Dosya VERİ YÖNETİMİ: Günümüzün Yeni Rekabet Silahı 19 KASIM 2012 / 10:15

Önümüzdeki dönemde büyük veri stratejileri kritik olacak

Büyüyen verilerle birlikte önümüzdeki dönemde veri yönetimi konusunda şirketlerin yapacakları ve atacakları adımlar önem taşıyor. AIMS (Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri Yazılım Eğitim Danışmanlık) Genel Müdürü Tülin Güzel Özdemir‘e göre önümüzdeki süreçte veri artmaya devam edecek ve “Big Data” yönetim stratejilerini doğru kurgulamak gerekecek. Veri artışına paralel olarak kurumların ham verilerini daha fazla kullanmak isteyeceklerini belirten Özdemir, “Analitik çalışmalar hız kazanacak ki buda kurumlar bünyesinde verilerin hangi bölüm tarafından hangi değişkenlerin hangi Data Mart üzerinden kullanılacağının çok iyi bir şekilde tasarlanmasını gerektirecek. Bu süreçlerin tasarlanabilmesi ise analitik projeler, veri madenciliği projeleri yapılandırılmadan mümkün olamayacak” dedi.
Sosyal Temel Veri Yönetimi (MDM) avantaj sağlayacak
Komtaş Bilgi Yönetimi Genel Müdürü Yüksel Çomak’a göre büyüyen  verinin değerinden faydalanabilmek için gerekli olan ölçümlenebilir, esnek ve yönetilebilir altyapı pek çok kurumda mevcut değil. Sosyal Temel Veri Yönetimi (MDM) ile tamamen yetkili ve dört boyutlu olarak müşteri bilgisine erişebilirken yeni müşteri kazanımı ve mevcut müşterilerin kaybedilmemesi konularında fayda sağlanabiliyor. Kurumsal veri bütünleştirmesi platformuna yatırımda bulunan organizasyonların üretilen verileri sanallaştırılarak kullanılabildiğini ve yönetilebilir hale getirebildiğini ifade eden Çomak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Farklı türlerde verilerin gün geçtikçe aşırı artış göstermesi, veri çeşitliliği ve hacmi düşünüldüğünde yeni kademe ihtiyaçları yaratacak. Veri bütünleştirmesi platformlarına yatırım yapan şirketler,  ilk olarak yatırdıkları paranın geri dönüşünü verim olarak geri alacaklar.”

Nil-BağdanBilgi Yönetiminde önemli bir eğilim de departmanlar arası işbirliği ve eğitim programları

HP Türkiye Yazılım Ülke Müdürü Nil Bağdan’a göre günümüzde kurumlar bilgi yönetimine ihtiyaç duyduklarının farkında, ancak işletmeler bu maliyetli yatırımı üstlenmek istemiyor ve dışkaynak kullanımı ön plana çıkıyor. Aslında şirketlerin bu konuda avantajlı bir konumda olduğunu ifade eden Bağdan şu değerlendirmelerde bulundu: “Bilgi yönetimini basılı bilgilerin sayısal ortama aktarılması olarak da tanımlayabileceğimiz doküman yönetimiyle birlikte kullanan kurumlar, birkaç yıla yayılan analog veritabanını sayısal ortama aktararak değerli istatistiki bilgilere ulaşabilirler. Bilgi yönetiminde bir diğer önemli eğilim de departmanlar arası işbirliği ve eğitim programları. Yasal mevzuat uyumluluğu söz konusu olduğunda; idari bölümler, BT birimi, pazarlama ve diğer departmanların bir arada, uyumlu bir şekilde çalışması gerekiyor. Kurumsal kültür bağlamında, işletmelerin bunu şirket içi eğitimlerle çözmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bir şirketin bilgi yönetiminden en iyi şekilde faydalanması, bu sürecin şirkette hangi departmana ait olduğuna net bir şekilde karar vermekten geçiyor. Şirket içi eğitimler işte bu noktada büyük önem taşıyor.”

Kıvanç-UsluBilgi yönetim ve içerik yönetim sistemleri çok daha karmaşık hale geliyor

IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu, bilgi yönetim ve içerik yönetim sistemleri çok daha karmaşık hale geldiğini belirtiyor. Müşteri talepleri çok fazla farklı kanaldan gelmeye başladığını ve daha da artacağını düşündüklerini  dile getiren Uslu sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda anında mesajlaşma çok kullanılmıyor olsa da Türkiye’de ileride bunun yoğunlaşabileceğini öngörüyoruz. Bir bankanın internet sayfasına girdiğinizde, sayfa üzerinden çevrimiçi destek talepleri olacak ve bu talepleri alan kişilerin ilerde, resmi olarak işlemi başlatabilecek kişiler olabilecek. Elektronik imza daha da yaygınlaşacak ve bu elektronik evrak işlemlerinin yolunu açacak. İçerik ile ilgili daha fazla şey mobil cihazlardan kullanılabilir hale geliyor. Fiziksel bağlılıklar kalkacak, bir yere gitmeden, çıktı almadan işler halledilecek. Bir sonraki aşamada, müşteri bilgilerine veya müşterinin tüketim eğilimine ulaşmak, doğru zamanda, doğru bilgiye erişmek çok önemli hale gelecek. İçeriklerle ilgili analizler ortaya çıkacak. Uzun vadede içerik yönetimi ile ilgili çok daha fazla analitik unsurun devreye girmesini bekliyoruz.”

Cem-Güneyli--Önümüzdeki dönemde veri sınıflandırması ve arşivlenmesi konuları öne çıkacak

Bimsa Sistem Mühendisi Cem Güneyli‘ye göre kurumların sahip oldukları verilerin sınıflandırılarak, sonrasında bu sınıflandırmalara göre hiyerarşik politikalar belirlemesini ve bunları uygulamasını sağlayabilen donanım/yazılım ürünleri eğilimler arasında yer alıyor. Güneyli, önümüzdeki dönemde ise kurumların veri sınıflandırması ve arşivlenmesi konularında daha aktif arayış içerisinde olacaklarını belirterek “Bu konudaki çözümlerin kurumlar/şirketlerin hali hazırdaki yapıları ile bütünleştirilmesi gerekli olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Yapılandırılmamış” veya “yarı-yapılandırılmış” adı verilen verilerin yönetimi önem kazanıyor

Teradata Türkiye Çözüm Mimari Burak Biçen, günümüzde ilişkisel veritabanlarında saklanan verinin yanında, hızla büyüyen “yapılandırılmamış” veya “yarı-yapılandırılmış” adı verilen verilerin yönetiminin önem kazandığına dikkat çekti. Biçen’e göre hem ilişkisel hem de yeni tip verilerin yönetimini yapabilecek ve bunları bütünleştirecek  süreçler önem kazanacak. Konu ‘Büyük veri yönetimi’ çerçevesinde değerlendirildiğinde geleneksel veri yapıları üzerinden yapılan analizlere, yapılandırılmamış verilerin de eklenmesi ile kurumlara daha önce sahip olmadıkları öngörü ve planlama olanağı sağlanabildiğini belirten Biçen, şöyle konuştu: “Bu yöntemle daha önce toplayamadıkları verileri, çok daha fazla veri kaynağından toplayabilmektedirler. Bu çözümler, kurumların müşterilerine 360 derecelik bir vizyonla yaklaşılmasına olanak veriyor. Örneğin yapılandırılmış geleneksel veri analizleri ile “müşteri neyi, ne zaman, ne kadara almış; ne sıklıkla alıyor; başka ürünü alma eğilimi nedir?” sorularına cevap bulunabiliyor. Ayrıca kurumlar müşterilerinin sosyal olarak da nasıl davranış alışkanlıkları olduklarını değerlendirebilmektedirler ki, bu şu an sayısal dünyanın insanlar ve toplumlar üzerindeki gücünü düşündüğümüzde, inanılmaz bir rekabet gücü kazandırmaktadır. Bunlara ek olarak, “MapReduce” gibi büyük veri konusu ile gelişen, yazılımsal olarak devrim sayılacak yeni metotlarla, aynı donanımla daha fazla veri işleme imkanının sağlanması da önemli bir maliyet avantajı olarak ortaya çıkıyor.”
ETİKETLER : Sayı:896