Dosya Veri tekilleştirme 02 EYLÜL 2013 / 08:30

Türkiye veri tekilleştirmede ağır ilerliyor

Ülkemizde kullanıcıların veri tekilleştirmeye bakış açısının daha ılımlı olduğu görülürken, dünya standartlarının gerisinde olduğumuz ortaya çıkıyor.

Tekilleştirme teknolojisinin 2010 yılından bu yana dünyada ve Türkiye’de birçok kurumun operasyonel yedekleme stratejilerini büyük ölçüde değiştirdiğini belirten Veri Merkezi Paylaşımlı Hizmetler ve Bulut Bilişim Grup Yöneticisi Bülent Okta, “Bu hızlı değişimin 2013 yılında da artarak ve daha geniş bir müşteri kitlesine yayılarak devam edeceğini öngörüyoruz. Teknolojinin heyecan veren ve bu değişimin ivmesini artıran tarafı, CPU tabanlı tekilleştirme sistemlerinin artık disklerin sunabilecekleri performans ve kapasitelerin çok ötesine geçmiş olmasıdır” şeklinde konuştu.
GlassHouse Türkiye Satış Yöneticisi Ömer Öztürk’e göre, klasik yöntem ve araçlarla alınan yedeklerin güvenliğinin, geri dönüş tutarlılığı ve hızının, operasyonel yükünün kısıtlamalarıyla karşılaşan ülkemizdeki kurumlar er ya da geç daha iyinin arayışına giriyor.
Disk tabanlı sistemlere geçiş artıyor
Türkiye tekilleştirme devrimi son 3 yılda 100’ün üzerinde şirkette gerçekleştiğini aktaran EMC Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya ve Güney Doğu Avrupa ülkelerinden sorumlu Satış Yöneticisi Gökçe Öztürk, “Bu şirketlerin birçoğu kritik uygulamalarını artık teypsiz ortamlarda yedekleyerek uzağa birebir kopyalıyorlar. Ancak halen geleneksel teyp sistemlerinin kullanıldığı kurum adedi yüksek. Disk tabanlı sistemlere geçişte bir artış gözlemliyoruz. Eski depolama alışkanlıklarından kurtularak; kısa dönemde fayda sağlayacak bu yatırımı yapmak kritik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla popülerleşeceğine ve öneminin daha iyi anlaşılacağına inanıyorum” dedi.
Veri tekilleştirme teknolojilerinin Türkiye’de dünyadaki gibi verimli şekilde kullanılmadığını dile getiren 4S Ürün Teknolojileri Danışmanı Volkan Ünlüer, neden böyle olduğunu şu şekilde açıklıyor:
“Neden, gelişen ve yenilenen teknolojilerin, gerekli ve yeterli analiz çalışmaları yapılmadan, birçok yerde yetkin olmayan eller tarafından pazarlanması ve uygulanmaya çalışılmasıdır. Türkiye’de genel anlamda veri tekilleştirme teknolojileri hakkında uygulamaya yönelik bilgi eksikliğinin yanı sıra sağlayabileceği faydalar konusunda da bir bilgilendirme problemi bulunmaktadır.”

Türkiye’de büyüme oranlarının gerisinde kalınacak

IDC’nin tahminlerine göre tekilleştirme özellikli cihazlar özellikle 2011 yılında dünya genelinde büyük bir ivmelenme gösterdiğini hatırlatan Teknoser Kurumsal Sistem Çözümleri Uzmanı Selim Selveroğlu, “Bir önceki yıla göre tekilleştirme özellikli cihazlarda yüzde 99.4 büyüme kaydedildi. 2013 yılındaki büyüme oranının ise bir önceki yıla göre yüzde 64 daha fazla olması bekleniyor” dedi.
Selveroğlu’na göre, Türkiye’de de yoğun talep görmekle birlikte artış oranlarının daha düşük seviyede kalması bekleniyor.

Teyp yerine disklere geçildi

2020’li yıllarda toplam veri miktarının bugüne oranla 50 kata kadar daha büyük olacağının tahmin edildiğine dikkat çeken Proline Teknik Müdürü İbrahim Erturan, “Bu tahminden yola çıkarsak gelecekte çok büyük depolama alanlarına ihtiyaç duyulacağını söylememiz mümkün. Bunun yanı sıra büyük kapasiteli SATA/NL-SAS disklerin hayatımıza girmesiyle TB başına düşen maliyetler azaldı. Bu da birçok kurumun yedeklemede teyp kütüphaneleri yerine disk tabanlı veri yedekleme üniteleri tercih etmelerine neden oldu” dedi. Erturan’a göre, yedekleme ortamlarında da tekilleştirmenin sağlamış olduğu faydalar göz önüne alındığında bu metodun kullanımının her geçen gün arttığını söylemek mümkün. Erturan, Türkiye’de bu teknolojinin kullanımında yurt dışına kıyasla bir adım geride olduğunu ifade etti.

Üretim ortamında tekilleştirme yaygınlaştı

“Yurtdışında tekilleştirme çözümleri üretim (özellikle sanallaştırma) ve yedekleme ortamlarında yaygın olarak kullanılmakta olup, ülkemizde genel olarak yedekleme çözümlerinin bir ihtiyacı olarak görülmekteydi” diyen Prolink Kıdemli Satış Öncesi Sistem Mühendisi N. Emren Turan, sanallaştırmanın yaygınlaşması ve artan kapasite ihtiyaçları ile birlikte artık ülkemizde de tekilleştirme çözümlerinin ön plana çıktığını aktardı. Turan’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’de “üretim ortamında tekilleştirme” çözümleri de yaygınlaşmaya başladı.
ETİKETLER : Sayı:936

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics