Dosya VERİ YÖNETİMİ: Günümüzün Yeni Rekabet Silahı 19 KASIM 2012 / 14:47

Veri yönetimi, bilişim dünyasının yeni eğilimlerine paralel olarak şekilleniyor

Bilişim dünyasında yaşanan yeni eğilimler, veri yönetimindeki yeni eğilimlere de şekil veriyor. Bilişim dünyasının çok konuşulan üç büyük eğilimi Bulut Bilişim, Sosyal Medya ve Mobilite de veri yönetiminde etkili oluyor. Söz konusu teknolojilerin şaşırtıcı bir biçimde yeni bir değer de yarattığını belirten Komtaş Bilgi Yönetimi Genel Müdürü Yüksel Çomak, teknoloji yöneticilerinin en çok üzerinde çalıştıkları öne çıkan başlıklardan birinin de geleneksel veri yönetimi ile sosyal medya ve akıllı cihazların ürettiği verilerden oluşan büyük verinin harmanlanmasıyla oluşan ‘Sosyal MDM’ gibi uygulamalar olduğuna dikkat çekti. Genel olarak pazarlama ve risk yönetimi alanlarında ihtiyaç duyulan büyük verinin yönetimi ve bunun belirleyeceği ihtiyaçlar arasında ‘Know Your Customer’ın da önemli bir başlık olduğunu dile getiren Çomak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milyonlarca müşterisi olan bir şirketin müşterisini tanıma ve onu yönetme konusunda, veri yönetimine olan ihtiyacı tartışılmaz. Komtaş Bilgi Yönetimi olarak, Türkiye resmi temsilciliğini yürüttüğümüz veri bütünleştirme alanında dünya lideri olan Informatica’nın pazara sunduğu Informatica 9.5; sosyal MDM yeteneği sayesinde, satış ve pazarlamayı desteklemek üzere sosyal medya verilerinden müşteri profillerine bütünleştirme sağlıyor, varolan müşteri verileriyle bu sosyal profilleri birleştiriyor.”
Donanım, yazılım ve uygulamayı içerisinde barındıran “appliance” çözümlerinin kullanımı hızla yaygınlaşacak
Günümüzde verilerin üretilme hızı, üretilen verilerin çeşitliliği ve verinin büyüklüğünün hızla arttığını belirten AIMS (Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri Yazılım Eğitim Danışmanlık) Genel Müdürü Tülin Güzel Özdemir de verilerden fayda sağlanabilmesi için iş kullanıcılarının iş ihtiyaçları kapsamında tasarladıkları analitik projelerde verileri kullanabilmelerinin gerektiğini vurguladı. Özdemir sözlerine şöyle devam etti: “Geleneksel ilişkisel veritabanları yanında büyük verinin kurumsal boyutta yönetiminde veriyi kaynağında işleyecek olan IBM Netezza gibi donanım, yazılım ve uygulamayı içerisinde barındıran “appliance” çözümlerinin kullanımı hızla yaygınlaşacaktır. Performans olarak klasik veri ambarlarına göre çok daha fazla olanak sağlayan bu sistemler ile veri ambarı üzerinde yük azaltılarak daha hızlı sonuç üretilebilmekte. ETL çözümleri tarafında ise gerek programların fonksiyonel özelliklerindeki artış gerekse kullanım ara yüzleri ve bütünleştirme noktalarındaki kolaylıklar bu sistemlerin çok daha hızlı ve kolay iş süreçlerine katılmasına imkan vermektedir. Bu verilerin analiz edilmesi, modellenmesi ile analitik bilginin elde edilmesi ve bu bilgiye dayanarak aksiyon planlarının oluşturulması noktasında devreye giren analitik çözümler bu yapıyı tamamlayarak yapılan yatırımlardan elde edilecek faydayı maksimize edecektirler. Bu noktada gizemli kelime Veri Madenciliği olacaktır.”

omer-SisoVeri madenciliği, istatistiki analiz yöntemleri giderek önem kazanıyor

Sağlık kurumları için karar destek tabanlı bilginin değeri büyük ölçüde arttığını belirten Sisoft Genel Müdürü Ömer Siso, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Özellikle klinik aşamalarda karar verici olarak insanın değerlendirilmesi her ne kadar psiko sosyal boyut ile bütüncül yaklaşım; eksik veri ve belirsizlik durumlarıyla başa çıkabilme avantajlarını sağlasa da dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajların başında insanın hata yapma olasılığının yüksek oluşu gelmektedir. Özellikle, hasta, yorgun, stresli, başı kalabalık, yoğun ve duygusal olduğu anlarda verdiği kararlar önemli hatalara neden olabilir. İnsanın karar verici konumunda olduğu durumlarda göz önüne alınması gereken diğer durumlar ise; önyargılı olması, eğitim ve tecrübe değişkeni, sezilerine ve tecrübelerine gereğinden fazla güven duymasıdır. Klinik karar destek sistemleri bu noktada önem arz etmektedir. Bilginin hakim olduğu günümüzde, veri madenciliği, istatistiki analiz yöntemleri giderek önem kazanmaktadır. Karar destek sistemleri ile insanın değerlendiriciliğinin riskini minimize etmek mümkündür. Böylece teşhis doğruluğunun yanı sıra, yanlış tedavi gibi nedenlerle oluşacak zaman kayıplarından ve ekstra maliyetlerden büyük ölçüde kurtulmak mümkün olacaktır.”

Tolga-ŞentekinFarklı verilerin birbiri ile karşılaştırılarak kurumların müşterilerine en doğru şekilde ulaşma stratejileri öne çıkacak

Matris Bilişim Teknolojileri Bilgi Teknolojileri Danışmanı Tolga Şentekin, veri yönetimi alanında yeni eğilimleri farklı verilerin birbiri ile karşılaştırılarak kurumların müşterilerine en doğru şekilde ulaşma stratejileri olarak da adlandırılabileceği görüşünde. Bilişim dünyasında büyük veri olarak geçen eğilimin geleceği şekillendirecek en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıktığını ifade eden Şentekin şu değerlendirmelerde bulundu: “Artık bütün uygulamaların mobil olarak hizmete sunulduğu günümüz dünyasında önemli faktörlerden biri de veriye anında ve kesintisiz ulaşmak olarak göze çarpıyor. Kurumlar süreklilik kriterlerini göze alarak hizmetlerini gerekli gördükleri noktalarda bulut servislerine aktararak hem yönetimsel maliyetlerini hem de erişim kısıtlamalarını minimumda tutmaya çalışıyorlar. Yeni uygulama ve çözümlerin hedefi kurumlar kendi verilerinin yanında öncelikle sosyal medya ve diğer verileri de harmanlayarak kendilerine farklı kapılar açmaya doğru ilerlerken, bu veriler doğrultusunda müşterilerine mümkün olan en kısa yoldan ulaşmaya çalışmaları olarak özetlenebilir. Önümüzdeki dönemlerde, arama tabanlı servisler ile bilgiye ulaşmadaki hız ve ulaşılacak bilginin yoğunluğunun katlanarak artacağını düşünüyoruz. Bu girdaba kapılıp kaybolmamak için kurumların en kısa zamanda doğru uygulamalar ve servislerle yeni sistemde var olması gerektiğini düşünüyoruz.”

Büyük veri geleneksel veri yönetimi biçimlerini zorluyor ve dönüşmesine neden oluyor

NetApp Teknik Müdürü Lütfi Yunusoğlu da bu dünyada veriyi doğru biçimde kullanmanın rekabet avantajı yaratmayı sürdüreceğine dikkat çekti. Yunusoğlu sözlerini şöyle devam etti: “Bu yüzden veri yönetimini içeren her alanda gelişimin sürekli olacağını öngörebiliriz. Şirketler için hem veri yönetiminin hem de veriyi doğru yönetme yetkinliğine sahip uzmanların önem kazanacağını düşünüyoruz. Veri mühendisliği, veri analistliği gibi pozisyonlarla veri yönetiminin istihdam üzerinde dönüştürücü etkileri olabildiğini de görüyoruz. Diğer yandan tüm teknoloji sektörünü derinden etkileyen büyük veri konusu da geleneksel veri yönetimi biçimlerini zorluyor ve dönüşmesine neden oluyor. Evet, büyük miktarda veri ile uğraşmak BT’nin yabancı olduğu bir konu değil fakat büyük veri konusu, veri ambarı, ODS, iş analizi ve veri analizi başlıklarından oldukça farklı da. Bu gerçeklerden yola çıkarsak, veri yönetimi konusunda önümüzdeki dönemlerde ezber bozan çözümlerin üretebileceğini öngörüyoruz. Telefonlardan, tabletlerden veya türlü diğer cihazdan gelen “veri tipi” ile uğraşılırken, verilerin bütünleşikliği ve birbirlerine dönüşebilmelerinin de önemi artacak. Verinin yönetimi sırasında “güvenlik” de bir diğer kritik bileşen. Bu konu da gündemdeki önemini devam ettirecek. Diğer yandanveri yönetimi içinde veri kalitesi konusunda da doğru bir strateji oluşturmak güvenli veriye istediğiniz zaman ve ihtiyacınız olan şekilde ulaşmanız açısından önemli olacak. Artık bilgiye ulaşmanın en hızlı yolu onun kaliteli ve yapısal olmasından geçiyor.”

Yener-Yiğit“Mobil ve bulut çözümleri ciddi ağırlıklar kazanmaya başladı”

Mobil ve bulut çözümlerinin ciddi ağırlıklar kazanmaya başladığını belirten Karel Bilgi Sistemleri Direktörü Yener Yiğit, bu nedenle kazanılan iki büyük yetenek olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: “Birincisi ciddi boyutlarda büyük veriler üzerinde işlem yapabilme olanakları arttı. Bu veriler üzerinde özel analiz ve kullanım yöntemleri sayesinde varolan veriler en yararlı derecede işlenebilmekte. İkincisi de mobil teknolojilerin yaygınlaşması nedeni ile mekandan ve zamandan bağımsız bir şekilde veriye ulaşma ihtiyacı. Akıllı cihazların, mobil ağların ve veriye uzaktan erişim ihtiyacılarının artması da bu teknojilerin kullanımını yaygınlaştırmıştır.”

Görkem-Şevik“Büyük Veri” için “Yüksek Performanslı Veri Yönetimi” ve “Yüksek Performanslı Veri Kalitesi” kavramları gündemde olacak

SAS Bilgi Yönetimi Çözüm Lideri Görkem Şevik’e göre veri yönetişimi programları organizasyonlardaki tüm veri yönetimi projelerinin ortak strateji, amaçlar ve politikalar doğrultusunda inşa edilmesini ve sürdürülmesini sağlıyor. Veri yönetimi çözümlerindeki en yeni eğilimler ise veri yönetişimi ve ana veri yönetimi noktasında görülüyor. Ana Veri Yönetimi’nin en sık karşılaşılan uyarlama “müşterinin tekil görüntüsünün oluşturulması” (single view of the customer) projeleri olduğunu belirten Şevik, “Yalnız Ana Veri Yönetimi çalışmaları sadece “müşteri” kapsamıyla sınırlı değildir, herhangi kritik bir veri alanı, örneğin, ürünler, hizmetler, çalışanlar da bu çalışmaların ana maddesi olabilir. Günümüzde en sık karşılaşılan kavramlardan biri olan büyük veri, veri yönetimi konusunda da karşımıza çıkmaktadır ve önümüzdeki günlerde büyük veri için “Yüksek Performanslı Veri Yönetimi” kavramı gündemin meşgul edecektir” dedi.
ETİKETLER : Sayı:896

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics