Dosya Veri Yedekleme ve Depolama Özel Dosyası 23 EKİM 2016 / 07:00

Verinin emniyeti, güvenliği ve gizliliğinin sağlanması

Acronis Türkiye Müdürü Nihat İmşir
Verinin hızla büyümesi, stratejik öneminin artması ile birlikte kurumlar veri depolama ve veri yönetim ihtiyaçlarını daha etkin biçimde karşılamak için buluta yöneliyor. Küçük orta ölçekli işletmelerden büyük ölçekli kurumlara uzanan geniş bir yelpazede, bulut kullanımı artan bir ivme ile yaygınlaşmaya devam ederken, bulut ortamını kullanmaya başlamış kurumların birçoğu ise geçen zamanla birlikte giderek daha fazla iş yükünü hibrid bulut mimarisine transfer ediyor. Bulut cephesinde yaşanan bu hızlı değişim bilişim endüstrisinde yenilikçi yaklaşımları ortaya çıkarıyor, veri koruma çözümleri bu bağlamda en yeni gelişmelerin yaşandığı alanların başında geliyor.
Günümüzde veri bir kurumun en önemli varlığı olduğundan dolayı çeşitli felaketlere, veri kaybına karşı korunması gerekiyor. Diğer yanda dijital-gerçek zamanlı ekonomide hem çalışanların hem kurumun verimliliği açısından veriye her zaman, kolay ama kontrollü bir biçimde erişimin sağlanması da çok önemli. Bugün çoğu kurum fiziksel sunucular, birkaç değişik tipte sanal sunuculardan, buluttan oluşan karma ortamlara sahip. Böyle bir ortamda bulut servisleri bulut servisleri kurumlara esneklik, ölçeklenebilirlik ve önemli ölçüde maliyet avantajları sağlıyor ancak birden fazla lokasyonda saklanan verilerin -kurumun veri merkezi, fiziksel ve sanal sunucular, bulut, ağa bağlı cihazlarda, mobil cihazlar-  eksiksiz biçimde korunması, kontrollü biçimde erişilmesi açısından BT birimleri de sıkıntıda yaratabiliyor.  
Bulutta yaşanabilecek sorunlar ve hibrid bulut mimarisi
Nokta çözümler belirli bir tipteki ya da hacimdeki iş yükleri için, örneğin sadece fiziksel ya da sanal sunucuların yedeklenmesi gibi, uygun olabiliyor. Ancak söz konusu karma ortamlarda tek bir platformda  birleştirilmiş yönetim ve kontrol imkanları olmaksızın eksiksiz bir veri koruması sağlamak, herhangi bir nedenle yaşanacak kesinti durumunda yedeklerden sistemleri hızlıca geri yükleyerek, iş ortamının devamlılığını sürdürmek kolay olmaz. Sadece bulut depolama kullanılması ise veri erişimi, veri koruması ve yedeklemesini karmaşıklaştırır, zira veri 3.parti tarafından yönetilen, ağ üzerinden erişilen uzak bir noktada depolanmıştır. Eğer veriler lokal, uzak noktalar,PC'ler sanal sunucular gibi  birden fazla lokasyonda saklanıyorsa, bu durumda hibrid bulut çözümü tercih edilmelidir. Farklı noktalarda otomatik olarak yedeklenecek verilerle kurumsal varlıklar güven altına alınır. Kurulacak komple bir veri koruma platformu verileri her türlü veri kaybına karşı koruyacaktır.
Verinin olası kazalara, kullanıcı özensizliğine ya da doğal afet durumlarına karşı korunması, bir müşterinin mobil uygulamasından bulut servisine, veri merkezindeki  sanal  sunucuya emniyetli bir şekilde taşınması, güvenliğinin sağlanması ve uygun biçimde yedeklenmesi de bir diğer önemli nokta.  ayrıca hibrid ortamlarda veri  meraklı gözlere karşı kriptolanmalı, kurumsal verilerle bütünleşen çalışan ya da müşteri kimliklerinin gizliliği, regülasyon standartlarına uygunluk sağlanmalı.
Acronis, hibrid bulut ortamında eksiksiz bir bulut veri koruması sağlamak üzere  kolay kullanımlı, birleştirilmiş tek bir yönetim platformu sunuyor. Birleştirilmiş hibrid bulut veri koruma platformu ile kurumların dijital, bilgiye dayalı ve entellektüel varlıkları için kolay kullanımlı, kapsamlı ve uygun maliyetli veri koruması sağlıyor. BT birimleri web ya da lokal konsol aracılığı ile on-premise fiziksel sanal ortamlarda, uzak lokasyonlarda ya da bulutta yer alan verileri kolaylıkla ve en hızlı biçimde yedekleyebiliyor, gereken durumlarda ise yine hızlı bir biçimde felaket durumlarından eksiksiz biçimde geri dönülmesini sağlıyor.  Bu teknolojinin sunduğu tüm özellikleri içeren Acronis Backup 12 pazardaki diğer çözümlerden farklı olarak kurumsal verilerin bugünün hibrid bulut ortamlarına-bulut, on-premise, fiziksel ve sanal ortamlar, uzak sistemler ve mobil cihazlar- yedeklenmesine ve korunmasına imkan veriyor. Acronis, bulut yedekleme çözümlerinin  servis sağlayıcılar için hazırladığı sürümleri ile ise servis sağlayıcıların da müşterilerine eksiksiz veri koruması sunmasını hedefliyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics