Yazarlar 22 TEMMUZ 2013 / 08:06

9 yıl 5 ay kaldı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları İkinci Kurultayı’nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün konuşmasından (Dünya, 05/07):
“2010 yılında Türkiye’nin milli geliri 800 milyar dolara ulaştı. Ve bunun yüzde 1 kadar bir payı Ar-Ge harcamalarına ayrılır oldu. Geldiğimiz nokta orta gelir düzeyidir. Orta demokrasidir. Orta teknoloji düzeyidir. Yapmamız gereken daha çok şey var. İleri düzey için önümüzdeki 10 yılda bir sıçrama daha yapmalıyız. Bize sıçrama yaptıracak iş, bu alandır: Bilimsel teknolojik alandaki gelişmelerdir... Türkiye, muasır medeniyet yürüyüşüne esas bundan sonra hız katacak.”
••
ABD’de Argonne Ulusal Laboratuvarı’nda 1984’ten beri çalışan Prof.Dr. Esen Ercan Alp’in Radikal gazetesine yaptığı açıklamadan (05/07):
“Bilim Bakanlığının verilerine göre Ar-Ge için ayrılan pay yüzde 0.75. Artış hızına bakıldığında İspanya’nın bugünkü düzeyine ancak 2040’ta yetişeceğiz. Almanya’ya ise 2100’de. O da İspanya ve Almanya’nın aynı durumda kaldığını varsayarsak... Türkiye’nin Ar-Ge konusundaki artışı yeterli değil. Yüzde 0.25’ten yüzde 0.75’e çıktı. Avrupa ve OECD ülkelerinde bu oran yüzde 3. Avrupa’daki kadar temel araştırmalar yapabilen bilim merkezlerine ihtiyaç var. 5 bin-10 bin kişinin çalıştığı merkezler olmalı. Yoksa, 2023’te istenen hedeflere ulaşılması zor. Almanya’da 100 bin üzerinde araştırmacı varken Türkiye’de 2 bin bile değil.”
ETİKETLER : Sayı:931