Dosya VERİ YÖNETİMİ: Günümüzün Yeni Rekabet Silahı 19 KASIM 2012 / 14:55

Yeni planlama fonksiyonu veri yönetimi

Komtaş  Bilgi Yönetimi Genel Müdürü Yüksel Çomak’a göre veri, 21. yüzyılın dünyasında, kurumsal bir varlık olarak çok büyük önem kazandı. Elle tutulur varlıkların yönetimi kadar veri ve enformasyon yönetimi yapmanın da önemini kavrayan organizasyonların daha etkili kararlar alabilmek için, bilgi ekonomisinin yeni enerji kaynağı olan kurumsal veri varlıklarından faydalandığını belirttiğini ifade eden Çomak, “Veri yönetimi, veri ve bilgi varlıklarının organizasyon içerisindeki kontrolü ve dağıtımı için bir planlama fonksiyonu. Bu fonksiyon; geliştirme, uygulama ve denetim disiplinlerini; planlar, politikalar, programlar, projeler, süreçler, uygulamalar ve prosedürleri; kontrol, koruma, teslim etme ve değerini artırma çalışmalarını; veri ve bilgi varlıklarının değerini ve yönetimini kapsıyor. Günümüz iş dünyasında veri odaklı organizasyonlara, sahip oldukları en değerli kurumsal varlık olarak, tüm karar alma süreçlerine dahil olan verilere yön vermekte” diye konuştu.
En büyük silah nitelikli bilgiye dayalı karar verebilme yetkinliği
AIMS  (Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri Yazılım Eğitim Danışmanlık) Genel Müdürü Tülin Güzel Özdemir de, günümüzde bir kuruluşun en büyük silahının nitelikli bilgiye dayalı karar verebilme yetkinliği olduğuna dikkat çekti. Nitelikli bilgi şirketin başarısını sağlayan her türlü kararın altındaki en önemli imza olduğunu belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nitelikli bilgiye erişebilmede istatistiki analiz ve veri madenciliği yöntemlerinin bileşimi- Öngörüsel Analitikler kullanılmakta. Sektörde son 14 yıllık gelişmeleri değerlendirdiğimizde hem tamamlanan proje sayısı hem de gerçekleşen projelerin kalitesinde önemli derecede bir artış söz konusu. Bu  veri kalitesine bağlı olarak gerçekleşen bir artıştır. Günümüzde kurumların toplamakta oldukları verilerin boyutu çok ciddi seviyelere ulaşmış bulunmakta. Bu verilerin doğru yönetilmesi ile kurum içerisinde farklı birimlerin ihtiyacına yönelik dinamik bir karar destek mekanizması oluşturulabilmekte ve alınan kararlar doğru zamanda uygulamaya geçirilebilmekte.”
Matris Bilişim Teknolojileri Bilgi Teknolojileri Danışmanı Tolga Şentekin’e göre de kurumların sahip oldukları veriler, kurumların gelişmesini, büyümesini, ileriye dönük akılcı yatırımları yapabilmesini sağlayan en önemli enstrüman. Günümüzde kurumların ellerindeki ve ürettikleri verilerin sağlıklı kalmasını ve düzenli yönetilmesini sağlayarak büyüdüğünü belirten Şentekin, şöyle konuştu:
“Ağ kullanımının inanılmaz boyutlarda gerçekleşmesi, sosyal medya üzerinden en ufak detaylara kadar saniyeler üzerinde bilgi paylaşımı yapılabilmesi  sahip olduğunuz bir ürün veya hizmetin saniyeler içerisinde milyonlarca insana ulaşabilmesini sağlıyor. Bu noktada artık geri dönüşü olmayan bir yola da girilmiş oluyor. Mevcut verilerini en hızlı değerlendirip aksiyon alabilen kurum, rakiplerinin hep bir adım önünde kalıyor. Yönetimsel açıdan organizasyonlar içi veya arası veri akışı iş planlamaları, kısa veya orta vadeli planlamalar yapılırken, eldeki büyük veri havuzunun doğru yönetilmesi ile yapılan analizler ve modellemeler sonucunda  daha esnek, daha hızlı tepki verebilen planlamaların veya ani organizasyon ve iş süreci değişikliklerinin yapılması ile beklenmedik performans ve esneklik sağlanabiliyor. Daha yolun başında olmasına rağmen birçok kurumun ilgisini çeken “Büyük Veri” kavramı, kurumlara neyi, ne zaman nerede ve ne şekilde pazarlayacağına dair nokta atışı analizler ve çözümler sunabiliyor. Tüm veri
depolama ve ilgili çözümleri üreten küresel oyuncular
bizlere bu veri akışının hızı ve işlenecek verinin yoğunluğuna göre yeni veri tipleri ve veri işleme yöntemlerine uygun ürünlerin ardı ardına tanıtımlarını
gerçekleştiriyorlar.“

İş analitiği optimizasyonu en önemli konu
Yeni teknolojilerin bugüne kadar olduğundan çok daha fazla veriyi topladığını belirten IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu, analizle içeriklerin çıkarıldığını belirtti. IBM olarak kurumların önümüzdeki dönemde odaklanacağı en önemli konulardan birinin İş Analitiği Optimizasyonu (Business Analytics Optimization) olacağını öngördüklerini ifade eden Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üst yönetimin ajandasına iş analitiği kavramının girmesini sağlayan ise sayısal verilerin miktarında yaşanan olağanüstü patlama oldu. Bugün, veriler kurumsal veri depolarında yılda yüzde 50 hızla büyüyor. Bu veri büyümesinin yüzde 80’inin bloglardan, e-postalardan, müşteri yorumlarından ve videolar gibi kaynaklardan gelen yapısal olmayan veriler olduğu tahmin ediliyor. Verilerin çeşitliliğini ele alırsak, yapısaldan (klasik veritabanı) yapısal olmayana (facebook, twitter, ses, video, imaj vb.) kadar değişik tipte verileri içeriyor. Verilerin hızını ele alırsak, toplu işlerle akan verilerden, GPS, mobil gibi alanlarda akan anlık verileri içeriyor. Bunların anlaşılması ve analiz edilmesi için büyük çaba gerekiyor. İş analitiği ise gerek veritabanlarında belli yapılarda tutulan, gerekse yapısı olmayan verileri dikkatle inceleyip, bunlar üzerinde bir sezgi ve anlayışa vararak, eyleme çevrilecek kararlar verilmesine yardımcı oluyor. Yaratılan veri yığınlarını denetim altına alan, öngörüsel analitik yöntemleriyle kurumlar, müşteri taleplerine daha hızlı ve doğru biçimde cevap verebilir, iş kesintilerinin önüne geçebilir ve iş sonuçlarını olumlu etkileyebilir. Analitik aynı zamanda maliyetleri, riskleri ve pazara sürme zamanlarını azaltarak yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Mobil cihazlardan, işyerlerinden ve erişim olan her yerden ulaşılabilinen ve analitik süzgecinden geçirilen bilgilerin yönetim mekanizmalarının karar verme süreçlerine dâhil edilmesi çok önemli bir avantajdır. Bugün bu sayede, değişik sektörde faaliyet gösteren pek çok kurum iş performanslarını daha iyi anlayarak maliyetlerini yönetme olanağı bulabiliyor.”

Leyla-KuyumcuVeri kalitesi hayati öneme sahip

Veri yönetiminin öneminin birçok şirket tarafından yeterince anlaşılamadığını belirten Datateknik Sunucu ve Depolama Sistemleri Çözüm Mimarı Leyla Kuyumcu, operasyonlarının başarılı veya başarısız olmasında veri yönetiminin katkısının genellikle değerlendirilmez olduğuna dikkat çekti. Veri kalitesinin  hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Kuyumcu, şöyle konuştu: “Bu önemin bilincinde olan şirketler, operasyonlarını geliştirmek ve daha verimli hale getirmek amacıyla, yönetim bilgi sistemlerine milyonlarca lira yatırmaktalar. Ancak bu sistemler ne kadar mükemmel ve pahalı sistemler olursa olsun, çıktılarının doğruluğu tamamen içerdiği verilere bağlı. Büyük para ve zaman harcanarak oluşturulan birçok sistemden, veri kalitesinin yetersizliği sebebiyle istenilen sonuçlar alınamamaktadır. Bu yüzden amaç nitelikli veri sahibi olmaktır.”
ETİKETLER : Sayı:896

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics