Dosya Veri Merkezleri ve Altyapı 13 NİSAN 2015 / 08:59

KÜRESEL STANDARTLARDA SERVİSLER ÜRETİLMELİ

İklimlendirme ve yeşil enerji konuları önümüzdeki yıllarda da gündemden düşmeyecek. Bir diğer konu ise veri merkezlerinin depreme karşı uygun dizayn edilmesi. Veri merkezi sağlayıcılarının tasarım ve inşaat aşamalarının yanı sıra, operasyonel olarak da deprem senaryosuna uygun olarak hareket etmeleri ve buna hazır olmaları gerekiyor.

Veri merkezi deyince, artık sadece barındırma hizmeti değil, erişim, güvenlik, bulut servisleri ve bütünleyici yönetim hizmetlerinin uçtan uca kapsayan bir anlayışla konuya bakmak gerekiyor. Veri merkezi ve bulut bilişim tedarikçisi seçiminde en kritik konular yüksek erişilebilirlik, güven, kalıcılık ve destek süreçlerindeki başarı. Tüm bunları sunabilmek için servis sağlayıcının ölçek ekonomisi, verimlilik ve maliyet yönetimi noktalarında müşterilerine değer katması gerekiyor. Bir konu da verilerin güvenli bir şekilde korunması ve depolanması.

Bulut bilişim konusunda servislerin çeşitlenmesi ve olgunlaşması müşteriler tarafında da farkındalığı artırıyor. BT ihtiyaçlarının, kurum içinde üretilen çözümler ile karşılanması artık eskisi kadar gerekli görülmüyor. Artık kurumlar da bu iç çözümlerin kendilerine değer katmadığının, alınması gerekli olmayan bir risk ve yük olduğunun farkında. Bu noktada kalıcı, olgun servisleri pazara sunarak müşterilerin az da olsa var olan endişelerini yok etmek biz servis sağlayıcıların görevi. Bu noktada ulusal servis sağlayıcıların, uluslararası standartlara uygun servisler üretmeleri son derece önemli.

Şüphesiz Türkiye her alanda olduğu gibi veri merkezi ve bulut bilişim alanında da bölgenin liderliğini üstlenebilecek potansiyele sahip. Türkiye’nin veri merkezi alanında bölgede daha etkin rol alması ve merkez haline gelmesi hedefinin, servis sağlayıcı küçük büyük tüm şirketlerin bu vizyonu paylaşması halinde başarılabilir olduğuna inanıyoruz.

Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş

 
ETİKETLER : 1017

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics