Dosya Veri Yedekleme ve Depolama 18 MAYIS 2015 / 08:59

Bulut teknolojisi giderek öne çıkıyor

Prolink Sistem Mühendisi Ozan Can Kırkyıldız

Veri depolama ve yedekleme sistemi ile en temel avantaj veriye hızlı ulaşım ve güvenlik. Veri ulaşımı yedekli sistemler ile yapılmasından dolayı iş sürekliliği zarar görmemekte. Aynı zamanda veriye ulaşım süreci hız kazandığından, çalışanlara ve müşterilere verilen hizmet kalitesi de artmakta. Felaket senaryolarında verinin korunabilmesi sağlanmakta ve sistem anlamında yeni teknolojilerin kullanımına izin vermekte.

Ülkemizde bu konu üzerine ciddi yatırımlar yapılmakta. Türk şirketleri bu konuda dünya standartlarını yakalamış durumda. KOBİ ölçeğinde de pek çok firma BT bütçelerini ciddi anlamda güncellemekte ve buna istinaden doğru hizmeti almak için araştırma yapmaktalar.  

Öncelik her zaman kritik veriyi korumak olmakta. Sistemlerde en çok kullanılan ve şirketin genel anlamda çalışmasını sağlayan verileri yedekleyerek iş sürekliliğini arttırmaya çalışmak öncelik. Veri yedekleme yazılımının aplikasyon, veritabanı ve işletim sistemi katmanına erişebilir özellikte olması, RPO (Recovery Point Object), MPO (Maintenance Point Object) ve RTO (Recovery Time Object) metriklerinin, kullanılan veri yedekleme çözümü ile iş sürekliliğine uygun olması temel öncelikler. Değerlendirme safhası analiz kısmı ile başlamakta. Sistemin genel bir veri analizi yapıldıktan sonra, bu veriler önemlilik sırasına göre derecelendirilmekte. Sonrasında eldeki veri yedekleme çözümlerinin türüne göre kritikten en az kritiğe şekilde dağıtılmaktadır. Sonrasında verinin kullanım sıklığı ve talebine göre belirli bir zaman şeması çizilerek veri yedekleme yapısı oluşturulur. Disk veri yedekleme, kaset veri yedekleme, senkron ve asenkron replikasyon, Snapshot teknolojileri günümüzde kullanılan veri yedekleme teknolojileri.

Dijital dünyanın giderek büyüdüğü bu ortamda, verinin değerli ve önemi de artmakta. Bu açıdan, bütün firmalar bu konuda gerekli danışmanlık hizmetlerini alıp gerekli önlemlere başvurmakta. Sektör olarak belirli bir genelleme yapmak mümkün olmasa da, genel olarak firmaların büyük çoğunluğu bu konuyla ilgili ciddi yatırımlar yapmakta. Ancak günümüzde bu yatırımı atıl olarak gören firmalar da olabilir.  

Bu yatırımlarda hız, stabilite, çabuk erişebilirlik ve kolay kullanım temel öncelikler. Müşteriler aldıkları çözümlerde replikasyon, hızlı snapshot alma gibi özellikleri de talep etmekte. Replikasyon gibi çözümler, müşterilerin verilerinin korunmasında bir gereklilik. Yazılım sektörü açısından bakıldığında snapshot teknolojisi ile test ortamları yaratmak ve bunları kolay kontrol etmek firmalara zaman ve işçilik kazandırmakta.

Büyük ölçekli şirketler çoğunlukla kendi veri merkezlerini kurarken, küçük ölçekli şirketler servis sağlayıcısını tercih edebilmekte. Günümüzde aynı zamanda bulut teknolojisini kullanarak, boyuttan bağımsız olarak da çözümler sunulmakta.

Bulut teknolojisi artık yavaş yavaş bireysel veri merkezlerinin önüne geçmekte. Birçok firma, boyuttan bağımsız olarak bulut teknolojisini kullanarak çeşitli çözümler sağlamakta. Özellikle yurtdışına çalışan firmalar, coğrafi sebeplerle birçok farklı ülkede bulut teknolojisine geçerek normal kullanıcıların bilişim hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlamakta.

 
ETİKETLER : 1022