Yazarlar 16 EKİM 2011 / 17:06

“Artırılmış” gazetecilik

Yeni gazetecilik eğilimlerinden “artırılmış gazetecilik” (augmented journalism), giderek önem kazanıyor. Terim, lokasyon temelli medya ve donanımlar, görsel algılama ve anlamlandırma gibi yeni iletişim teknolojileri sayesinde, sanal ve “gerçek” gerçeklik arasında bir ilişki kurmayı sağlayan teknolojinin adı olan “artırılmış gerçeklik” (augmented reality) kavramıyla ilişkili. “Artırılmış gazetecilik”, kavramı hem teknolojik hem de metaforik düzeyde kullanarak biraz daha fazlasını hedefliyor: “Artırılmış gerçeklik, dolayımsız çevremizin katma değerlerle zenginleştirilmesini temsil ediyor. Buradan hareketle, ‘artırılmış gazetecilik’i tanımlamaya çalışalım: Hiç de sanal olmayan değerlerle zenginleştirilmiş yeni bir gazetecilik...”
(Eric Scherer, http://owni.fr/2010/11/07/le-%C2%AB-journalisme-augmente-%C2%BB-en-10-points/)
“Artırılmış gazetecilik”in “artırdığı” ne: Geleneksel medyanın üretim ve dağıtım araçlarının denetimini bunlardan dışlanan kitlelere vererek, kamusal bilgi ve tanıklıkları derleyerek (crowdsourcing) izleyiciyi artırıyor; gazetecilik ağları içerisinde dayanışmayla medya kuruluşları arasındaki işbirliğini artırıyor; üstveriler (metadata) ve hiper bağlantılarla bilgi kirliliğinin önüne geçerek medyanın  bağlantı kurma yeteneğini artırıyor; veri görselleştirmesi, veri gazeteciliği, görsel gazetecilik, web röportajları gibi tekniklerin kullanımıyla gazeteciler ve veri/bilgi ile ilgili diğer meslekler arasındaki ilişkileri artırıyor; geleneksel medyanın içeriğinin çevrimiçi hale gelmesinden ibaret olmayan internet gazeteciliğini inovasyon ve yeni teknolojilerle artırıyor; bilginin giderek sıradanlaşmasının karşısında, yalnızca derlemek, edit etmek, önceliklendirmek ve dağıtıma sokmak değil, analiz etmek bakımından da olguların büyük bir hızla sunulmasını sağlayarak gazeteciliği katma değer açısından artırıyor; gazeteciliği, üstveri editörleri, arama motoru uzmanları, topluluk yöneticileri, derleyiciler, kolaylaştırıcılar gibi  yeni meslekler, formasyonlar ve girişimcilerle artırıyor; değişimin hızına yetişebilmek için, Ar-Ge çalışmaları, medya laboratuvarları, beta testlerle gazetecilik deneyimini artırıyor.
Artırılmış gazetecilik, ana akım medyanın güven kaybına yol açan başarısızlıklarından ders çıkararak, gazeteciliğe duyulan güveni artırıyor...
ETİKETLER : Sayı:842

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics