Dosya Veri Yedekleme ve Depolama Özel Dosyası 23 EKİM 2016 / 04:21

Veri depolama ve yedekleme öncelikler arasında

Günümüzde verinin değeri her geçen gün artıyor ve özellikle kurumlar açısından veri önemli bir sermaye olarak kabul ediliyor. Bu durum her sektörden hemen hemen her ölçekteki kurum için geçerli. Veri konusunda uzmanların verdiği bilgilere göre, sektörü ya da ölçeği ne olursa olsun tüm şirketler, en değerli varlıkları olan verilerini uygun bütçe ile verimli bir şekilde depolamanın yollarını arıyor. Örneğin veri merkezi bu anlamda en verimli yollardan biri olarak öne çıkıyor. Yedekleme yol haritasında güvenlik, performans, ölçeklenebilirlik ve maliyet unsurlarını en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Her şirketin veri yedekleme ihtiyacı, kendine has nitelikler taşıdığından, bu altyapıların en optimum şekilde kullanılabilmesi amacıyla, bu tür danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç olduğu düşünülüyor. Uzman görüşlerine göre geçici ya da doğru şekilde oluşturmayan yedekleme altyapı ve politikaları, çoğunlukla veri kaybı olarak şirketlere geri dönmekte ve maddi kayıpları çok ağır boyutlara ulaşabilmekte. Verinin, her geçen gün kurumlar için öncelik ve önem kazanmasından dolayı, kurumların BT uzmanlarının da bu öncelikler doğrultusunda, veri depolama ve yedekleme altyapılarını önemsediği ve artık veriye her an ihtiyaç olunacağının bilincini kurumsal olarak da benimsedikleri görülüyor. Artık kurumlar veri yedekleme için tek bir plana bağlı kalmayıp, sistemin ayakta kalabilirliği için birden fazla modeli kendi altyapıları için uyguluyorlar.
Veri depolama ve veri yedekleme teknolojilerinde, kurumların proaktif hizmetlere yöneldikleri, iş sürekliliği planlarını önceliklendirdikleri görülürken, bunun için, kurumlar, sanallaştırma altyapıları için, fiziksel sunucuları için, sürekli erişilebilirlik çözümlerini tercih edebiliyor. Uzmanlar, bu doğrultuda da birden fazla veri merkezine sistemlerini yaygınlaştırdıklarını da belirtiyorlar. Veri yedekleme başlığı altında ise gelişen teknolojiler ışığında, bilgileri hızlı yedeklemek ve bu bilgiyi herhangi bir veri merkezinde istenildiği an erişilebilir hale getirmek istiyorlar. Genel eğilim olarak, farklı yazılımların ve donanım platformlarının getirdiği avantajları bir arada ve konsolide olarak kullanarak, yedekleme ve geri dönüş sürelerini daha hızlı hale getirerek verimliliği de artırıyorlar.
Her şirketin veri yedekleme ihtiyacının değiştiğini belirten uzmanlar, ne kadar veri yedeklenecek, hangi uygulamalar yedeklenecek, yedeklenen veriler ne kadar süre saklanacak, yedekleme ve geri dönüş süreçlerinde istenilen performans nelerdir gibi sorular çerçevesinde çözüm yollarının belirlendiğini kaydediyorlar. Öncelikle herkesin yedekleme ihtiyacı var. Diğer taraftan, sektörel olarak buna verdikleri önem değişiyor. Telekom ve finans sektörü için olmazsa olmaz ve çok büyük bütçeler harcanabilir. Uzun yıllardır tekilleştirme ve diske yedekleme teknolojileri bu sektörde bayrağı taşıyor. Özellikle bağlantı hızlarının artması ile birlikte bulut yedekleme yaygınlaşmaya devam ederken, önümüzdeki yıllarda bunun çok daha fazla yaygınlaşacağı kaydediliyor. 
 
Rekabet ortamına uygun teknolojiler 
Kurum bünyesinde konumlandıracak doğru teknolojik çözüm ve altyapılar, iş süreçlerinin hızlı, verimli ve tasarruflu olmasını sağlıyor. İçerisinde bulunduğumuz çağda artan veri ihtiyaçlarını karşılayacak donanım ve yazılım ürünlerinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Artan veri miktarı ile birlikte bu verilerin depolanmasında kullanılan çözümlerin önemini de artıyor. Kurumlar ve kullanıcılar, veri depolama ve video gözetiminde çok fonksiyonlu, yüksek performanslı ve aynı zamanda güvenilir çözüm arayışındalar. BYOD, büyük veri, bulut ve mobilite gibi güncel eğilimleri kapsayan ve bu eğilimlerin getirdiği yeni teknolojiler ile uyumlu çalışan ürünler, rekabette firmaları öne taşıyor. Geçmiş dönemde dokümanlar veya bilgilerin çıktısı alınıyordu fakat artık her şey elektronik ortamlarda kayıt altına alınıyor. Herhangi bir felaket ya da hatadan dolayı veriler kaybedildiğinde, verilere ulaşmak imkansız oluyor. Dolayısıyla, verilerin yedeklerinin alınmasının yanı sıra birden çok kopyanın tutulması da faydalı oluyor. Veriler kaybolduğunda geri yükleme işlemini gerçekleştirebilmek çok önemli bir faktör. Kurumlar veri kayıpları yaşayarak geleceklerini tehlikeye atmamaları için en uygun çözümleri bünyelerine dahil etmeliler.  
 
ETİKETLER : 1093

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics