Yazarlar 04 NİSAN 2010 / 18:00

500 milyar dolar

Hedef konuldu: 2023 yılında ihracatımız 500 milyar dolar olacak. Olur mu? Olur. Nasıl olur diye toplantılar da yapılıyor. İrdelenenler, 23 sektörün dinamikleri, dünyada farklılaşan dinamikler, potansiyel yeni sektörlerin belirlenmesi, potansiyel sektörlerin öngörülen ihracat büyüklükleri.
Bir alıcı bir ürün alacaksa, aynı nitelikteki benzer ürünlerden doğal olarak en ucuzunu seçer. Üretici ise malını satabilmek için, o malı, eşdeğer rakip mal kaça satılıyorsa o bedelle sunmak zorundadır. Dolayısıyla, malını satılır bedelle üretebilmek için rakibinin işçilik bedelinden fazlasına katlanamaz. Üreticinin bu açmazı, o malı üretenlerin ücretlerine, yaratılan katma değere ve sonuçta gayri sâfî yurt içi hasılaya etki eder. Bir seçenek, rekabeti sağlayabilmek için üreticinin daha az ücret ödemesidir, ki bu durumda pazarda yer alınacak ama gönenç düzeyimiz o malı üreten diğer ülkelerinkine bağımlı kalacaktır. Diğer bir seçenek ise katma değeri daha yüksek ürünlere ve sektörlere yönelmektir. İşte arayış bu arayış olmalıdır. Demek ki, “ne” üreteceğimize bakmak gerek.
Nitelikli katma değer yaratan sektörlerin başında bilişim geliyor. Ama, pek de “yükselen sektör”ler arasında yer aldığı söylenemez. Eğer yükseliyor olsa idi, en çok artan işsizlik (artan arz nedeniyle) bilişim sektöründe olmazdı. Nedir sektörümüzün 2023 planları? Nedir ihracat bağlamında öngörülerimiz?
Bir ürünün kullanımında bir sorun çıktığı zaman kullanıcının (birey veya daha çok kurum), telefonu kaldırıp ya da e-posta yazarak sorununa çare aramak için başvuracağı yer, destek merkezi (technical assistance centre). Yüksek nitelikli mühendislik desteği isteyen durumlarda, saati yüzlerce dolara destek verilen alanlar var. Destek vermek için elde olması gereken, ürünü iyi tanımak, mühendislik bilginizin iyi olması ve müşterinin dilini iyi anlamak, konuşmak. Bu işte “mal çıkışı” yok. Akıl verip para kazanıyorsunuz
Uluslararası destek veren, yüzlerce mühendisin çalıştığı böyle bir (telekom) kuruluşumuz var. Diğer bilişim alanlarında ne var?
ETİKETLER : Sayı:765

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics