Dosya Veri Merkezlerinde Kesintisiz ve Kaliteli Hizmet i 15 NİSAN 2017 / 16:30

Dijital dönüşüm süreçlerinde büyük rol

Proline Çözüm Mimarı Özgür Cantürk
 
Günümüzün hızla değişen teknoloji dünyasında dijital dönüşümün de etkisiyle veri merkezi çözümleri aynı hızla değişmektedir. Nesnelerin İnternetinin de etkisi ile ortaya çıkan Büyük Veri; bulut ekosistemine dayanan, kesintisiz hizmet anlayışı üzerine inşa edilmiş çözümleri ön plana çıkarıyor. Teknolojik ilerlemeye paralel olarak önemli verilere karşı yapılan sanal saldırılar da aynı şekilde daha karmaşık bir yapı alıyor. Gittikçe karmaşık hale gelen bu saldırılara karşı ise bilişim dünyası aynı şekilde güvenlik önlemlerini daha da artırarak üstün teknolojik altyapıya dayalı yeni veri merkezleri geliştiriyor. Şirketlerin verilerini saklayabilmeleri için ihtiyaç duydukları bu veri merkezlerinin yeterince güvenilir olabilmeleri için bunlara ek olarak enerji, soğutma, yedekleme gibi gerekliliklerin yanı sıra yeterince çevre dostu olabilmeleri de önem taşıyor.

Veri meri merkezi altyapısı kurulurken nasıl bir strateji izlenmeli?
Veri merkezi; değerli verilerin toplandığı ve işlendiği birçok alt sistemden oluşan bir alan. Veri merkezlerinin bu nedenle felaket durumlarına karşı profesyonelce hem mevcut hem de öngörülen ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanması gerekmektedir. Veri merkezi tasarım esaslarında yer seçimi büyük önem taşımaktadır. Temiz ve güvenilir enerjiye sahip, olumsuz tüm dış etkenlerden uzak bir yer seçimi yapılmalıdır. Dış dünya ile bağlantı kurulabilmesi için farklı bağlantı noktaları, yedekli enerji besleme altyapısı, deprem bölgesinde konumlandırılacaksa deprem dayanımını arttıran çözümler sisteme eklenmelidir. Özellikle risk koşulları izlenebilir bir veri merkezi kurmak olası sıkıntıları önceden görüp önlem alabilme olanağı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra network ve sistem bileşenlerinde de felaket senaryoları geliştirilmeli, sistemler buna göre tasarlanmalıdır. Bu doğrultuda Proline gibi veri merkezleri alanında uzman firmalardan destek alınması önemlidir.

Veri merkezlerinde kesintisiz hizmet için nasıl yapı kurulmalı ve bu yapının ana bileşenleri nelerdir?
Günümüzde veri merkezi ihtiyacı özellikle bulut servisleri, online işlemler, kullanıcı sayıları, felaket kurtarma, iş sürekliliği gibi kavram ve ihtiyaçlar nedeniyle artmıştır. İdeal veri merkezinin asgari gereksinimleri arasında; sürekliliğinin sağlanması, 7/24 çalışabilmesi, enerji tüketiminin olabilecek en düşük seviyede olması ve yapımından sonraki süreçte mümkün olan en uzun süre kullanıcısına hizmet verebilmesi yer almaktadır. Bunun dışında veri merkezleri; işlevsel, izlenebilir, yönetilebilir, ileriye dönük, modüler sistemler kurulmadığında hizmete girdiği andan itibaren yaklaşık 1-2 sene içinde ilk gün sergilediği performansından uzaklaşmakta ve ilk gün oluşturulan standartların dışına çıkmaktadır. Bu da sistem yöneticilerine zaman kaybı ve risk olarak geri dönmektedir. Bunların önüne geçebilmek için veri merkezi tasarımında o günün koşulları değil, 5 sene içindeki hedef ve iş sürekliliği görünümünün düşünülerek işlevsel, genişleyebilir ve güven sağlayan veri merkezi konsepti dikkate alınmalıdır. Bu sistemler kadar bu sistemlerin doğru kullanımı da önemlidir.

Veri merkezleri altyapı entegrasyonunda nelere dikkat edilmeli?
Özellikle hızlı büyüyen ve sektör dinamiklerine uyum sağlamak zorunda olan şirketler için bulut teknolojilerinin gelecekte olmazsa olmazlar arasında yer almasını bekliyoruz. Bulut teknolojileri üzerindeki verilerin güvenliği ile ilgili kaygıların giderilmesi ile birlikte şirketler süreçlerini büyük oranda bulut teknolojileri üzerinde yürütecekler. Gelecekte, şirketlerin yanı sıra devletlerin de hizmetlerini bulut teknolojileri üzerine konumlandırmalarını bekliyoruz. Bu nedenle veri merkezi altyapılarında bulut sistemleri ile entegrasyona özellikle dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Veri merkezlerinde enerji ve iklimlendirme teknolojilerinin önemi nedir?
Veri merkezlerinin çevreci bir yaklaşımla kurulması da önemli bir konudur. Çevreye duyarlı veri merkezleri yalnızca çevreye değil aynı zamanda bu veri merkezlerini kullanan şirketlere de avantaj ve faydalar sağlar. Örneğin aşırı enerji tüketen bir veri merkezi yalnızca çevreye zarar vermekle kalmaz aynı zamanda bu merkezi kullanan firmaya da maddi kayıplar yaşatır. Son dönemlerde kurumların gerçekleştirmiş ya da gerçekleştirmekte olduğu veri merkezi altyapı ve enerji yatırımlarında Toplam Sahip Olma maliyeti ve düşük PUE (Power Usage Efficiency – Güç Kullanım Verimi) oranının önem kazandığını gözlemliyoruz. Günümüzde enerji maliyetlerinin yüksek olması ve güç tüketiminin paralelinde soğutma ihtiyaçlarının da yüksek maliyetli olması nedeni ile veri merkezi projelerine yatırım yapan şirketler, daha planlı, ihtiyaçlar paralelinde genişleyebilen, verimli, işlevsel veri merkezleri oluşturmayı amaçlıyor. Veri merkezi tasarımlarında hata oranının en düşük seviyeye indirilmesi ve veri merkezinin kurum ihtiyaçlarına yönelik olarak profesyonel bir bakış açısıyla tasarlanması şirketlerin uzun vadede önemli oranda kaynak ve zaman tasarrufunda bulunmalarına olanak tanıyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics