Dosya Veri Yedekleme ve Depolama 2016 09 NİSAN 2016 / 10:45

Şirketler katı hal sürücülerini göz ardı etmemeli

Harici veri depolama sistemlerinin tarihçesine bakarsak bu sistemler ortaya çıktıkları günden bu güne getirdikleri teknolojilerle verinin yönetilmesine büyük katkıda bulundular. Verilerin tek havuzdan paylaştırılabilmesi ve tek noktadan yönetilebilmesi, her disk ünitesinin tek bir sunucuya atandığı eski yapılarla karşılaştırıldığında hem satın alma hem de yönetim maliyetlerinde çok belirgin avantajlar sağladı.
Paylaşılan tek bir havuzdan çok sayıda sunucuya veri depolama alanı sunmak, hem verimliliği ve yönetim kolaylığını arttırdığını, hem de veri depolama sistemlerinin akıllandıkça veri üzerinde katma değer sağlayan çok sayıda ek teknolojinin kullanımını mümkün hale getirdiğini ifade eden Teknoser Kurumsal Sistem Çözümleri Direktörü Aykut Yılmaz, bilgiye verilen önemin giderek arttığı günümüzde, veri depolama ve yönetimi, veri merkezlerinin en değerli fonksiyonlarından biri olarak önemini koruduğuna işaret ediyor. Yılmaz sözlerine şöyle devam ediyor:
“2010 - 2014 yılları arasında depolama konusunda yeni kurulan şirketlere akan girişim sermayesi 3 katına çıktı. Tek başına bu bilgi bile önümüzdeki yıllarda depolama konusunda ne kadar çok gelişme olacağını bize gösteriyor. Depolama sistemlerini bileşenler bazında değerlendirdiğimizde günün konusu katı hal sürücüleri olarak öne çıkıyor. Yaygın olarak kullanılmakta olan manyetik diskler, teknolojileri gereği kapasitelerini arttırdıkları gibi hızlarını arttıramıyorlar.
Manyetik disk teknolojilerine alternatif olarak ortaya çıkan katı hal sürücüleri, daha yüksek performansları sağlarken fiyat olarak yukarıda kaldılar ve daha çok sunucu - manyetik disk arasında yeni bir ara-bellek katmanı olarak kullanım alanı buldular. Fakat göz ardı edilmemesi gereken şu ki manyetik disklere göre katı hal sürücülerinin performans haricinde düşük enerji tüketimi, düşük soğutma ihtiyaçları gibi maliyet düşürücü başka avantajları da var.
Şu anda sadece bayt başına maliyetleri karşılaştırdığımızda manyetik disklere göre yüksek maliyetli görünmekte olan katı hal sürücüleri; enerji, soğutma, bakım gibi diğer masraflar da eklenerek hazırlanan toplam sahip olma maliyetlerinde manyetik diskleri zorlamaktadır. Yapılan tahminler, 2016 yılında bayt başına 4 yıllık toplam sahip olma maliyetlerinde katı hal sürücülerinin manyetik disklerin altına ineceği yönünde. Kısacası, 2016 yılından itibaren sadece katı hal sürücüsü kullanılan depolama sistemlerinin kullanımı mantıklı hale gelecek; özellikle güç tüketimi, soğutma gibi faktörlere önem verilen veri merkezlerinde manyetik diskten katı hal sürücülü depolama sistemlerine geçiş daha da hızlanacaktır.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics