Dosya Veriyi Bilgiye Dönüştürün! 28 EKİM 2017 / 15:34

Veri yönetimi için takım çalışması yapılmalı

Her kurum veri yönetim stratejisini belirleyip, bununla ilgili bir planlama yapmalı. Bu stratejik plan, veri kaynaklarının ve verinin, verimli bir şekilde toplanması, kullanımı, paylaşımı, saklanması konularını kapsamalı. Veriyi kurumun sahip olduğu en değerli varlıklardan biri olarak pozisyonlandırıp, kurum içinde ihtiyaç duyulan her noktada doğruluğu teyit edilmiş, güncel verilerin kullanılabilmesini sağlamak gerekiyor. Tmaxsoft Türkiye Genel Müdürü İlker Saltoğlu’nun verdiği bilgilere göre, yapılan planlama doğrultusunda teknolojik ihtiyaçların belirlenerek, gerekli yatırımlar için bir yol haritası çıkarılması da ana noktalardan biri olarak ele alınmalı. Farklı kaynaklardan gelen verinin tekilleştirilmesi, saklanması, ortak kullanıma açılması, analizi, raporlanması, belirli koşullarda kendi kendini yönetmesi ve kararlar alması, teknolojik yatırımları planlarken göz önüne alınması gereken noktalardan bazıları. Ek olarak verinin yedeklenmesi ve felaket kurtarma çözümleri de genelde başımıza kötü bir şey gelmeden çok üzerinde durulmayan ama önemle üstünde durmamız gereken noktalar.
Şirket ve kurumları bu konudaki stratejilerinin nasıl olması konusunda ise İlker Saltoğlu, şu bilgileri verdi:
“Kurum içindeki her noktayı ilgilendiren bir konu olduğu için, ortak bir yönetim ve karar mekanizması oluşturularak, veri yönetimini bir takım çalışması olarak ele almak gerekir. Veri yönetimi sadece bilgi işlem ekibinin veya ayrı ayrı iş birimlerinin konusu değil. Bu nedenle danışmanlık desteğinin muhakkak alınması gerektiğini düşünüyorum. Hem stratejik planlama sırasında hem de uygulama aşamasında danışmalık hizmetleri almak, kurumları daha büyük masraflar yapmaktan veya kayıplar yaşamaktan kurtaracak en önemli unsurlardan biri.
Sadece veriyi yönetmek yetmiyor. Gün geçtikçe daha hızlı analiz yapmak, daha hızlı kararlar almak gerekiyor. Belirli noktalarda ise öğrenip, kararlar verip, aksiyonları kendi kendine alabilecek sistemleri konumlandırmak gerekiyor. Veri yönetimi en önemli stratejik noktalardan biri haline gelmeli. Aksi takdirde şirketlerin sürekliliğini sağlayabileceklerinden emin olamayız. Kayıplar yaşanmadan pek çok kişi ve kurum her şeyi doğru yaptığını ve yönettiğini düşünür. Yatırımların önündeki ana engel budur. Gerçekten doğru yapılıyor da olabilir fakat sürekliliğin şansa bırakılmaması gerekiyor. Bu konuda özellikle iş birimlerinin biraz daha proaktif olmaları gerekir. Mevcut işlerinin devamı ve daha iyi hale gelmesi için ana sorumlu onlar. İkinci nokta danışmanlar ve BT şirketleri. Kuruma özel analizlerin yapılarak doğru strateji ve teknolojilerin belirlenmesi onların sorumluluğunda. Yapılacak çalışmanın başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için bilgi işlem departmanlarının da bu takımın en önemli oyuncularından biri olarak takımda yer alması gerekiyor. Tam bir takım çalışması olmalı.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics