulut çözümleri kullanımının da artabileceğini söyleyebiliriz.
Veri merkezleri konusunda ilgili standartlar; teknoloji ve ihtiyaçlar geliştikçe güncellenmektedir. Veri merkezlerinde hız, güvenlik, işlevsellik ve kolay genişleyebilme gibi ihtiyaçlar arttıkça bu konulara yönelik standartlar da gelişmektedir. Bu kararlar bilgi güvenliği veya bir sertifikasyon kuruluşu tarafından sertifikalandırılma istendiğinde bağlayıcı olmaktadır. İstenilen performansı gerçekleştirmekten uzak olunması veya veri merkezinin aniden kapanması sonucu veri kaybı yaşanması şeklinde ortaya çıkan sorunlar bu standartların önemini pekiştirmektedir.

Türkiye coğrafi açıdan birçok sistemin birleştiricisi ve bağlayıcısı konumundadır. Ülkemizdeki veri merkezlerinin bu coğrafyada bir merkez halini alabilmesi için yüksek standartlarda altyapı kurulumuna, bilgi güvenliği konusunda gerekli akreditasyonların tamamlanmasına ve doğal afetler gibi önemli konularda alınacak güvenlik tedbirleri ile güvenlik açısından sağlam yapıların oluşturulmasına ihtiyaç vardır. 

Proline Veri Merkezi ve Altyapı Çözümleri Uzmanı Özgür Cantürk

 
ETİKETLER : 1017

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics