Dosya Veri tekilleştirme 10 ŞUBAT 2014 / 08:28

Çokluortam verilerini tekilleştirmek zor

Artan çoklu ortam verileri yeni tekilleştirme ve depolama ve ihtiyaçları doğuruyor.

Son yıllarda bilişim teknolojilerinde çokluortam uygulamaları artıyor. Gerek temel iletişim düzeyinde gerekse pazarlama stratejilerinde artan çokluortam verileri katlanıyor. Bir yandan telefon görüşmeleri, görüntülü ve etkileşimli hatta internet erişimli konferanslara dönüşüyor. Bir yandan da son bir iki yılda video ortamına odaklanan yaratıcı pazarlama çalışmalarının çok ortamlı verileri her kullanıcı tarafından çoklu yedeklemelerle katlanarak depolanıyor. Tekilleştirme teknolojileri artan çok ortamlı verilere karşılık verebiliyor mu yoksa onlar, verimli ve uyumlu depolama çözümlerine mi yönlendiriyor?
Veri tekilleştirme çalışmalarında öncelikli olan veriyi tanımak. Verinin depolanması ve tekilleştirilmesi sürecinde doğru seçimleri yapmak hem maddi hem de zaman açısından çok önemli. Prolink Satış Öncesi Sistem Mühendisi Uğur Akduman BT yatırımlarının geri dönüşünü ancak doğru veri tipinde doğru yöntemi kullanmanın sağlayacağını söylüyor. Depolama ve sıkıştırma işlemleri de tekilleştirmeden bağımsız düşünülemez. Çokluortam verilerinin tekilleştirilmesi konusunda, en iyileştirilen sıkıştırma yöntemleriyle, bu verilerin kullanıldığı sistemler içinde tekilleştiriliyor. Innova Teknoloji Çözümleri Grup Yöneticisi Ersel Karşal, veriye tekilleştirme işleminin birçok kez uygulanmasının yaygınlaştığını ifade ediyor. Erşal “Verinin merkezi tekilleştirme donanım sistemine gönderilmesi, birden fazla tekilleştirme sistemlerinin yaptığı işlemin daha sonra merkezi sistemde bir daha tekilleştirmeye tâbi tutularak verinin tam anlamıyla minimize edilmesi ve büyüklüğü düşürülüyor” diyor.
Algoritmalar üzerinden rekabet ediliyor
Doğası gereği yapısal olmayan ve büyük veriler olan çokluortam uygulamalarının bir kısmı elektronik mesaj gibi ortamlarda da defalarca saklanıyor. Çokluortam uygulamaları son kullanıcının ilgisini cezbederken, yoğun veri üretmeye yatkın doğasıyla işin mutfağındakileri zorluyor. GlassHouse Türkiye Satış Yöneticisi Hilmi Güneş “Görece büyük disk alanı, kullanıcı taleplerini karşılayabilecek hız ve ağ trafiğinde fazla şerit isteyen bu uygulamalar, örneğin yedeklerken yaşanan zorluklar ve yüksek maliyetlerin önüne set çeken yeni nesil tekilleştirme çözümleri kullanımdadır. Veriyi kaynağında tekilleştiren bu çözümler, ağ trafiği ihtiyacını yüzde 99 azaltmakta, 30 kata kadar az disk kullanmakta, yedekleme süresini onda bire kadar düşürmektedir” diyor.
Tekrarlanan bu verilerin tekilleştirilmesi konusunda çalışan şirketlerin en önemli rekabet alanı tekilleştirme algoritmalarının geliştirilmesi ve bunların matematiksel modellemelerinin hazırlanması. Çözüm tasarımında en ciddi teknolojik rekabeti oluşturan algoritmalar, son dönemlerde yaygınlaşan çok ortamlı verilerin tekilleştirilmesi konusunda şirketlerin kendine özgü çözümlerini sunmalarını sağlıyor.
Tekilleştirme özellikle veri depolama üniteleri, yazılım ve donanım tabanlı yedekleme ürünleri, WAN optimizasyon cihazları ile son yıllarda öne çıkarak kurumlara verimli ve tasarruflu bir yedekleme yolu öneriyor. Ülkemizde birçok üreticide dosya tabanlı ve blok tabanlı tekilleştirme çözümlerini görüyoruz.

Bütünleşik koruma altyapıları veri depolarından verimlilik sağlıyor
Son yıllarda ön plana çıkan tümleşik veri depolama mimarileri bileşenlerdeki, veri merkezindeki veya sistemdeki herhangi bir hataya karşı verileri koruma altına alan FAS platformları, şirketlerin hayati bilgilerini güvence altına almalarını ve iş sürekliliğini devam ettirmelerini sağlıyor. NetApp Türkiye Teknik Müdürü Lütfi Yunusoğlu “Hiçbir ek sunucuya veya araca gereksinim duymayan, masrafları ve karmaşayı ortadan kaldıracak şekilde tasarlanan “bütünleşik veri koruma altyapıları” da veri tekilleştirme teknolojisi ve “thin replication” işlemi sonunda ortaya çıkan verimlilik, birinci ve ikinci depodan daha fazla değer ve verim elde etmeye yarıyor” diyor.

Uzak ofis çalışmaları kolaylaşıyor
Küresel ekonomik yapı ve politikalar doğrultusunda veri merkezleri yatırımları uzak konumlara kuruluyor. Farklı üreticiler tarafından geliştirilen veri tekilleştirme çözümleri günümüzde mevcut veri setlerine uygulanıyor ve böylelikle tekrar eden dokular ortadan kaldırılarak depolama kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor. KoçSistem Hizmet Entegrasyonu Çözüm ve Hizmetler Grup Yöneticisi Orhan Düz, uzak veri merkezleriyle çalışma çözümlerini “Sunucu üzerinde yapılan tekilleştirme, atanmış bir sunucu üzerinde tekilleştirme ile yapılır: Müşterinin hızlı bir şekilde yedek alması sağlanır, kaynak üzerinde CPU ve bellek yükü daha azdır. Hedefte yapılan tekilleştirme ile hızlı yedek alınır, buna karşın hedef ortamının kaynaklarında darboğaz oluşabilir. Kaynakta yapılan tekilleştirme, sunucu tekilleştirme işlemini yapar. İşlemci, bellek yükü getirir. Bu, uzak lokasyonlar için iyi bir çözüm olabilir” sözleriyle açıklıyor.
IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu, Tivoli Storage Manager’la uyumlu olarak çalışan ProtecTIER çoklu veri merkezleri ve uzak ofis konumlar arasında yüksek hızda otomatik elektronik veri yedekleme veri replikasyonu sunan tekilleştirme çözümü tekilleştirilecek yer ihtiyacını azaltır veya tamamen ortadan kaldırıyor” diyor.
Çok ortamlı verilerin tekilleştirilmesi konusundaki kısıtlar devam ediyor ancak gelişmiş yedekleme ve depolama sistemleri şimdilik bu ihtiyacı karşılıyor. Her anlamda verimlilik sağlayan olan uzak veri merkezleriyle çalışmanın kolaylaşması da, depolama maliyetlerinin de düşmesini sağlayarak, tekilleştirmeye olan ihtiyacı bir süre daha karşılayabilecek gibi görünüyor.

SERVİS ODAKLI MİMARİ 4 BÜYÜK GÜCÜ YÖNETİYOR

Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde müşteri ana verisini oluşturmak amacıyla yürütülen veri madenciliği yöntemi yenilikçi bir yaklaşım sunmasına ve bir süredir revaçta olmasına rağmen, MDM hala uygulamaya konacak herhangi bir veri tekilleştirme girişimi için en uygun yöntem olarak görülüyor. Software AG Türkiye Genel Müdürü Nil Bağdan “İşletmeler, yeni uygulamaların ve gittikçe büyüyen veri hacminin performans ile birlikte yönetimi ve iyileştirmesi için bütünleştirme araçlarına her geçen gün daha fazla önem veriyorlar. İş Süreçleri Yönetimi (BPM) yazılımları gibi Servis Odaklı Mimari’yi (SOA) etkin kılan araçlar, günümüzde “Dört Büyük Güç” olarak anılan mobil, sosyal, büyük veri ve bulut bilişim uygulamalarını yönetmeye yardımcı oluyor” diyor.

ÇOKLUORTAM DOSYALARI TEKİLLEŞTİRMEYE MÜSAİT DEĞİL

Matris Bilişim Teknolojileri Bilgi Teknolojileri Danışmanı Tolga Şentekin “Çokluortam uygulamalarında kullanılan dosya tipleri kendi içlerinde hâlihazırda sıkıştırılmış tipte veriler oldukları için ilk olarak çok fazla tekilleştirmeye müsait olduklarını söyleyemeyiz. Fakat kullanım alanlarına göre özellikle medya sektöründe çoklu ortam dosyaları ham (raw) olarak tabir ettiğimiz formatlarda bulunmakta ve bu şekilde saklanması gereken dosyalar üzerinde tekilleştirme işlemleri sıkıştırılmış formatlara göre oransal olarak daha büyüktür.
Medya sektöründeki müşterilerimizden tecrübe ettiğimiz kadarı ile belli bir ham video dosyasının kurgulanması için birden fazla revizyon ile saklanması, düzenlenmesi gerekmekte, bu kurgulamalar ve sürümleme sırasında aynı dosyanın birden fazla kopyasının yaratılması ve kullanılması söz konusu.
Bu gibi durumlarda donanımsal olarak tekilleştirme yapan ürünler yazılımsal olanlara oranla çok daha etkili bir rol oynuyor” diyor.

DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ TEKİLLEŞTİRMEYE YARDIM EDİYOR

Tekilleştirilmesi güç olan çok ortamlı veriler, yeni ihtiyaçları doğuruyor. Proline Sistem Çözümleri Uzmanı Harun Oğuz “Çokluortam uygulamalarında artan veri ihtiyaçları kapsamında yeni nesil depolama çözümleri geliştirilmiştir. Veriyi türlerine göre sınıflandırıp, indeksleri ile beraber tekilleştiren içerik depolama platformları bulunmaktadır” diyor.
ETİKETLER : Sayı:958

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics