Dosya Veri Merkezleri ve Teknoloji Altyapısı 08 EKİM 2015 / 16:45

Veri merkezlerinde iş sürekliliği

İş sürekliliği projelerinin ana konularından birisi ikinci veri merkezinin nerede konumlandırılacağıdır. İkinci veri merkezinin seçimi yapılırken, ana veri merkezinin risklerini minimize edecek konumların tespit edilmesi oldukça kritiktir.

BTburada Satış Mühendisi Volkan Yağcı’nın verdiği bilgilere göre konum seçiminde karar verici hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Doğal riskler

 • Fiziksel riskler

 • Servis tedarik hususları

 • Gelecekteki büyüme oranı

 • Mevcuttaki ve gelecekteki komşular


Yukarıdaki kriterler göz önünde bulundurularak veri merkezinin yapılandırılacağı alan seçilmelidir.

Göz önünde bulundurulması gereken diğer kriterler aşağıdaki gibidir:

 • Veri merkezlerinin yakınlarında acil müdahale edebilecek sağlık kuruluşlarının bulunması olağanüstü bir durum karşısında hayat kurtarıcı olacaktır.

 • İdeal bir veri merkezinin en az 8 km yakınlarında itfaiye ve emniyet birimi bulunması gerekir. Aynı şekilde en az 16 km yakınlarında bir hastane bulunması önemlidir.

 • Metro ve tren gibi raylı ulaşım istasyonlarının yakınlarında veri merkezi kurmak elektromanyetik interferans, titreşim ve insan kalabalığından kaynaklı terörist ataklara maruz kalabilir. Moskova, Paris, Londra gibi merkezlerin metrosunda yaşanan terörist eylemler unutulmamalıdır.

 • Veri merkezi tasarımı yapılırken gelecekte kurumun büyüme oranı göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Kaynak kullanımı ve ilgili kaynakların tedarik edilmesini kolaylaştıracak alanların seçilmesi önemlidir.


Uluslararası standartlara sahip güvenli ve güvenilir bir veri merkezinde olması gereken özellikleri 8 ana başlıkta toplamak mümkündür:

 • Güvenlik politikaları

 • Organizasyonel güvenlik

 • Veri yönetimi

 • Erişim kontrolü

 • Fiziksel ve çevresel güvenlik

 • Altyapı güvenliği

 • Sistem geliştirme ve bakımı

 • İş sürekliliği ve felaket kurtarma


Enerji sürekliliğinin önemi

Yedek güç bir veya daha fazla kesintisiz güç kaynağı, batarya depoları ve dizel jeneratörlerden oluşur. Elektrik sistemlerinde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda sistemin işleyişinin devam edebilmesi için bütün elemanlar yedekli olarak tesis edilmelidir.

Megawattlarca enerji tüketen veri merkezleri

Enerji kullanımı veri merkezi içinde ana konulardan biridir. Güç kullanımı birkaç sunucu ile KW’lar mertebesinde olabileceği gibi MW’lar seviyesinde devasa tesisler de mevcuttur. Bazı veri merkezlerinin genel iş yerlerine göre 100 kat daha fazla güç yoğunluğu olabilmektedir.

2007 yılında iletişim ve Telekomünikasyon Teknolojileri sektörü tüm dünyada %2 lik bir karbon salınımından, veri merkezleri de sektör içerisinde %14’lük bir salınımdan sorumludurlar. Veri merkezleri iki ana kullanım için güç kullanırlar; ilki var olan ekipmanları çalıştırmak için, ikincisi ise bu ekipmanları soğutmak için. İlk kullanım için geliştirilebilecek yeşil çözüm daha enerji verimli sunucu ve depolama sistemlerinin geliştirilmesidir. Soğutma masraflarının düşürülmesi için doğal yöntemler kullanılabilir. Ya da Google gibi atık suları kullanarak soğutma giderleri azaltılabilir. Google ve Facebook gibi devasa veri merkezi olan işletmeler şehir merkezlerine yakın olmak gibi bir kaygı gütmemektedirler. İşletilen sistemin büyüklüğüne zıt olarak çok mütevazı sayıda veri merkezi çalışanı kullanırlar. Veri merkezlerini daha yeşil hale getirmek isteyen Google internette veri merkezinin enerji kullanımına dair bilgi ve dokümanlarını paylaşmaktadır.

 
ETİKETLER : 1041

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics