Dosya Veri Merkezleri ve Teknoloji Altyapısı 10 EKİM 2015 / 16:41

Süreklilik kaybı, prestij ve para kaybı demek

Veri merkezlerinin korunması, enerji sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması büyük önem arz ediyor. Veri merkezinin konumunun seçilirken dış tehdit unsurlarının da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Deprem hattı üzerinde olup olmaması, fiziksel saldırılara ne kadar müsait olduğu ve ortalama ortam sıcaklığının ne seviyede olduğu, veri merkezi kurulurken düşünülmeli. Ortalama sıcaklığı yüksek olan bir yerde veri merkezinin soğutulması için ciddi bir masraf yapılması gerekebildiği gibi fiziksel saldırılar dolayısıyla zarar gören veya sürekliliği sekteye uğrayan veri merkezleri, bağlı olduğu şirkete ciddi bir prestij kaybı yaşatabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda yarım saat kapanan Facebook’un reklam geliri kaybının inanılmaz seviyelerde olduğu söyleniyor. Bu durumun daha sık gerçekleşmesi ise reklam kaybının yanı sıra kullanıcı / müşteri kaybına da yol açacaktır. Benzer bir olayın banka gibi çok daha ciddi bir kurumda yaşanması, müşterilerinin hızlı bir şekilde uzaklaşmasıyla sonuçlanabilir. Dolayısıyla veri merkezlerini doğru konumlandırmaya, doğru soğutmaya, doğru korumaya önem göstermek gerekiyor.
ETİKETLER : 1041