Dosya VERİ YÖNETİMİ: Günümüzün Yeni Rekabet Silahı 19 KASIM 2012 / 14:54

Veri yönetimi bileşenleri önem kazanıyor

Veri yönetimi konusunda farklı başlıklar önemli rol oynuyor. Bu kapsamda  veri bütünleştirme, ana veri yönetimi, veri kalitesi ve veri yönetişimi önemli  başlıklar arasında yer alıyor. SAS Bilgi Yönetimi Çözüm Lideri Görkem Şevik’e göre de veri yönetimi üç temel kavramdan oluşuyor. “Veri Bütünleştirme”, “Veri Kalitesi” ve “Ana Veri Yönetimi”(Master Data Management). Veri Yönetişiminin ise bu üç veri yönetimi çalışmasının organizasyon içerisinde doğru kişiler, doğru süreçler ve doğru teknolojiler ile sahiplik olgusunu da gözeterek çalıştırılmasını sağlayan düzenleyici sistem olduğunu belirten Şevik, veri yönetişiminin çalışmalarında kurum verisi için stratejileri, amaçları ve veri yönetimi politikalarını kurmak projelerin temel hedeflerini oluşturduğunu dile getirdi.
Veri kalitesinin artırılması kesinlikle çok kritik bir unsur
CA Technologies Satış Müdürü Hussein Moghnieh’e göre de veri kalitesinin artırlması kesinlikle çok kritik bir unsur. Bunun yanı sıra kullanılan veri modelleme aracı kurumsal güvenlik politikalarını ve LDAP gibi endüstri standardı protokolleri de desteklemelsi gerektiğini ifade eden Moghnieh, “Böylelikle farklı iş birimlerindeki kullanıcılarla BT uzmanları; standartların uygulanması, değişimin etkilerinin değerlendirilmesi ve veri varlıklarının daha etkin biçimde yönetilmesi konularında kolaylıkla birlikte çalışabilirler” dedi.
Veri ağları da veri yönetiminde rol üstleniyor
Veri yönetiminin diğer unsurlarının başında veriye ulaşmak için kullandığımız veri ağları geldiğini belirten Matris Bilişim Teknolojileri Bilgi Teknolojileri Danışmanı Tolga Şentekin de, sağlıklı yerel ve uzak ağ yapıları oluşturmak sürekli erişim için en gerekli bileşenlerden biri olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Eldeki donanım ve yazılımların, işlenen veri ile uyumluluğu ve optimizasyonu en az verinin kendi kadar önemlidir. Bir ürünün beklenen performans ve veri işleme kapasitesinin denenmeden veya ilgili testlerden geçirilmeden yapılandırılması kurumları ileriki zamanlarda hem yatırım olarak üzmekte, hem de beklenen performansı sağlayabilmek için ekstra satın almalar yapmak zorunda bırakabilir. Verilerin ulaşılacağı noktalardaki yazılım ve donanım sistemlerinin sürekliliği göz önüne alınmalıdır, günümüzde herhangi bir veri hizmetinin birkaç dakika bile durması çok büyük kayıplara ve aksaklıklara sebep olmaktadır. Klasik bilgi işlem departmanlarından kendi kullanıcılarını müşteri gözüyle gören yapılara doğru ilerlediğimiz günlerde verilen hizmetin sürekliliği herkes için daha büyük öneme sahip olmuştur. Günümüzde, hem donanım hem de yazılımsal olarak iş sürekliliğini gözardı ederek gerçekleştirilecek projelerin ömürlerinin çok kısa olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Veri Yönetiminin 10 temel fonksiyonu

- Veri Yönetişimi (Data Governance)
- Veri Mimarisi Yönetimi (Data Architecture Management)
- Veri Geliştirme (Data Development)
- Veritabanı Operasyon Yönetimi (Data Operations Management)
- Data Security Management
- Veri Güvenlik Yönetimi (Data Security Management)
- Veri Kalite Yönetimi (Data Quality Management)
- Referans ve Ana Veri Yönetimi, (Reference and Master Data Management)
- Veri Ambarı ve İş Zêkası Yönetimi (Data Warehousing and Business Intelligence Management)
- Doküman ve İçerik Yönetimi (Document and Content Management)
- Meta-data Yönetimi (Meta-data Management)
ETİKETLER : Sayı:896

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics