Dosya Veri Merkezleri ve Altyapı 13 NİSAN 2015 / 09:00

TÜM RİSKLER DİKKATLE SORGULANMALI

Veri merkezi kurulumunda, fizibilite çalışmaları yaparken öncelikli konu coğrafi konum. Veri merkezi kurulumunda yer seçerken mümkün olduğunca deprem riski az olan sağlam zemine sahip bir lokasyon tercih edilmeli, fay hattı gibi riskler göz önünde bulundurulmalı. Ayrıca lokasyonun yakınlarında örneğin dinamit kullanarak maden çıkartan taş ocağı, maden ocağı, sel basma riski taşıyan baraj veya dere olmamasına dikkat edilmeli. Elektrik,  telekomünikasyon, ulaşım gibi hizmetlerin kolay bir şekilde alınabileceği bir lokasyon tercih edilmesi de önemli noktalardan biri.

Coğrafi konum dışında bina seçimi de veri merkezi kurulumu öncesi yapılacak fizibilite çalışmalarında dikkat edilecek hususlar arasında yer almakta. Binanın depreme dayanıklı olması, acil durumlar için gerekli teçhizatlara sahip olması, havalandırma, yalıtım gibi gereksinimleri karşılaması da çok önemli. Bu konuda detaylı bir değerlendirme ve buna göre hazırlık yapılması hizmet sürekliliği ve kalite sürecini doğrudan etkileyecek bir durum.

Veri merkezi hizmetini dışarıdan alan bir şirket, veri merkezinin hangi uluslararası standartlara sahip olduğunu incelemeli, teknik personelin yeterliliğini sorgulamalı, bu noktada gerekli eğitim ve sertifikasyon sürecinden geçip geçmediğini araştırmalı. Teknik altyapı hakkında da mümkünse yerinde inceleme yapmalı, veri merkezi yöneticilerinden gerekli bilgileri talep etmeli. Veri merkezi hangi standartlarda ve hangi yöntemlerle internet hizmeti sağlıyor, yedeklilik konusunda nasıl bir çözüm sunuyor, hangi felaket senaryoları için ne tür yatırımlar gerçekleştirilmiş, hangi kurumsal firmalar tarafından tercih ediliyor, yangından su baskınına, depremden hırsızlığa, elektrik kesintisinden binaya düşmesi muhtemel yıldırıma varıncaya kadar tüm felaket senaryoları için ne tür eylem planlarına ve teknik altyapıya sahip, bunlar sorgulanmalı.

Prolink Sistem Mühendisi Emre Baştuğ

 
ETİKETLER : 1017

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics