Dosya VERİ YÖNETİMİ: Günümüzün Yeni Rekabet Silahı 19 KASIM 2012 / 14:51

Önce doğru strateji

Veri yönetimi, verinin depolanması, saklanması, işlenmesi, arşivlenmesi, analiz edilmesi, erişilmesi, felakete karşı korunması gibi birçok kritik fonksiyonu içeren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada ise kurumların da veriyi akıllı bir biçimde yönetebilmek, veriyi erişilebilir, güvenli ve etkili kılacak veri yönetimi stratejileri oluşturmaları önem kazanıyor. NetApp Teknik Müdürü Lütfi Yunusoğlu da bu konuda oluşturulacak stratejilerin büyük önem taşıdığını belirterek doğru bir veri yönetimi yapısı için öncelikle kurumun kendini, yapısını, ihtiyaçlarını, önceliklerini çok iyi bilmesi ya da belirlemesi gerektiğine dikkat çekti.
Verinin doğru yönetimi için şirkette üretilen verinin boyutu, veri katmanları arasındaki önem sıralamasının kritik bir konu olduğunu vurgulayan Yunusoğlu  sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurumun kendi ihtiyaçlarını ve ulaşmak istediği hedefleri de bilmesi çok önemli. Ancak bu bilinç eşliğinde kurum, hangi veriyi hangi şekilde yönetebileceğini belirleyebilir. Kurumların doğru bir veri yönetimi için konusunda uzman ve yetkin şirketlerle çalışması, ürün, yazılım veya destek anlamında ihtiyaçlarını adresleyebilecek en doğru çözüm ve bu çözümü sunacak iş ortaklarıyla çalışması gerekiyor.”
SAS Bilgi Yönetimi Çözüm Lideri Görkem Şevik’e göre de  veri yönetişimi programları ile kurum içerisinde oluşturulan veri yönetişimi organizasyonları, “kuruma özgü” tüm veri yönetimi stratejilerini oluşturmalı. Bu açıdan bakıldığında, veri yönetişimi organizasyonunun bir veya daha fazla üst düzey yöneticinin “veriyi bir varlık olarak görüp, iyileştirme, koruma ve yatırım yapma” konusunda  sponsorluğunu almasının kritik olduğunu ifade eden Şevik, “Bu sponsorluğun alınması ile birlikte, veri yönetişimi organizasyonu veri yönetimi için iş ihtiyaçlarını, süreçleri, kuralları bilen kişiler ile birlikte, gerekli stratejileri belirleyebilecektir. Veri yönetimi çalışmaları ise, verinin standartlara ve kurallara uygun olarak, veri yönetişiminin belirlediği stratejilere paralel bir şekilde, veriyi işletecek, geliştirecek ve destekleyecek faaliyetlerdir. Bu çalışmalarda ise özellikle kaynak veri uzmanları, veritabanı yöneticileri, veri analistleri, veri kalitesi çalışanları, veri güvenliğinden sorumlu kişiler de yer alacaktır” şeklinde konuştu. Karel Bilgi Sistemleri Direktörü Yener Yiğit’e göre de veri yönetiminde başlangıç olarak  ilk adım, verilerin tam ve düzgün bir varlık envanterinin çıkartılması.
Veri yönetiminin ilk girdisi kurumsal hedefler ve iş stratejileri
Veri yönetimin ilk ve önemli girdisinin kurumsal hedefler ve bu hedefleri sağlayacak iş stratejileri olduğunu belirten Komtaş Bilgi Yönetimi Genel Müdürü Yüksel Çomak, veri yönetiminin kurum hedeflerine ve bu hedefleri sağlayacak iş stratejilerine göre kendi planlama ve stratejisini oluşturduğunu belirtti. Bu çalışmaları, kurumsal veri mimarisi, veri yönetişimi, kurumsal veri bütünleştirmesi gibi temel çalışma alanlarının takip ettiğini dile getiren Çomak, şöyle konuştu: ”Verinin yön verdiği organizasyonlar, kurumun ve kullanıcıların enformasyon ihtiyaçlarını anlamak; verileri yakalamak, depolamak, korumak ve bütünleştirmesini sağlamak; veri ve enformasyon kalitesini düzenli olarak artırmak; veri mahremiyet ve gizliliğini sağlamak, yetkisiz erişimleri engellemek; verinin kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak gibi kurumun ve bireylerin veri yönetimine ilişkin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için, iş ve BT stratejilerini, mevzuatları, veri ihtiyaç ve sorunlarını girdi olarak değerlendirecekleri bir kurumsal mimari stratejisi benimsemelidir. Doğru bir veri yönetimi yapısı kurulması için ilk olarak bir kurumsal veri bütünleştirme altyapısına sahip olmak gerekir.”
HP Türkiye Yazılım Ülke Müdürü Nil Bağdan’a göre de bilgi yönetiminde çok sayıda sistemin bütünleştirilmesi, farklı iş ihtiyaçlarının karşılanması ve hem kurum kültürü hem de idari yapı açısından uyumluluk sağlanması gerekiyor. Bağdan bu sistemleri şöyle sıralıyor: Web içeriği yönetimi, doküman yönetimi, kayıt yönetimi, sayısal varlık yönetimi, öğrenim yönetim sistemleri, öğrenim içerik yönetim sistemleri, işbirliği ve kurumsal arama. Bilgi yönetimine salt teknoloji inovasyonu olarak yaklaşmamak gerektiğini de belirten Bağdan, “Bilginin yapılandırılması (bilgi mimarisi), metadata (bilgiye erişim bilgileri diyebiliriz), içerik kalitesi ve doğru bilgiye zamanında erişim sağlama konularında verimliliği yakalamak için, bilgi yönetiminin organizasyon tarafına da önem vermek gerekiyor. Kurumlar kendi sistemlerine uygun bir bilgi yönetimi çözümü seçmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Her sektörün ve kurumun veri yönetimi ihtiyacı birbirinden farklılık gösterse de kurumların veri yönetimi konusundaki talepleri belli noktalarda toplanıyor. En önemli noktanın ise kullanabilecekleri verilere ulaşabilmek olduğu görülüyor. AIMS (Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri Yazılım Eğitim Danışmanlık) Genel Müdürü Tülin Güzel Özdemir’e göre de veri yönetiminde duyulan en önemli ihtiyaç da analitik projelerde kullanabilecekleri verilere ulaşabilmek. Analitik düşünme misyonu olan yöneticilerin iş hedefleri ve ihtiyaçları kapsamında birçok konuda nitelikli bilgiye ihtiyaç duyduğunu ve bu bilgilerin elde edilebilmesi için öncelikle kullanılabilecek nitelikte verilerin var olması, ikinci aşamada verilerin modellenmeye hazırlanması gerektiğini dile getiren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu noktada kurumun öncelikle veriye erişimi sağlamasına, çoğu zaman veri kalitesinin iyileştirilmesine, verinin analize uygun formata getirilebilmesine ihtiyaç bulunmakta. Kurumlarda gerçekleştirilecek analitik çalışmaların içerik yönetiminin mutlaka iş kullanıcıları tarafından yapılması gerekir. Analitik karar desteği sağlamaya yönelik projelerin hepsi sürekliliği olması gereken projelerdir. Bu projeler kapsamında oluşturulan modeller kullanılarak elde edilen sonuçlar ile modeller güncellenir ve elde edilen bilgi kurumsal boyutta bazen çevrimdışı bazen de gerçek zamanlı uygulamaya alınır.”
Datateknik Sunucu ve Depolama Sistemleri Çözüm Mimarı Leyla Kuyumcu da veri yönetiminde en önemli noktanın verinin kontrol edilebilmesi olduğuna dikkat çekti. İstenmeyen dosyaların veri depolama sisteminde yer işgal etmemesi, depolama sisteminin kapasitesinin en avantajlı şekilde kullanılmasının en öncelikli talepler arasında yer aldığını ifade eden Kuyumcu, “En önemli ihtiyaçlar arasında takip edilebilirlik de yer almakta. Ayrıca kullanıcı bazında ise esnek kota yönetimi de talepler arasında” şeklinde konuştu.
Kullanım kolaylığı sağlayan, görevleri otomatik olarak yerine getirebilen sistemler her zaman tercih sebebi
Kurumlar için kullanım kolaylığı sağlayan, düzenli görevleri otomatik olarak ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilen sistemlerin her zaman tercih sebebi olduğu belirten Matris Bilişim Teknolojileri Bilgi Teknolojileri Danışmanı Tolga Şentekin, diğer ihtiyaçları ise şöyle sıraladı: “Bunların yanında, sahip olunan ürünlerin birden fazla amaca hizmet edebilmesi, ihtiyaçlara göre çok hızlı şekillendirilebilmesi, kurumun ihtiyaçlarına yeni satın almalar yapmadan veya çok kısıtlı harcama seçenekleri ile mevcut verilerin en hızlı şekilde işlenebilmesini sağlamak her şeyden önemli. Burada konusunda uzman, deneyimli ve geniş destek seçenekleri olan üreticiler ve iş ortakları devreye giriyor. Bu alandaki uzmanlık son derece değerli. Kurumun sağlıklı bir yapı kurabilmesi ve sürdürülebilir bir gelişim sağlayabilmesi için uzmanlığı olan kurumlarla çalışması gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor” dedi.
IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu’ya göre de veri yönetimindeki en önemli ihtiyaçlardan biri farklı iş yüklerine göre uygun, hızlı, büyüyebilen, optimize çözümler sunulması. Veri sahibi olan her birimin ilk isteğinin farklı cihaz ve kanallardan elindeki veriyi istediği zaman kullanabilmek olduğuna dikkat çeken Karel Bilgi Sistemleri Direktörü Yener Yiğit’e göre ise ihtiyaçlar şöyle: “Çalışanların veriye nereden, ne zaman ve hangi araçlarla eriştiği değil, güvenli ve güvenilir yollarla ulaşması birinci öncelik olmalıdır. Bunun yanında, verinin bir bütün olarak sağlam ve yönetilebilir bir sistem üzerinde barındırılması, büyüme hızına göre ölçeklendirilmesi ve ihtiyaçları karşılacayacak sıklıkla yedeklenmesi de çok önemli.” CA Technologies Satış Müdürü Hussein Moghnieh de veri modellerinin zaman içerisinde oluşturulması ve korunması sırasında kurumların yaşadığı güçlüklere dikkat çekerek “Tüm kullanıcıların modele katkıda bulunabilmelerini ve bunu kurumun genel yararına kullanabilmelerini sağlayabilmek en önemli amaç olmalı” yorumunda bulundu.
Genel talepler beş başlıkta toplanıyor
SAS Bilgi Yönetimi Çözüm Lideri Görkem Şevik kurum ve sektör bazında veri yönetimi ihtiyaçlarında farklılıklar görülse de; genellikle karşılaşılan talepler şu şekilde sıralandığını belirtti: “Doğru verilerin birleştirilmiş bir görüntüsünü oluşturarak, iş zekâsı ve analitik uygulamalarla doğru kararlara ulaşabilmek ve geleceği doğru tahminleyebilmek, insan gözü ile fark edilmeyen anomalileri ve veri kalitesi problemlerini yakalamak ve verideki sıkıntıları gidererek veriden aksiyon alınabilmesini sağlamak, mevzuata uyum ve risk yönetimi ile ilgili gereksinimleri karşılayabilmek, veri bütünleştirmesi ve veri kalitesi problemlerini hızlı bir şekilde çözmek ve dolayısıyla veriyi bilgiye hızlı bir şekilde dönüştürmek, ana verileri ortak erişilebilir bir sistem üzerinde yöneterek, ana verileri bir hareket noktası olarak kullanabilmek ve alakalı bilgilere hızlı ulaşabilmek.”

Tülin-Güzel-ÖzdemirStratejide, verilerin hangi iş birimleri tarafından hangi iş hedefleri doğrultusunda kullanılacağı dikkate alınmalı

Veri yönetimi stratejilerinin belirlenmesinde göz önüne alınacak en önemli nokta, AIMS (Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri Yazılım Eğitim Danışmanlık) Genel Müdürü Tülin Güzel Özdemir’e göre bu verilerin hangi iş birimleri tarafından hangi iş hedefleri doğrultusunda kullanılacağı olmalı. Kurumun klasik raporlama ihtiyaçlarından, detaylı analitik modelleme çalışmalarına gerek duyulan karar destek projelerine kadar tüm ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanmasının hedeflenmesi gerektiğini belirten Özdemir,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu noktada farklı iş birimlerinin detaylı ve kapsamlı ihtiyaçlarını karşılayabilecek merkezi bir veri ambarı tasarımı en önemli bileşendir. İkinci önemli bileşen ise merkezi veri ambarında toplanan verilerin iş birimlerinin kullanımına açılması noktasında sistematik bir planlama yapılmasıdır. Bu noktada veri ambarı üzerinde oluşacak iş yükünü optimal seviyede tutmak ve paylaştırmak için departman seviyesinde tasarlanacak örneğin pazarlama, risk data martları ile kurumsal bir veri yönetimi yapısı oluşturulmalı.”

Hussein-MoghniehKurumsal verilerin yönetiminde ortak çalışmaya olanak veren veri modelleme ortamına ihtiyaç var

CA Technologies Satış Müdürü Hussein Moghnieh’e göre kurumlar, kurumsal verilerin yönetiminde ortak çalışmaya imkan veren veri modelleme ortamına ihtiyaç duyuyor. Bu veri modelleme ortamının verinin yeniden kullanımına, sistem kalitesinin optimizasyonuna  yardımcı olurken, sunulan faydalardan daha hızlı bir biçimde yararlanılmasına ve uygun veri yönetişim ortamının oluşturulmasına da olanak sağladığını belirten Moghnieh, “Bu özellikler aynı zamanda, rekabetin çok yoğun olduğu, sıkı düzenlemelere tabii pazarlarda faaliyet gösteren kurumların BT organizyonlarının başarısında da önemli rol oyunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ana veriler, bir kurumun büyük ölçüde anahtar verileri haline geliyor

İşletmelerde geleceğe yönelik planlar oluşturmada ve rekabet gücünü artırmada bilgi sistemlerinin rolünün giderek arttığını belirten Boğaziçi Yazılım Pazarlama ve Finans Müdürü Mesude Pamuk, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bilgi sistemlerinin stratejik rolü, işletmelerin rakipleri karşısında üstünlük kazanmalarını sağlayacak ürün, hizmet ve yeterliliklerin geliştirilmesinde önemli bir noktada duruyor, bilgi sistemlerinin ve teknolojisinin doğru kullanılmasını kapsıyor. Artık günümüzde CRM, ERP, PLM gibi yazılımlar da, birçok farklı uygulama tarafından paylaşılan ve kullanılan verileri içermekle birlikte, kendi içlerinde de veri yönetimi unsurları taşıyor. Uygulama yazılımları tarafından da kullanılan bu ana veriler, bir kurumun büyük ölçüde anahtar verileri haline geliyor.”

Sedat-ZencirciKurumlar veriyi durağan bir varlık olarak görmemeliler

Kurumlar veri yönetimi stratejilerini oluştururken öncelikle Oracle Türkiye ve Asya Bölgesi Satış Danışmanlığı Direktörü Sedat Zencirci’ye göre veriyi durağan bir varlık olarak görmemeliler. Verinin ilk toplandığı kaynaktan itibaren bir yaşam döngüsü içerisinde farklı süreçlerden geçtiğini belirten Zencirci, “Kötü yönetilen veriden kaynaklanan hatalı bilgi, bir şirketin yanlış kararlar almasına sebep olacaktır. Bu nedenle doğru bir veri yönetimi yapısında mümkün olan tüm kaynaklardan veriye erişebilmek, bu verinin doğruluğunun sağlanması, farklı kaynaklara ait verinin bütünleştirilmesi ve karar vericilerin kullanabileceği bir formatta sunulabilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Kenan-Bağcıİş kullanıcıları ve BT’den farklı talepler gelebiliyor

Veri yönetimi için en önemli talebin iş kullanıcılarından doğru, hızlı ve analitik veri olarak geliyorken, BT’den de veri bütünleştirmesi ve veriler arası metadata analizi olarak gelebildiğini ifade eden Metric Technology Yönetici Ortak Kenan Bağcı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Veri bütünleştirmesi için; kodlama yapılmadan, görsel araçlar ve hazır bileşenler ile verilerin bütünleştirilmesi ve veri kalitesi problemlerin giderilmesi ve daha sonrasında ERP sisteminden rapor ekranına kadar metadata bütünleştirmesi ile ‘impact’ ve ‘lineage’ analizlerin yapılabilmesi istenmektedir. Bu yöntemler ile yapılan projeler çok daha kısa sürmekte, daha performanslı olmakta, bakımı kolay olmakta ve en önemlisi bir yapbozun parçası gibi çok daha kolay büyüyüp büyük resmi ortaya koyabilmektedir.”

Yüksel-ÇomakKurumsal veri yönetiminde organizasyonların ihtiyaçlarını 3 ana bölümde topluyoruz

Komtaş Bilgi Yönetimi Genel Müdürü Yüksel Çomak’a göre veri yönetiminde talep ve ihtiyaçlar noktasında birden çok unsur söz konusu. Çomak’ın değerlendirmeleri şöyle: “En önemli talep ve ihtiyaç, veri yönetimi için girdilerin belirlenmesi, planlama ve kontrollerin tanımlanması, yeterli kaynak tahsisin yapılması, sahipliğin ve katılımın sağlanması, doğru araç ve tekniklerin kullanılması, ulaşılabilir ve ölçülebilir hedef ve metriklerin oluşturulması, ihtiyaç duyulan birimlere zamanında kaliteli ve doğru verinin sağlanmasıdır. Kurumsal veri yönetiminde organizasyonların ihtiyaçlarını 3 ana bölümde topluyoruz. Birincisi; kurumsal veri bütünleştirmesi; Veri yönetimine ihtiyaç duyan organizasyonların sahip olması gereken kurumsal veri bütünleştirmesi altyapısı, ikincisi verinin etkinliğinin artırılması. Bunun için organizasyonun sahip olduğu verinin kalitesi, referans ve ana veri yönetimi, meta-data yönetimi uygulamaları gündeme gelmekte. Üçüncüsü de verinin yaşam döngüsü yönetimi; Doğadaki her şey gibi verinin de bir yaşam döngüsü vardır. Bu döngünün ihtiyaçları doğrultusunda, inaktif verinin operasyon verisinden ayrıştırılması, farklı bir uygulamayla arşivlenmesi, güvenliği açısından üçüncü şahıslara ne şekilde teslim edileceğinin belirlenmesi gibi konuları kapsamakta.”
ETİKETLER : Sayı:896

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics